Year 2017, Volume 6 , Issue 2, Pages 74 - 82 2018-01-20

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ TERCİH ETME DURUMLARI İLE MESLEKİ KARİYER PLANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

Şerife Zehra ALTUNKÜREK [1] , Dercan GENÇBAŞ [2] , Hatice ÇİÇEK [3] , Hatice BEBİŞ [4] , Serpil ÖZDEMİR [5]


Amaç: Bu çalışma, öğrenci hemşirelerin mesleği tercih etme durumları ile mesleki kariyer planları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın örneklemini 207 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında sosyo-demografik özelliklerin yer aldığı öğrenci tanıtım formu ve “Hemşirelik Meslek Seçimi Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, standart sapma, Mann-Whitney-U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Mezuniyetten sonra öğrencilerin %86.0’ı meslekte kalmayı, %76.8’i lisans üstü eğitim almayı istemektedir. Öğrencilerin %42.0’si akademisyen, %20.8’i ise klinisyen olarak çalışmayı düşündüğünü belirtmiştir. Öğrencilerin %49.8’i “çok az” düzeyde, %2.4’ü “iyi” derecede İngilizce bildiğini ifade etmiştir. Öğrencileirn %51.2’si İngilizce bilmemeyi kariyer yapmaya engel olarak görmektedir. Lisansüstü eğitim almayı isteme durumu ile Mesleki Uygunluk Alt Ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Öğrencilerin hemşirelik mesleğinde kalmayı istemeleri ile alt ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Lisansüstü eğitim almayı ve meslekte kalmayı isteyen öğrencilerin hemşirelik mesleğini isteyerek seçtikleri düşünülmektedir. Mesleği isteyerek seçme, hemşirelerin kendilerini ve mesleği geliştirmelerinde etkilidir. Yaşamsal nedenlerden ve mecburiyetten tercih eden öğrencilerin mesleğe uyumunun sağlan-masında öğretim görevlileri ve klinik hemşirelerinin farkındalıklarının, İngilizce eğitiminin nitelik ve niceliğinin arttırılması önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Hemşirelik öğrencisi, kariyer, eğitim, hemşirelik

Journal Section Research Article
Authors

Author: Şerife Zehra ALTUNKÜREK

Author: Dercan GENÇBAŞ

Author: Hatice ÇİÇEK

Author: Hatice BEBİŞ

Author: Serpil ÖZDEMİR

Dates

Publication Date : January 20, 2018

Bibtex @ { cumunuj432082, journal = {Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi}, issn = {2147-7817}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {74 - 82}, doi = {}, title = {HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ TERCİH ETME DURUMLARI İLE MESLEKİ KARİYER PLANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {ALTUNKÜREK, Şerife Zehra and GENÇBAŞ, Dercan and ÇİÇEK, Hatice and BEBİŞ, Hatice and ÖZDEMİR, Serpil} }
APA ALTUNKÜREK, Ş , GENÇBAŞ, D , ÇİÇEK, H , BEBİŞ, H , ÖZDEMİR, S . (2018). HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ TERCİH ETME DURUMLARI İLE MESLEKİ KARİYER PLANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi , 6 (2) , 74-82 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cumunuj/issue/37342/432082
MLA ALTUNKÜREK, Ş , GENÇBAŞ, D , ÇİÇEK, H , BEBİŞ, H , ÖZDEMİR, S . "HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ TERCİH ETME DURUMLARI İLE MESLEKİ KARİYER PLANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ". Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 6 (2018 ): 74-82 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cumunuj/issue/37342/432082>
Chicago ALTUNKÜREK, Ş , GENÇBAŞ, D , ÇİÇEK, H , BEBİŞ, H , ÖZDEMİR, S . "HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ TERCİH ETME DURUMLARI İLE MESLEKİ KARİYER PLANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ". Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 6 (2018 ): 74-82
RIS TY - JOUR T1 - HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ TERCİH ETME DURUMLARI İLE MESLEKİ KARİYER PLANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ AU - Şerife Zehra ALTUNKÜREK , Dercan GENÇBAŞ , Hatice ÇİÇEK , Hatice BEBİŞ , Serpil ÖZDEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 82 VL - 6 IS - 2 SN - 2147-7817- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ TERCİH ETME DURUMLARI İLE MESLEKİ KARİYER PLANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ %A Şerife Zehra ALTUNKÜREK , Dercan GENÇBAŞ , Hatice ÇİÇEK , Hatice BEBİŞ , Serpil ÖZDEMİR %T HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ TERCİH ETME DURUMLARI İLE MESLEKİ KARİYER PLANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ %D 2018 %J Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi %P 2147-7817- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD ALTUNKÜREK, Şerife Zehra , GENÇBAŞ, Dercan , ÇİÇEK, Hatice , BEBİŞ, Hatice , ÖZDEMİR, Serpil . "HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ TERCİH ETME DURUMLARI İLE MESLEKİ KARİYER PLANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ". Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 6 / 2 (January 2018): 74-82 .
AMA ALTUNKÜREK Ş , GENÇBAŞ D , ÇİÇEK H , BEBİŞ H , ÖZDEMİR S . HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ TERCİH ETME DURUMLARI İLE MESLEKİ KARİYER PLANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi. 2018; 6(2): 74-82.
Vancouver ALTUNKÜREK Ş , GENÇBAŞ D , ÇİÇEK H , BEBİŞ H , ÖZDEMİR S . HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ TERCİH ETME DURUMLARI İLE MESLEKİ KARİYER PLANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi. 2018; 6(2): 82-74.