Year 2017, Volume 6 , Issue 2, Pages 83 - 90 2018-01-20

EPİLEPSİ TANISI ALAN ADÖLESANLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Şenay ARAS DOĞAN [1] , Emine ALTUN YILMAZ [2]


Amaç: Bu araştırma, epilepsi tanısı alan adölesanların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırmnın evrenini 602 adölesan, örneklem grubunu ise Sivas merkezinde oturan 102 adölesan oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından Bilgi Formu ve Adölesan Yaşam Biçimi Ölçeği ile ev ziyaretleri yapılarak toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde t testi, ANOVA, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, Tukey, varyansların homojenliği, one-sample Kolmogorov-Smirnov testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışma kapsamındaki adölesanların %46.1’i kız, %53.9’u erkek olup yaş ortalamaları 14±2.0’dir. Adölesan Yaşam Biçimi Ölçeği genel puan ortalaması 118.25±15.48 olup orta düzeydedir. Alt ölçekler arasında en düşük puan fiziksel aktivite alt ölçeğine ait, en yüksek puan ortalaması ise beslenme alt ölçeğine aittir. Adölesanların yaşı, eğitim düzeyi, babanın çalışması, kontrollere gitme durumu, hastalık hakkında bilgi alma durumu epilepsi tanısı alan adölesanların sağlıklı yaşam biçimi davranışları üzerinde etkilidir.

Sonuç: Epilepsi tanısı alan adölesanların sağlıklı yaşam davranışları orta düzeydedir ve bazı demografik özellikler ile hastalık özellikleri sağlıklı yaşam davranışları üzerinde etkilidir.

Anahtar Sözcükler: Epilepsi, adölesan, adölesan yaşam biçimi, hemşire

Journal Section Research Article
Authors

Author: Şenay ARAS DOĞAN

Author: Emine ALTUN YILMAZ

Dates

Publication Date : January 20, 2018

Bibtex @ { cumunuj432083, journal = {Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi}, issn = {2147-7817}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {83 - 90}, doi = {}, title = {EPİLEPSİ TANISI ALAN ADÖLESANLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER}, key = {cite}, author = {ARAS DOĞAN, Şenay and ALTUN YILMAZ, Emine} }
APA ARAS DOĞAN, Ş , ALTUN YILMAZ, E . (2018). EPİLEPSİ TANISI ALAN ADÖLESANLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi , 6 (2) , 83-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cumunuj/issue/37342/432083
MLA ARAS DOĞAN, Ş , ALTUN YILMAZ, E . "EPİLEPSİ TANISI ALAN ADÖLESANLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER". Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 6 (2018 ): 83-90 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cumunuj/issue/37342/432083>
Chicago ARAS DOĞAN, Ş , ALTUN YILMAZ, E . "EPİLEPSİ TANISI ALAN ADÖLESANLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER". Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 6 (2018 ): 83-90
RIS TY - JOUR T1 - EPİLEPSİ TANISI ALAN ADÖLESANLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER AU - Şenay ARAS DOĞAN , Emine ALTUN YILMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 90 VL - 6 IS - 2 SN - 2147-7817- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi EPİLEPSİ TANISI ALAN ADÖLESANLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER %A Şenay ARAS DOĞAN , Emine ALTUN YILMAZ %T EPİLEPSİ TANISI ALAN ADÖLESANLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER %D 2018 %J Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi %P 2147-7817- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD ARAS DOĞAN, Şenay , ALTUN YILMAZ, Emine . "EPİLEPSİ TANISI ALAN ADÖLESANLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER". Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 6 / 2 (January 2018): 83-90 .
AMA ARAS DOĞAN Ş , ALTUN YILMAZ E . EPİLEPSİ TANISI ALAN ADÖLESANLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi. 2018; 6(2): 83-90.
Vancouver ARAS DOĞAN Ş , ALTUN YILMAZ E . EPİLEPSİ TANISI ALAN ADÖLESANLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi. 2018; 6(2): 90-83.