Year 2019, Volume 28 , Issue 2, Pages 402 - 420 2019-10-15

SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ’NİN DESTİNASYON MARKALAŞMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Kübra Çelik [1] , Levent Gelibolu [2]


Markalaşma, destinasyonların kendilerini konumlandırma faaliyetlerinin tümüdür. Destinasyonların marka haline getirilmesi düşünüldüğünde, tarihi, coğrafi, kültürel ve ekonomik özellikleri kullanılmaktadır. Sayılan özelliklerin birine ya da birkaçına sahip olan destinasyonlar bu özellik yada özelliklerini ön plana çıkarmak isteyecektir. Ancak bu faaliyetlere başlamadan önce destinasyonun nasıl tanındığı veya algılandığının öğrenilmesi ve ona göre bir yol haritası çizilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada Kars’ın turistik açıdan önemli yerlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi’ni ziyaret eden yerli turistlerin, Sarıkamış Kayak Merkezi’ni destinasyon markası olarak nasıl algıladıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Aralık 2016 - Mart 2017 tarihleri arasında, Sarıkamış Kayak Merkezi’ni ziyaret eden ve buradaki konaklama işletmelerinde en az bir gece konaklayan 400 misafire anket uygulanmıştır. Temel bulgulara göre katılımcıların yarısından fazlası Sarıkamış Kayak Merkezi’ni bir destinasyon markası olarak görmektedir. Katılımcıların çok büyük bir kısmı Sarıkamış Kayak Merkezi’ni tekrar ziyaret etmek istediğini belirtmiş ve yine katılımcıların tamamına yakını Sarıkamış Kayak Merkezi’ni çevrelerindeki insanlara tavsiye edebilecekleri yönünde görüş bildirmiştir.

Destinasyon markalaşması, Kış turizmi, Sarıkamış kayak merkezi
 • Büyüköztürk, Şener (2012). Örnekleme Yöntemleri, http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/2012/03/BAY-FinalKonulari.pdf Erişim Tarihi:20.09.2017
 • Çalışkan, U. (2014). Sarıkamış Kayak Tesisleri ve Konaklama Hizmetleri Müşteri Memnuniyeti Araştırması, Serhat Kalkınma Ajansı, Kars.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik- SPSS ve Lisrel Uygulamaları, Pegem Akademi, Ankara.
 • Demir, M. (2017). Doğal ve Beşeri Özellikleriyle Kars İlindeki Turizm Faaliyetlerinin Durumu, Marmara Coğrafya Dergisi, 35, 134-154.
 • Doğaner, S. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • Doğanlı, B. (2006). Turizmde Destinasyon Markalaşması ve Antalya Örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J. ve Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data Analysis (Seventh Edition), New Jarsey: PearsonEducation.
 • İpar, M.S. (2011). Turizmde Destinasyon Markalaşması ve İstanbul Üzerine Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayınevi, Ankara.
 • Kaya, F. (2014). Destinasyon Markalaşması Sürecinde Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Doğal ve Kültürel Kaynaklar Açısından Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Kavas, A. (2004). Marka Değeri Yaratmak, Pazarlama ve İletişim Kültür Dergisi, 3(8), 16-25.
 • Koçak, N., Tandoğan, G. (2008). Kent Turizmi Kapsamında Fuar ve Sergilerin İzmir Turizmine Olası Etkileri: EXPO Örneği, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 5(2),6-15.
 • Krajnovic, A., Bosna, J. &Jasic, D. (2013). Umbrella Branding In Tourism- Model Region of Istria And Dalmatia, Tourism And Hospitality Management, 19(2), 201-215.
 • Ritchie, B. J. R. &Ritchie, J. R. R.(1998). The Branding Of Tourism Destinations, Annual Congress Of The International Association Of Scientific Experts in Tourism, 1-31.Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Türkeri, İ. (2014). Destinasyon Aidiyeti Oluşturulmasında Destinasyon İmajının ve Kişiliğinin Rolü: Kış Turizmi Örneği (Palandöken Kayak Merkezi), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Vanat, L. (2013). International Report on Snow&Mountain Tourism - Overview of The Key Industry Figures For Ski Resorts, Erişim Tarihi: 08.03.2017 http://www.vanat.ch/RM-world-report- 2013.pdf
 • http://testsite.kultur.gov.tr, Erişim tarihi: 30.03.2018
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-4419-8197
Author: Kübra Çelik (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8415-9312
Author: Levent Gelibolu
Institution: Kafkas Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 15, 2019

Bibtex @research article { cusosbil558357, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Cukurova University}, year = {2019}, volume = {28}, pages = {402 - 420}, doi = {10.35379/cusosbil.558357}, title = {SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ’NİN DESTİNASYON MARKALAŞMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Çelik, Kübra and Gelibolu, Levent} }
APA Çelik, K , Gelibolu, L . (2019). SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ’NİN DESTİNASYON MARKALAŞMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 28 (2) , 402-420 . DOI: 10.35379/cusosbil.558357
MLA Çelik, K , Gelibolu, L . "SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ’NİN DESTİNASYON MARKALAŞMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 (2019 ): 402-420 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/48591/558357>
Chicago Çelik, K , Gelibolu, L . "SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ’NİN DESTİNASYON MARKALAŞMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 (2019 ): 402-420
RIS TY - JOUR T1 - SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ’NİN DESTİNASYON MARKALAŞMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA AU - Kübra Çelik , Levent Gelibolu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35379/cusosbil.558357 DO - 10.35379/cusosbil.558357 T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 402 EP - 420 VL - 28 IS - 2 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - doi: 10.35379/cusosbil.558357 UR - https://doi.org/10.35379/cusosbil.558357 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ’NİN DESTİNASYON MARKALAŞMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA %A Kübra Çelik , Levent Gelibolu %T SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ’NİN DESTİNASYON MARKALAŞMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA %D 2019 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 28 %N 2 %R doi: 10.35379/cusosbil.558357 %U 10.35379/cusosbil.558357
ISNAD Çelik, Kübra , Gelibolu, Levent . "SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ’NİN DESTİNASYON MARKALAŞMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 / 2 (October 2019): 402-420 . https://doi.org/10.35379/cusosbil.558357
AMA Çelik K , Gelibolu L . SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ’NİN DESTİNASYON MARKALAŞMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 28(2): 402-420.
Vancouver Çelik K , Gelibolu L . SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ’NİN DESTİNASYON MARKALAŞMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 28(2): 420-402.