Year 2015, Volume 2 , Issue 1, Pages 14 - 30 2015-10-15

Öğretmenlerin, Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri İle Birlikte Çalışma Yeterlilikleri Arasındaki İlişki

Recep AYDIN [1] , Şenay Sezgin NARTGÜN [2]


Bu çalışmada; öğretmenlerin, örgütsel sosyalleşme düzeyleri ile birlikte çalışma yeterlikleri arasındaki ilişki incelenmektedir. Çalışmanın evrenini 2012–2013 eğitim-öğretim yılında Düzce ilinde görev yapan 4069 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem 350 öğretmenden oluşmaktadır. Basit rastgele örneklem alma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada örgütsel sosyalleşme ölçeğinin alt boyutları olan mesleki yeterlik, örgüt tarih ve dili ile örgüt politikası alt boyutları bazı kişisel değişkenlere göre anlamlı fark göstermektedir. Çalışmada birlikte çalışma yeterliği ölçeği ile örgütsel sosyalleşme ölçeğinin alt boyutları olan mesleki yeterlik, okul tarih ve dili ve örgüt politikası alt boyutlarında düşük, kişilerarası ilişkiler ve örgüt amaç ve değerlerine uyum alt boyutlarında ise birlikte çalışma yeterlikleri ölçeğiyle orta düzeyde ilişkisi tespit edilmiştir.

Öğretmen, Sosyalleşme, Örgütsel Sosyalleşme
  • Argon, T. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel sosyalleşme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 197-207.
  • Arslan, C. ve Sünbül, A. M. (2006). Öğretmenlerin birlikte çalışma yeterlikleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 25-36. (08.04.2015 tarihinde http://sbd.ogu.edu.tr /makaleler/7_1_Makale_2.pdf adresinden erişildi).
  • Balcı, A. (2000). Örgütsel sosyalleşme: kuram, strateji ve taktikler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
  • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (11. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: Recep AYDIN
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Author: Şenay Sezgin NARTGÜN
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 9, 2015
Acceptance Date : October 1, 2015
Publication Date : October 15, 2015

Bibtex @research article { cybd643292, journal = {Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7490}, address = {cybd.jcas@gmail.com}, publisher = {Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {14 - 30}, doi = {}, title = {Öğretmenlerin, Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri İle Birlikte Çalışma Yeterlilikleri Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Aydın, Recep and Nartgün, Şenay Sezgin} }
APA Aydın, R , Nartgün, Ş . (2015). Öğretmenlerin, Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri İle Birlikte Çalışma Yeterlilikleri Arasındaki İlişki . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi , 2 (1) , 14-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cybd/issue/50122/643292
MLA Aydın, R , Nartgün, Ş . "Öğretmenlerin, Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri İle Birlikte Çalışma Yeterlilikleri Arasındaki İlişki" . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 2 (2015 ): 14-30 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cybd/issue/50122/643292>
Chicago Aydın, R , Nartgün, Ş . "Öğretmenlerin, Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri İle Birlikte Çalışma Yeterlilikleri Arasındaki İlişki". Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 2 (2015 ): 14-30
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin, Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri İle Birlikte Çalışma Yeterlilikleri Arasındaki İlişki AU - Recep Aydın , Şenay Sezgin Nartgün Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 30 VL - 2 IS - 1 SN - -2564-7490 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi Öğretmenlerin, Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri İle Birlikte Çalışma Yeterlilikleri Arasındaki İlişki %A Recep Aydın , Şenay Sezgin Nartgün %T Öğretmenlerin, Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri İle Birlikte Çalışma Yeterlilikleri Arasındaki İlişki %D 2015 %J Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi %P -2564-7490 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Aydın, Recep , Nartgün, Şenay Sezgin . "Öğretmenlerin, Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri İle Birlikte Çalışma Yeterlilikleri Arasındaki İlişki". Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 2 / 1 (October 2015): 14-30 .
AMA Aydın R , Nartgün Ş . Öğretmenlerin, Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri İle Birlikte Çalışma Yeterlilikleri Arasındaki İlişki. CYBD. 2015; 2(1): 14-30.
Vancouver Aydın R , Nartgün Ş . Öğretmenlerin, Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri İle Birlikte Çalışma Yeterlilikleri Arasındaki İlişki. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi. 2015; 2(1): 14-30.
IEEE R. Aydın and Ş. Nartgün , "Öğretmenlerin, Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri İle Birlikte Çalışma Yeterlilikleri Arasındaki İlişki", Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 14-30, Oct. 2015