Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2667-6656 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher TC Demiroğlu Bilim Üniversitesi |


Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi

ISSN 2667-6656 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher TC Demiroğlu Bilim Üniversitesi |
Cover Image


Volume 5 - Issue 3 - Nov 10, 2019
 1. Trombotik trombositopenik purpura olgularının değerlendirmesi: Tek merkez deneyimi
  Pages 119 - 123
  Cengiz CEYLAN , Şeyma HIZARCI , Gülin KESKİN , Damla ÇAĞLA PATIR , Aybüke OLGUN
 2. Nozokomiyal karbapenem dirençli klebsiella enfeksiyonlarında risk faktörlerinin incelenmesi
  Pages 124 - 133
  Sevil ALKAN ÇEVİKER , Özgür GÜNAL , Süleyman Sırrı KILIÇ
 3. Kulaklık kullanımı ve anksiyete
  Pages 134 - 143
  Muhammet Fatih EKŞİ , Mehmet Özhan KARA , Oğuz Alp ÇAKIR , Muhammet Alparslan ÖZDEMİR , Ali Kaan AKYÜZ , Zehra PINAR CENGİZ , Muhammet İhsan ÇAKAN , Ahmet Selim KELEŞ , Sercan OBAY , Oytun ERBAŞ
 4. Azigos lob: Nadir bir olgu
  Pages 144 - 145
  Mustafa KORKUT , Yusuf KARANCI , Murat DUYAN
 5. Venlafaksin kullanımı ile ilişkili akut distoni
  Pages 146 - 148
  Mehmet Hamdi ÖRÜM , Yaşar KAPICI
 6. Multipl miyelomda başvuru semptomu olarak halsizlik
  Pages 149 - 151
  Umutcan TÜRK , Yalkın DALDA , Aybüke OLGUN , Harun AKAR
 7. Akut kolşisin toksisitesi: Olgu sunumu
  Pages 152 - 154
  Çiğdem DİNÇKAL , Soner DUMAN
 8. Malign melanom tipleri ve tedavisi
  Pages 155 - 165
  Oğuzhan ACET , Arda ŞENYİĞİT , Bilgesu KOYUN , Eda ÖZALP , Oytun ERBAŞ
 9. Erişkinde ve vardiya usulü çalışanlarda uyku bozuklukları
  Pages 166 - 175
  Saylav BORA , Agit AKGÜL , Güner YURTSEVER
 10. Osteosklerotik ve osteolitik lezyonlarla ilişkili multipl myelom
  Pages 176 - 178
  Damla ÇAĞLA PATIR , Ahmet PEKER , Cengiz CEYLAN , Harun AKAR
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Medicine 2149-4401 2547-9466 2015-2020