Year 2016, Volume 17 , Issue 1, Pages 18 - 35 2016-07-09

SANAT İLE BİLİMİN KESİŞME NOKTALARI VE YOL AYRIMLARI

Abdullah Ayaydin [1]


İnsanoğlunun tarih boyunca tüm ilgi alanları ve ortaya koyduğu tüm araştırmalar göz önüne alındığında, en genel boyutuyla iki temel kavram ortaya çıkar; bilim ve sanat. Hem sanat hem bilim bazı durumlarda diğerine göre daha öncelikli hale gelebilir. Tarih boyunca birçok durumda sanat kavramı insanoğlu için daha öncelikli hale gelmiştir ve günümüzde de gelmektedir. Bilim ile sanatın ortak değerlerine sahip en önemli kişilerden biri Leonardo da Vinci’dir. Leonardo sanatçı olduğu kadar bilim adamı, bilim adamı olduğu kadar da sanatçıdır. Bilim denilince ilk bakışta sanatı çağrıştırmayan bir kavram akla gelebilir. Sanat ile bilimin birbirine göre farklı noktaları da vardır. Başka bir deyişle birçok konuda birlikte yola çıkmış olsalar da bazı durumlarda yolları ayrılır ve birbiriyle uyuşmaz, örtüşemez hale gelebilirler. Sanat eğitimi sadece sanatçı yetiştirmez. Başka bir deyişle ilk ve ortaöğretimde yer alan sanat eğitiminin aslında birincil amacı da sanatçı yetiştirmek değildir. Sanat eğitimi, hem sanatı hem de bilimi içeren bir alan olarak algılanmalı ve öğrencilere de böyle gösterilmeli. Sanat eğitiminin aynı zamanda bir bilimsel disiplin içerdiğini, hem bilim insanı hem de sanatçı kişilikli bireyler yetiştirebileceğini, her iki disiplinin birlikte öğrenilmesinin günümüzde her zamankinden fazla ihtiyaç olduğunu anlatmak herkesten önce sanat eğitimcilerinin görevidir.

Sanat, bilim, sanat eğitimi
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdullah Ayaydin

Dates

Publication Date : July 9, 2016

APA Ayaydin, A . (2016). SANAT İLE BİLİMİN KESİŞME NOKTALARI VE YOL AYRIMLARI. Ege Eğitim Dergisi , 17 (1) , 18-35 . DOI: 10.12984/eed.80378