Year 1992, Volume 8 , Issue 2, Pages 0 - 0 1992-05-03

Cilt:8 Sayı:2 İçindekiler

İnci Erefe [1]


IÇINDEKILER
Editörden
Özgün Raporlar
- Hemşirelerin Hasta İle İlgili Becerileri Konusundaki
Düşüncelerinin Saptanması
Çiçek FADILOĞLU, Ayşe IŞIK, Türkan ÖZBAY1R,
Süheyla ALTUĞ ÖZSOY, Aynur SARUHAN, Aklime DİCLE ........... 1-9
 İş Sağlığı Eğiliminde Modüler Ve Standart Eğitim Yöntemlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması
Ayfer KARADAKOVAN ................................................................................ 11-19
 Ameliyat Olacak Hastaların Hemşirelerden Beklentileri
Nurgül BÖLÜKBAŞ .................................................................. 21-28
Derleme Yazılar
 Hemodializ (H.D.) Hastalarında beslenme Sorunları
Asiye DURMAZ AKYOL ...................................................................... 29-34
 Dövülmüş Çocuk Sendromu
Güneş GENÇ ........................................................................................... 35-40
 Hipoglisemi Koması
Leyla KADIR .......................................................................................... 41-44
 Hemiplejili Hastaların Bakım Konusundaki Beklentileri
Ornran DEMİR ..................................................................................... 45-49
 Obsesif-Kompulsif Bozukluk Ve Hemşirelik Bakımı
Aycan KARAASLAN ............................................................................. 51-54
Özel Konu: Sağlıklı Yaşlanma Paneli I
- Yaşlılığa Genel Bakış
Çiçek FADILOĞLU .............................................................................. 55-61
 Yaşlılıkta Psikososyal Sorunlar
Çiçek FADILOĞLU .............................................................................. 63-73
- Yaşlanma İle İlgili Fizyolojik Değişiklikler
Kamile ERGİN ...................................................................................... 65-82

ege, hemşire
  • IÇINDEKILER Editörden Özgün Raporlar - Hemşirelerin Hasta İle İlgili Becerileri Konusundaki Düşüncelerinin Saptanması Çiçek FADILOĞLU, Ayşe IŞIK, Türkan ÖZBAY1R, Süheyla ALTUĞ ÖZSOY, Aynur SARUHAN, Aklime DİCLE ........... 1-9  İş Sağlığı Eğiliminde Modüler Ve Standart Eğitim Yöntemlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması Ayfer KARADAKOVAN ................................................................................ 11-19  Ameliyat Olacak Hastaların Hemşirelerden Beklentileri Nurgül BÖLÜKBAŞ .................................................................. 21-28 Derleme Yazılar  Hemodializ (H.D.) Hastalarında beslenme Sorunları Asiye DURMAZ AKYOL ...................................................................... 29-34  Dövülmüş Çocuk Sendromu Güneş GENÇ ........................................................................................... 35-40  Hipoglisemi Koması Leyla KADIR .......................................................................................... 41-44  Hemiplejili Hastaların Bakım Konusundaki Beklentileri Ornran DEMİR ..................................................................................... 45-49  Obsesif-Kompulsif Bozukluk Ve Hemşirelik Bakımı Aycan KARAASLAN ............................................................................. 51-54 Özel Konu: Sağlıklı Yaşlanma Paneli I - Yaşlılığa Genel Bakış Çiçek FADILOĞLU .............................................................................. 55-61  Yaşlılıkta Psikososyal Sorunlar Çiçek FADILOĞLU .............................................................................. 63-73 - Yaşlanma İle İlgili Fizyolojik Değişiklikler Kamile ERGİN ...................................................................................... 65-82
Journal Section içindekiler
Authors

Author: İnci Erefe (Primary Author)

Dates

Application Date : May 3, 1992
Acceptance Date : September 16, 2019
Publication Date : May 3, 1992

APA Erefe, İ . (1992). Cilt:8 Sayı:2 İçindekiler. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/egehemsire/issue/33941/381266