Editor-in-Chief
Name: Şakir Çınkır
E-mail: ejer.editor@gmail.com
Address: Kızılrımak sokak, 10/A,  Bakanlıklar, Ankara.