Journal Contact
Name: Abdulkadir Şahiner
E-mail: aksahiner@gmail.com
Editor-in-Chief
Name: Prof.Dr. Osman Sağdıç
E-mail: İletişim için Dergi Sekreteryasına mail iletiniz (aksahiner@gmail.com)
Address: YTÜ Davutpaşa Kampüsü, Kimya Metalürji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, KMA, 34210, Esenler/Istanbul
Tarandığımız Dizinler

15532