Year 2020, Volume , Issue 18, Pages 1 - 10 2020-04-15

Gürültü Önleyici Akustik Malzemelerin Performans Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation Of The Performance Levels Of The Noise Preventive Acoustic Materials

Hatice Mehtap ÖZ [1] , Ercan KÖSE [2]


Doğal ve yapay birçok ortamda gürültü ile karşılaşmak kaçınılmazdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetlmeliğinde de belirtildiği gibi 85dB (desibel) üzeri ses ve gürültüyle karşılaşmak insan sağlığı için kalıcı sorunlara yol açabilir. Söz konusu bu zararlardan insanları korumak için çeşitli çözüm önerileri geliştirilmiştir. Kulaklık kullanılması, ses ve gürültünün kaynağında uzaklaştırılması, ses ve gürültünün bastırılması ve yalıtılması önemli başarımlar sağlamıştır. Gürültüyü bastırmak için deneysel olarak da kanıtlanmış olan, akustik köpük veya sünger şeklinde malzemeler, doğal lifler (koyun lifleri, hindistan cevizi, çay lifi ve kenevir lifleri vb. doğal ve sentetik liflerden elde edilen mikrolifler ve cam yünü şeklindeki malzemelerin kullanılması gerekir. Akustik özelliklerinin iyi olması açısından; süngerlerin, doğal liflerden üretilen dokuma ve örme kumaşların, mikroliflerden elde edilen kumaşların, geri dönüştürülmüş dokusuz yüzeylerden elde edilmiş kumaşların iyi bir performans gösterdiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, yeni bir çalışma olarak gürültünün bastırılması yani gücünün azaltılması için sentetik liflerden, özellikle de akrilik liflerden elde edilebilecek dokuma, örme, dokusuz yüzey şeklindeki kumaşların veya süngerlerin deneysel olarak incelenmesi ve sonuçlarının analiz edilmesi önemli sonuçlar sağlayabilir. Çünkü akrilik lifleri, yapısı itibariyle diğer liflere göre daha gözenekli yapıya sahiptir. Ses absorbe etmede ise gözenekli yapılar önemli bir noktaya sahip olduğundan dolayı deneysel çalışmalarda malzeme olarak seçilmesi ile çalışmanın hedefi açısından önemli aşamalar kaydedilebilir.

It is inevitable to encounter noise in many natural and artificial environments. As stated in the Occupational Health and Safety Regulation, encountering noise and noise above 85 dB (decibel) can cause permanent problems for human health. Various solutions have been developed to protect people from these damages. The use of headphones, moving away from the source of sound and noise, suppression and isolation of sound and noise have made important achievements. The experimentally proven to suppress noise, materials in the form of acoustic foam or sponge, natural fibers (sheep fibers, coconut, tea fiber and hemp fibers, etc.), microfibres obtained from natural and synthetic fibers and glass wool materials should be used. In terms of good acoustic properties; It has been revealed that sponges, woven and knitted fabrics made from natural fibers, fabrics made from microfibers, fabrics made from recycled non-woven surfaces perform well. In addition, as a new study, experimental investigation and analysis of woven, knitted, non-woven surface fabrics or sponges that can be obtained from synthetic fibers, especially acrylic fibers, to suppress noise, to reduce its power, can provide important results. Since porous structures have an important point in sound absorption, important steps can be recorded for the target of the study by selecting them as materials in experimental studies.

 • Ses ve Gürültü Kontrolü. kisi.deu.edu.tr › userweb › abdullah.secgin/, E.T. 10.01.2020.
 • http://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=134&pt=G%C3%9CR%C3%9CLT%C3%9C, E.T. 10.01.2020.
 • https://www.sesizolasyonu.net/ses-izolasyonu/gurultu-kontrolu.html, E.T. 10.01.2020.
 • https://www.kenaryazari.com/desibel-nedir-zararli-ses-seviyesi-ne-kadardir/ E.T. 10.01.2020.
 • Toktas, A., Ustun, D., Yigit, E., Sabanci, K., & Tekbas, M. (2018, September). Optimally Synthesizing Multilayer Radar Absorbing Material (RAM) Using Artificial Bee Colony Algorithm. In 2018 XXIIIrd International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED) (pp. 237-241). IEEE.
 • Malawade, U. A., KJ, M., Madhavrao, G. J., & Virendra, K. B. (2006). Investigation Of Sound Loss Potential Of Natural Fibers and Their Compositions.
 • Zent, A., & Long, J. T. (2007). Automotive Sound Sbsorbing Material Survey Results (No. 2007-01-2186). SAE Technical Paper.
 • Kalebek, N. A. (2016). Sound Absorbing Polyester Recycled Nonwovens For The Automotive Industry. Fibres & Textiles in Eastern Europe, (1 (115)), 107-113.
 • Liao, L., Zuo, Y., Meng, H., & Liao, X. (2018). Research On The Technology Of Noise Reduction In Hybrid Electric Vehicle With Composite Materials. Advances in Mechanical Engineering, 10(3), 1687814018766916.
 • Öztürk, M. K., Nergis, B. U., & Candan, C. (2010). Akustik Özellikleri Geliştirilmiş Örme Kumaş Tasarımı. Tekstil ve Mühendis, 17(78).
 • Dahil, L., Başpınar, S., & Karabulut, A. (2011). Gözenekli Malzemelerin Sönümlemeye Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11(1), 1-7.
 • Kaya, A. İ., & Dalgar, T. (2017). Ses Yalıtımı Açısından Doğal Liflerin Akustik Özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(Özel (Special) 1), 25-37.
 • https://www.izoder.org.tr/dosyalar/egitim-faaliyetleri/ytu-ses-sunumu-ayhan-cakir.pdf, E.T. 12.01.2020.
 • http://haliccevre.com/images/PDF/s-17.pdf, E.T. 12.01.2020.
 • http://www.sesyalitimsungeri.com.tr/akustik-kumas.html, E.T. 12.01.2020.
 • https://www.akustikkaplama.net/paneller/akustik-kumas.html, E.T. 13.01.2020.
 • https://www.teknikakustik.net/renkli-piramit-sunger.html, E.T. 13.01.2020.
 • https://www.yanmazsunger.com.tr/sesyalitimsungerleri/echobone-bondex-sunger-kirpinti-bondeks-ses-yalitim-sungeri.html, E.T. 13.01.2020.
 • https://www.vegaakustik.com/cam-yunu-akustik-panel/, E.T. 13.01.2020.
 • Ece, F., Sümer, S. K., & Sabancı, A. (2003). Tekstil Fabrikalarında Gürültü Düzeyi ve Etkileri. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 4(15), 30-39.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1912-9598
Author: Hatice Mehtap ÖZ (Primary Author)
Institution: Tarsus Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9814-6339
Author: Ercan KÖSE
Institution: Tarsus Üniversitesi,Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2020

APA Öz, H , Köse, E . (2020). Gürültü Önleyici Akustik Malzemelerin Performans Düzeylerinin İncelenmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (18) , 1-10 . DOI: 10.31590/ejosat.679628