Year 2021, Volume , Issue 21, Pages 378 - 382 2021-01-31

Farklı Kültürel Uygulamaların Yamula Patlıcanının Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Determination of Different Cultural Applications on Yamula Eggplant of Yield and Some Quality Parameters

Emre TOSUN [1] , Hasan PİNAR [2] , Sule HASYUNCU [3]


Bu çalışma 2018 yılında Kayseri Kocasinan İlçesine bağlı Yemliha Mahallesi arazi koşullarında tesadüf parselleri deneme desenine göre 6 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Bu çalışmada adının Yemliha Mahallesinde bulunan Yamula Barajından alan Yamula Patlıcanı (Solanum melongela L.) Arazi koşullarında Yüksek Tünel, Alçak Tünel, Malç, Tohum ekimi ve Fide ile dikim yapılarak erkencilik, verim ve farklı kalite parametrelerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada “Yüksek Tünel+Malç Tohum, Yüksek Tünel +Malçsız Tohum, Yüksek Tünel+Malç+Fide, Yüksek Tünel+Malçsız+Fide, Alçak Tünel+Malç+Tohum, Alçak Tünel+Malçsız+Tohum, Alçak Tünel+Malç+Fide, Alçak Tünel+Malçsız+Fide, Açık+Malç+Tohum, Açık+Malçsız+Tohum, Açık+Malç+Fide, Açık+Malçsız+Fide” olmak üzere 12 farklı uygulama yapılmıştır. Çalışmada bitki gelişimleri, meyve ağırlığı, meyve boyu, meyve çapı, et sertliği, verim ve erkencilik özellikleri belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, Yüksek tünel uygulamalarından erkencilik elde edilirken açık yetiştiricilik uygulamalarından “Açık malç fide” uygulaması erkencilik bakımından ön plana çıkmıştır. Yine Yüksek tünel uygulamaları verim bakımından ön plana çıkarken, Açık yetiştiricilik yapılan uygulamalarından tohum uygulaması erkencilik ve verim açısından oldukça geriden takip etmiştir. Elde edilen bulgular Yamula patlıcan üretiminde farklı uygulamaların verim ve kaliteyi etkilemesi bakımından oldukça önemli olduğunu göstermektedir.
Yamula patlıcanı, kültürel uygulamalar, erkencilik, verim, kalite
 • Daunay M.C ., Janick, J., 2007. History and ıconography of eggplant. Chremica hortıculturae, 47 (3) 16-22
 • Geboloğlu, N., 1998. Yüksek Plastik Tünellerde Hıyarın Verim ve Erkenciliği Üzerine Değişik Malç Materyalleri ve Ekim Zamanlarının Etkisi, II. Sebze Tarımı Sempozyumu, 26-28 Eylül, 1998, Tokat, s: 168-173.
 • Pakyürek, A. Y., Abak, K., Sarı, N., Güler, Y., 1992. Harran Ovası Koşullarında Toprak Örtüsü (Malç) Kullanımının Domates, Biber ve Patlıcanda Verim, Erkencilik ve Kalite Üzerine Etkileri, 13-16 Ekim 1992 Türkiye I.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt II, Ege Üniv. Ziraat Fak., Bornova, İzmir.
 • Pakyürek, A., Kaşka, N., 1992. Tünel Tipleri ve Toprak Örtülerinin Karpuzlarda Bitki Gelişmesi İle Erkenci ve Toplam Verimleri Üzerine Etkileri. 13-16 Ekim 1992 Türkiye I.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt II, Ege Üniv. Ziraat Fak., Bornova, İzmir.
 • Preece, J. E., Read, P. E., 1993. The Biology of Horticulture in İntroductory Textbook, p:263-269.
 • Sevgican A., 1999a. Örtüaltı Sebzeciliği. Cilt I. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:528. ISBN 975-483-384-2, İzmir.
 • Sevgican, A., 1982a. Serada Patlıcan Yetiştiriciliği. Ege Üniv. Zir. Fak. Yay. No:455.
 • Splittstoesser, W. E., 1990. Vegetable Growing Handbook, Organik and Traditional Methods, Plant Physiology in Horticulture University of Illinois, Urbana, Illinois, p:112-115
 • Swiader, J. M., Ware, G. W., Collum, J. P.,1992. Producing Vegetable Crops. İnterstate Publishes, Inc. Danville, Illinois. p:144- 149.
 • Boyacı, H.F. 2007. Patlıcanlarda Fusarium solgunluğuna dayanıklılık kaynakları ve dayanıklılığın kalıtımı. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Adana.
 • Mutlu, N., Boyacı, F.H., Göçmen, M., Abak, K. 2008. Development of SRAP, SRAP-RGA, RAPD and SCAR markers linked with a Fusarium wilt resistance gene in eggplant. Theor Appl Genet. 117:1303-1312
 • Tüzel, Y., Gül, A., Daşgan, H.Y., Öztekin, G.B., Engindeniz, S., Boyacı, H.F., Ersoy, A., Tepe, A., Uğur, A., 2010. Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Gelişimi. VII. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2010, Ankara, 1: 559-578.
 • Abak, K., Pakyürek, A. Y., Sarı, N., Büyükalaca, S., 1991. Sera Kavun Yetiştiriciliğinde Malç ve Farklı Budama Yöntemlerinin Verim, Erkencilik ve Meyve İriliği Üzerine Etkileri, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(4):39-50
 • Abak, K., Pakyürek, A. Y., Sarı, N., 1992. Malç ve Alçak Tünel Uygulamalarının Serada Yetiştirilen Biberin Erkenciliği, Verimi ve Kök Gelişimi ile Toprak Sıcaklığı Üzerine Etkileri, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1):1-12.
 • Bonanno, A. R., Lamont, W. J., 1987. Effect of Polyethylene Mulches, İrrigation Method And Row Covers on Soil and Air Temparuture and Yield of Muskmelon, J.Amer. Soc. Hort. Sci. 112(5):735-738.
 • Carter, J., Johnson, C., 1988. Influence of Different Types of Mulches on Eggplant Production, HortScience 23(1):143-145.
 • Çevik, B., Kanber, R., Biçici, M., Pakyürek, Y., Köksal, H., 1992. Sera Koşullarında Yetiştirilen Hıyarda Değişik Toprak Örtü Materyallerinin Verim, Kalite ve Su Tüketimine Etkileri, Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt II, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İzmir.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7229-2853
Author: Emre TOSUN
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0811-8228
Author: Hasan PİNAR (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4554-627X
Author: Sule HASYUNCU
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi
Project Number FYL-2018-8071
Dates

Publication Date : January 31, 2021

APA Tosun, E , Pinar, H , Hasyuncu, S . (2021). Farklı Kültürel Uygulamaların Yamula Patlıcanının Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (21) , 378-382 . DOI: 10.31590/ejosat.727626