Değerlendirme Süreci

Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU) Editörü, öncelikle orijinallik düzeyini tespit etmek amacıyla sisteme yüklenen makalelerin benzerlik yazılımından benzerlik raporunu alır. Ardından biçimsel olarak ön kontrolünü gerçekleştirir. Bu aşamada biçimsel olarak dergi formatına uygun olmayan makaleler yazara geri gönderilir. Ön kontrolden geçen makaleler ilgili bölüm editörüne iletilir. Bölüm editörü makalenin niteliği açısından makaleyi kontrol eder. Bölüm editörü yeterli görmediği makaleleri reddedebilir. Nitelik açısından yeterli görülen makaleler ilgili alanda ve farklı kurumlardan iki hakeme gönderilir. Hakemlerin bir ay içerisinde makaleyi değerlendirmeleri beklenmektedir. Bölüm editörü hakemlerden gelen yanıtlara göre makaleyi üçüncü hakeme gönderebilir. Tüm bu süreçlerin ortalama iki ay sürmesi öngörülmektedir. Bölüm editörü maksimum iki ay içinde dönüş yapmayan hakemin yerine yeni hakem atayarak en fazla dört ay içerisinde süreci tamamlar.