Yazarlara Bilgi

Etik Onaylar

TR Dizin tarafından 2020 yılı ile uygulanmaya başlanan etik onay(lar)a ilişkin kurallar nedeniyle aşağıdaki dokümanların Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU) dergisine gönderilen makale başvurularına eklenmesi gerekmektedir.

1. Araştırmada kullanılan veri toplama araç(lar)ı/ölçek(ler) için geliştiren/uyarlayan kişi(ler)den kullanım izni alındığını gösterir email dokümanları
2. Veri toplama araç(lar)ı/ölçek(ler)i kullanarak veya uygulama(lar)/eğitim(ler) etkinlikleri için yazar(lar)ın ilişkili olduğu üniversitenin uygun etik kurulundan alınan etik onay belgesi
3. İlgili etik onay belgesi ve veri toplama araçları (ölçekler dahil) /uygulama/eğitim işlemlerini gerçekleştirmek üzere uygulama/veri toplama yapılacak kurumdan resmi izin belgesi

Bu üç dokuman olmadan makaleleri metinsel benzerlik aşamasına alamadan yazar(lar)a iade etmek durumunda olduğumuzu belirtmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

EKU Editörler Kurulu


Telif Formu

EKU dergisine gönderilen makaleler kabul aldıktan sonra irtibat yazarı tarafından sisteme "yazar telif formu"nun yüklenmesi gerekmektedir. Telif formu şablonları aşağıda yer almaktadır. 

Yazar Telif Formu Türkçe Versiyonu:  yazar_telif_formu.docx

Yazar Telif Formu İngilizce Versiyonu (Author Agreement Form): author_agreement_form.docx

EKU Editörler Kurulu