Accepted Submissions

 • SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKALARI ALTINDA GEÇERLİLİĞİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Selma Büyükkantarcı Tolgay , Ferit KULA Nov 19, 2019
 • A DESCRIPTIVE REVIEW ON ECOLOGICAL ECONOMICS AND AN INTRODUCTION OF ECOLOGICAL CIRCULAR FLOW MODEL
  Sevginaz IŞIK Dec 13, 2019
 • YETKİNLİK GELİŞTİRMENİN KARİYER TATMİNİ VE İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: ALGILANAN İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİĞİN ARACILIK ROLÜ
  Kenan ORÇANLI , Mustafa BEKMEZCİ , Murat GÖRMEN Dec 15, 2019
 • Examining Retro Marketing Ads From the Perspective of Neuromarketing: The Example of Nestle Brand
  Nurcan YÜCEL , Atilla YÜCEL , Yunus Emre GÜR , Koray GÜNDÜZ Dec 16, 2019
 • GELENEKSEL VE YENİLİKÇİ İŞYERİ (OFİS) DÜZENİ TÜRLERİNİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DERLEME ÇALIŞMASI
  Merve GERÇEK Dec 31, 2019
 • KENT KONSEYİ KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Rukiye Mehtap ÖZLÜ Jan 7, 2020
 • THE FELDSTEIN-HORIOKA PUZZLE: EVIDENCE FROM EMERGING COUNTRIES
  Mustafa Ozan YILDIRIM , Ahmet Eren YILDIRIM Jan 7, 2020
 • Müşteri İlişkileri Yönetiminin İnovasyon Üzerine Etkileri: Erzincan ve Erzurum İllerinde Bankacılık Sektöründe Bir Saha Araştırması
  Oğuz Han AYKUT , Dilşad GÜZEL Jan 7, 2020
 • DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE İŞGÜCÜ 4.0 KAVRAMI
  Yasin Ozan SERT , Şeyda GÜR , Tamer EREN Jan 7, 2020
 • KAYSERİ HACILAR AŞAĞI MAHALLE HÜLÂSA DEFTERİNE GÖRE MAHALLE SAKİNLERİNİN VARLIK VE VERGİ YAPISININ ANALİZİ: 19. YÜZYILIN SONLARI İLE 20. YÜZYILIN BAŞLARI
  Ekrem ERDEM , Sefure DEVECİ Jan 8, 2020
 • The Effect of Corporate Tax on Foreign Direct Investment
  Gamze ÖZ-YALAMAN Jan 8, 2020
 • FİNANSAL PİYASALARDA ASİMETRİK NEDENSELLİK: BIST100, VIX VE DÖVİZ KURU ÖRNEĞİ
  Dündar KÖK , Elif Hilal NAZLIOĞLU Feb 14, 2020
 • HİDROELEKTRİK ENERJİ TÜKETİMİNİN KÜRESEL ISINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SÜREKLİ DALGACIK UYUMU MODELİ İLE ARAŞTIRILMASI: ABD ÖRNEĞİ
  Sevda KUŞKAYA , Faik BİLGİLİ Feb 19, 2020
 • EXPORT DIVERSIFICATION AND ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM EMERGING EONOMIES
  Muhammed BENLİ Feb 25, 2020
 • A Political Choice or An Economic Necessity: The Relationship Between Economic Factors and Health Personnel Number
  Ümit ÇIRAKLI Mar 16, 2020
 • KESİNHESAP KANUNU VE BÜTÇE HAKKI: TBMM GÖRÜŞMELERİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ
  Ferhat AKBEY , Musa GÖK Apr 3, 2020