Accepted Submissions

 • Öğretmen Adaylarının Tür Çeşitliliği ve Tür Zenginliği Kavramlarına Yönelik Kavram Karmaşalarının İncelenmesi
  Mehmet YILMAZ , Ferhat KARAKAYA , Osman ÇİMEN , Merve ADIGÜZEL May 27, 2019
 • Açıköğretim Öğrencilerinin E-Kitap Kullanımlarının İncelenmesi
  Embiya ÇELİK , Melike ARSLAN , Serkan YILDIRIM Nov 8, 2019
 • Cognitive Flexibility as a Predictor of Psychological Resilience of University Students: The Mediating Role of Self Compassion
  İsmail YELPAZE Apr 7, 2020
 • Cognitive Flexibility and Mental Well-Being: Fear of Negative Evaluation and Academic Perfectionism as Serial Mediators
  Begüm SATICI , Emine GÖÇET TEKİN , M. Engin DENİZ Apr 7, 2020
 • Özel Öğretim Yöntemleri-II Dersinde Kullanılan Harmanlanmış Öğrenme Ortamına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Görüşleri
  Selcan SUNGUR ALHAN Apr 7, 2020
 • Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrenciler Açısından Gazeteleri Okuyabilmek için Gereksinim Duyulan Sözcük Sayısının Belirlenmesi
  Hakan ÜLPER , Ege KİRAZ Apr 9, 2020
 • Examination of Preschool Children's Playfulness in Terms of Playfulness Trait of Teachers
  Hilal YILMAZ , Rengin ZEMBAT Apr 9, 2020
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Tutarlı Metin Yazma Düzeylerinin İncelenmesi
  Aliye Nur ERCAN GÜVEN , Şerife AKPINAR Apr 10, 2020
 • Görsel Sanatlar Dersinde Öğrencilerin Öğrenme Stilleri, Tutumları ve Kazanımları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Sema KARA Apr 13, 2020
 • İlkokul Sosyal Bilgiler Öğretimi Bağlamında Öğrencilerin Tarihi Mekânlara İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla İncelenmesi
  Hanifi ŞEKERCİ , M. Cihangir DOĞAN Apr 17, 2020
 • The Use of Technological Tools and Materials in Social Studies Courses: A Case Study
  İlker DERE , Yakup ATEŞ Apr 17, 2020
 • Okul öncesi öğretmenleriyle gerçekleştirilen bir ders imecesi uygulamasının ardından aile yansımalarının değerlendirilmesi
  Şule TEPETAŞ , Tacettin TEZCAN Apr 23, 2020
 • Teacher Evaluation in Various Countries
  İlkay Doğan TAŞ May 2, 2020
 • Dahrendorf Model in Literature Teaching: Text Sample “Carrion’’
  Melda ORYAŞIN , Selahattin DİLİDÜZGÜN May 6, 2020
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının Farklı Ülkelerin Fen Bilimleri Yeterlikleri Açısından İncelenmesi
  Özge CAN ARAN , İpek DERMAN May 19, 2020
 • Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarinin Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi
  Mustafa ERGUN , Şirin ÇETİN May 21, 2020
 • Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
  Banu OZEVİN , Aslı KAYA May 30, 2020
 • SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
  Mehmet ERKOL , Sabriye ŞAHİNTEPE Jun 12, 2020
 • Suça Sürüklenen Ergenlerin Okul İklimi Algılarına İlişkin Nitel Bir Çalışma
  Osman ZORBAZ , Seval KIZILDAĞ , Selen DEMİRTAŞ-ZORBAZ Jul 9, 2020