Accepted Submissions

 • Öğretmen Adaylarının Tür Çeşitliliği ve Tür Zenginliği Kavramlarına Yönelik Kavram Karmaşalarının İncelenmesi
  Mehmet YILMAZ , Ferhat KARAKAYA , Osman ÇİMEN , Merve ADIGÜZEL May 27, 2019
 • Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrenciler Açısından Gazeteleri Okuyabilmek için Gereksinim Duyulan Sözcük Sayısının Belirlenmesi
  Hakan ÜLPER , Ege KİRAZ Apr 9, 2020
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Tutarlı Metin Yazma Düzeylerinin İncelenmesi
  Aliye Nur ERCAN GÜVEN , Şerife AKPINAR Apr 10, 2020
 • Görsel Sanatlar Dersinde Öğrencilerin Öğrenme Stilleri, Tutumları ve Kazanımları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Sema KARA Apr 13, 2020
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının Farklı Ülkelerin Fen Bilimleri Yeterlikleri Açısından İncelenmesi
  Özge CAN ARAN , İpek DERMAN May 19, 2020
 • Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarinin Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi
  Mustafa ERGUN , Şirin ÇETİN May 21, 2020
 • Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
  Banu OZEVİN , Aslı KAYA May 30, 2020
 • SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
  Mehmet ERKOL , Sabriye ŞAHİNTEPE Jun 12, 2020
 • Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Yapma Durumuna Göre Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi
  Cansel ARSLANOĞLU , Kürşat ACAR , Ahmet MOR , Kadir BAYNAZ , Fatih KARAKAŞ , Gökhan İPEKOĞLU , Erkal ARSLANOĞLU Jul 10, 2020
 • Orta Okul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Laboratuvar Çalışmalarına Yönelik Akademik Risk Alma Eğilimlerinin İncelenmesi
  Oğuzhan NACAROĞLU , Tuba YILDIRIM Jul 10, 2020
 • Farklı Branş Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerine ve Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Algılarının Metaforik Analizi
  Yakup KOÇ , Samed YENİÇERİ Jul 11, 2020
 • Influence of Parental Factors on Self-Esteem of Adolescents from Separated Homes in Nigeria
  Mulikat Ladi Abdulqadir MUSTAPHA Sep 18, 2020
 • Öz-düzenlemeli Öğrenmeye Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Sınıf Öğretmenlerinin Öz-düzenlemeli Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  İsmail SARİKAYA , Yavuz SÖKMEN Sep 18, 2020
 • Okullarda Gözlenen Örgütsel Davranışlar: Bir İçerik Analizi Çalışması
  Hasan Yücel ERTEM Oct 11, 2020
 • Bir Bilimsel Derlemenin Planlanması ve Yazımı
  Arif ÖZER , Zeynep GÖRGÜLÜ Nov 18, 2020