Accepted Submissions

 • Bir Bilimsel Derlemenin Planlanması ve Yazımı
  Arif ÖZER, Zeynep GÖRGÜLÜ Nov 18, 2020
 • PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARINDA AKADEMİK BAŞARININ YORDAYICISI OLARAK PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK, BİLİŞSEL ESNEKLİK VE ÖZ-YETERLİK
  Bünyamin ATEŞ, Mehmet Enes SAĞAR Apr 14, 2021
 • Anababa-Ergen Çatışması ve Problemli İnternet Kullanımına Etkisi
  Derya ATALAN ERGİN Apr 25, 2021
 • Okul Özerkliğinde Geliştirilen Ekstra Program Etkinliklerinin Yansımaları: Yeni Bir Bakış Açısı Mümkün Mü?
  Bilge ASLAN ALTAN, Hasan ŞEKER Jun 10, 2021
 • Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi
  Özlem ÖZÇAKIR SÜMEN Jun 11, 2021
 • A Comparative Analysis of the Reading Comprehension Levels and Reading Attitude Skills of the Fifth Grade Gifted and Nongifted Children
  Murat ÖKCÜ, Savaş AKGÜL Jul 5, 2021