Accepted Submissions

 • Etkili Bir İletişim Açısından Kur’ân’daki Beden Diline Dair Unsurlar Üzerine Bir İnceleme
  Arslan KARAOGLAN Jan 25, 2020
 • Bir Tefsir-Antropoloji Polemiği: İnsanoğlunun Uygarlık Serüveni
  Ferruh KAHRAMAN Jun 4, 2020
 • Dinî Tutum ve Peygamber Tasavvuru Arasındaki İlişkiye Dair Mukayeseli Bir Araştırma: Ülkü İmam Hatip Lisesi ve Mevlana Ortaokulu Örneği
  Hatice ACAR ÇINAR Jul 10, 2020
 • Kitab-ı Mukkades Şirketlerinin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki İlk Faaliyetleri
  Buğra POYRAZ Jul 17, 2020