Accepted Submissions

 • SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL İKLİM ALGILARI VE ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ
  Mustafa Filiz, Sait Bardakçı Oct 24, 2019
 • To make a career in kitchen department: Is really that a desirable career plan for tourism students?
  Emine Keskin, Ömer akgün Tekin Oct 25, 2019
 • DİJİTAL LİDERLİK ALGISININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ
  ÇİĞDEM ÇELİK ŞAHİN, YUNUS EMRE AVCI, SABRİ ANIK Oct 30, 2019
 • BİREYLERİ MOTOSİKLET KULLANMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
  Doç. Dr. Faik Ardahan, Selçuk Güleç Oct 31, 2019
 • THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY OF THE PRINCIPAL FEEDBACK SCALE
  Suphi BALCI, Habib ÖZKAN Nov 1, 2019
 • COMPARING THE LEARNING STYLES OF GIFTED STUDENTS AND THEIR NON-GIFTED PEERS: A CASE OF THE PROVINCE OF MALATYA
  İCLAL ALKAN, OĞUZHAN NACAROĞLU, FATMA MUTLU Nov 2, 2019