Year 2016, Volume 15 , Issue 56, Pages 0 - 0 2016-01-25

KÜRESEL GÜÇLERİN BÖLGESEL ÇALIŞMALARINDA KÜRESEL HALKLA İLİŞKİLER ŞİRKETLERİNİN UYGULAMALARI: RUSYA ÖRNEĞİ

Birol BÜYÜKDOĞAN [1]


Küresel güçler yakın ve uzak ekonomik ve siyasi çıkarları için uluslararası halkla ilişkiler şirketlerini kullanmaktadırlar. Bu çalışmada, Rusya tarafından yürütülen faaliyetlerde uluslararası halka ilişkiler şirketlerinin rolü incelenmiştir. Çünkü uluslararası halkla ilişkiler şirketlerinin strateji ve taktikleri uluslararası politikalara yön verecek kadar önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmış ve sonuç olarak  özellikle Kafkasya bölgesindeki sorunların temelinde enerji olduğu ve bu amaçla yoğun bir medya savaşının yaşandığı görülmüştür. Günümüzde, uluslararası halkla ilişkiler faaliyetleri küresel halkla ilişkiler faaliyetine dönüşmüş, halkla ilişkiler kimliğinden propaganda, rıza üretimi ve kamu diplomasisi kimliğine dönüşmüştür. Çalışmada bölgede yalnızca Rusya’nın faaliyetleri incelendiğinden başka araştırmacılar tarafından diğer küresel güçlerin benzer faaliyetleri incelenebilir. 

 • Becerikli, S. Y. (2005). Uluslararası Halkla İlişkiler. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Becerikli, S. Y., & Kılıç, N. P. (2012). Merkez ve Doğu Avrupa'da Halkla İlişkiler Uygulamaları: Romanya Örneği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (3), 89-113.
 • Bilgin, M. (2005). Hazar'da Son Darbe. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Bromnback, S. (1997, 10 23). Brownback on U.S. Strategic Interest in Caspian Region. 03 23, 2014 tarihinde usembassy-israel.org: http://usembassy-israel.org.il/publish/press/congress/archive/1997/october/uc21024.htm adresinden alındı
 • Brown, M. (1997, 05 02). Europe: Moscow-Gazprom Hires
 • Gavin Anderson. 03 25, 2014 tarihinde PR Week: http://www.prweek.com/article/92250/pr-europe-moscow---gazprom-hires-gavin-anderson adresinden alındı
 • Burson-marsteller. (2015). What We Do. 08 18, 2015 tarihinde Burson-Marsteller: http://www.burson-marsteller.com/what-we-do/subsidiary-companies/ adresinden alındı
 • Chomsky, N. (2000). Halkın Sırtından Kazanç. İstanbul: Om Yayınevi.
 • Coffee, P. (2013, 09 12). Putin/Ketchum New York Times Op-Ed Inspires PR Ethics Debate. 08 15, 2014 tarihinde PRNewser: http://www.adweek.com/prnewser/putinketchum-new-york-times-op-ed-inspires-ethics-debate/73487 adresinden alındı
 • Çınarlı, İ. (2010, 01 20). Küresel Halkla İlişkiler Şirketleri ve Propagandanın Yeni Görünümü. 02 01, 2014 tarihinde Alternatif İletişim: http://alternatifiletisim.blogspot.com.tr/2010/01/kuresel-halkla-iliskiler-sirketleri-ve.html adresinden alındı
 • Dolay, N. (1995, 07). Grandes manoeuvres pétrolières dans le Caucase. 03 22, 2014 tarihinde Le Monde Diplomatique: http://www.monde-diplomatique.fr/1995/07/DOLAY/1631 adresinden alındı
 • DW. (2012, 06 14). İyi Bir İmaj İçin Spor. 03 23, 2014 tarihinde DW: http://www.dw.de/iyi-bir-imaj-i%C3%A7inspor/a-16024561 adresinden alındı
 • Edelman. (2015). About Us. 08 17, 2015 tarihinde Edelman: http://www.edelman.com/who-we-are/about-us/ adresinden alındı
 • Elliott, J. (2013, 09 12). From Russia With PR. 08 15, 2015 tarihinde ProPublica: http://www.propublica.org/article/from-russia-with-pr-ketchum-cnbc adresinden alındı
 • Euria, O. a. (2007, 08 21). Gavin Anderson, Ketchum and GPlus win tender to improve Gazpr'ms Image Abroad. 03 25, 2014 tarihinde Oil & Gas Eurasia: http://www.oilandgaseurasia.com/en/news/gavin-anderson-ketchum-and-gplus-win-tender-improve-gazprom%E2%80%99s-image-abroad adresinden alındı
 • Finn, P. (2008, 03 06). Russi Pumps Tens of Millions Into Burnishing Image Abroad. 03 10, 2014 tarihinde The Washington Post: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/03/05/ adresinden alındı
 • Fleishmanhillard. (2015). About Us. 08 23, 2015 tarihinde FleishmanHillard: http://fleishmanhillard.com/offices/ adresinden alındı
 • Fortune. (2015). Fortune 500. 08 15, 2015 tarihinde Fortune: http://fortune.com/global500/ adresinden alındı
 • GAO. (2004, 5 19). Decision. 08 16, 2015 tarihinde United States General Accounting Office: http://www.gao.gov/decisions/appro/302710.pdf adresinden alındı
 • Geçikli, F. (2013). Halkla İlişkiler ve İletişim. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Girgin, A. (2002). Uluslararası İletişim . İstanbul: Der Yayınları.
 • Golin. (2015). About Us. 08 17, 2015 tarihinde Golin: http://golin.com/asia/ adresinden alındı
 • Gray, R. (2013, 09 12). Ketchum Placed Controversial Putin Op-Ed. 08 15, 2014 tarihinde BuzzFeed News: http://www.buzzfeed.com/rosiegray/ketchum-placed-controversial-putin-op-ed#.ilaeNjyoo adresinden alındı
 • Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). Managing Public Relations. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.
 • Harrison, S. (2000). Public Relation. An Intruduction. London: Thomson.
 • Havas. (2015). About Us. 08 17, 2015 tarihinde Havas: http://www.havas.com/group adresinden alındı
 • Hill+Knowlton. (2015). About Us. 08 17, 2015 tarihinde
 • Hill+Knowlton: http://www.hkstrategies.com/about-us adresinden alındı
 • Holmes. (2015). PR Report. 08 15, 2015 tarihinde The Holmes Report: http://www.holmesreport.com/ranking-and-data/world-pr-report/agency-rankings-2015/world-pr-report-top-10 adresinden alındı
 • Hürriyet. (2013, 09 12). New York Times: Dünyanın yeni lideri Rusya Devlet Başkanı Putin. 09 15, 2014 tarihinde Hürriyet: http://www.hurriyet.com.tr/planet/24693219.asp adresinden alındı
 • İHA. (2013, 09 13). Putin'in En Çok Sevdiği ABD'li:Ketchum. 05 24, 2014 tarihinde Haberler.Com: http://www.haberler.com/putin-in-en-cok-sevdigi-abd-li-ketchum-5055359-haberi/ adresinden alındı
 • İsmayıl, T. (2010). Güney Kafkaslarda Güvenlik Problemleri ve Enerji Stratejileri. Proceedings of the Third International Syposium on the Strategy and Security Studies (s. 229-238). İstanbul: Beykent Üniversitesi.
 • Jawers, E. (2014, 03 05). Stealth Players: Who's on Putin's American Patroll? 04 10, 2014 tarihinde NBC News: http://www.nbcnews.com/storyline/ukraine-crisis/stealth-players-whos-putins-american-payroll-n44876 adresinden alındı
 • Ketchum. (2015a). About Us. 08 17, 2015 tarihinde Ketchum: https://www.ketchum.com/work adresinden alındı
 • Ketchum. (2015b, 08 17). Global Reach:Moskova. 08 17, 2015 tarihinde Ketchum: https://www.ketchum.com/moscow adresinden alındı
 • Ketchum. (2015c, 04 08). Tsinghua University Honors Ketchum Asia-Pacific Public Relations Gold Standard Winners. 08 17, 2015 tarihinde Ketchum: https://www.ketchum.com/news/tsinghua-university-honors-ketchum-asia-pacific-public-relations-gold-standard-winners adresinden alındı
 • Kunczik, M. (1997). Images of Nations and Internatıonal Public Relation. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Lee, J. (2009, 08 04). Abkhazia, South Ossetia hire Saylor Company. 03 25, 2014 tarihinde PR Week: http://www.prweekus.com/article/abkhazia-south-ossetia-hire-saylor-company/1270723 adresinden alındı
 • Lynch, D. (2015, 03 11). Russia, Ketchum End Controversial Nine-Year Public Relations Partnership. 08 16, 2015 tarihinde International Business Time: http://www.ibtimes.com/russia-ketchum-end-controversial-nine-year-public-relations-partnership-1844092 adresinden alındı
 • Marriott, H. (2006, 10 14). GPlus to Aid First Russian Private Business Scholl. 04 10, 2014 tarihinde PR Week: http://www.prweek.com/article/592441/gplus-aid-first-russian-private-business-school adresinden alındı
 • MslGroup. (2015). industries. 08 18, 2015 tarihinde Msl Group: http://www.mslgroup.com/what/industries/travel-and-tourism/ adresinden alındı
 • Nichols, L., & Washkuch, F. (2015, 03 11). Ketchum calls it quits on Russia work. 08 17, 2015 tarihinde PR Week: http://www.prweek.com/article/1337821/ketchum-calls-quits-russia-work adresinden alındı
 • NTV. (2001, 04 14). Gazprom, Rus NTV'sine El Koydu. 04 09, 2014 tarihinde NTVMSNBC: http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/76898.asp adresinden alındı
 • Ogılvy&Mather. (2015). About. 08 15, 2015 tarihinde Ogilvy & Matter: http://www.ogilvy.com/ adresinden alındı
 • Okay, A., & Okay, A. (2002). Halkla İlişkiler. Kavram, Strateji ve Uygulamaları. İstanbul: Der Yayınları.
 • Piebals, A. (2009). Avrupa Birliğinin Enerji Stratejileri. Enerji Güvenliğine Ortak Çözüm Arayışları (s. 113-123). İstanbul: Stratejik Araştırmalar Enstitüsü.
 • PRWeek. (2014, 05 01). Edelman: Agency Business Report 2014. 08 17, 2015 tarihinde PR Week: http://www.prweek.com/article/1291313/edelman-agency-business-report-2014 adresinden alındı
 • PRWeek. (2015, 04 27). Havas PR: Agency Business Report 2015. 08 15, 2015 tarihinde PR Week: http://www.prweek.com/article/1344083/havas-pr-agency-business-report-2015 adresinden alındı
 • Reuters. (2014a, 03 12). Public Relations Firm Ketchum Distance From Russian Foreign Policy. 04 10, 2014 tarihinde The Moscow Times: http://www.themoscowtimes.com/news/article/public-relations-firm-ketchum-distances-itself-from-russian-foreign-policy/495954.html adresinden alındı
 • Reuters. (2014b, 03 12). Public Relations Firm Ketchum Distances Itself From Russian Foreign Policy. 08 15, 2015 tarihinde The Moscow Times: http://www.themoscowtimes.com/article/495954.html adresinden alındı
 • Seiz-wald, A. (2013, 09 13). Putin and Bush's Favorite PR firm. 08 15, 2014 tarihinde National Journal: http://www.nationaljournal.com/politics/putin-and-bush-s-favorite-pr-firm-20130913 adresinden alındı
 • Sezgin, M. (2007). Halkla İlişkiler. Konya: Yüce Medya Yayınları.
 • Shihab, S. (1999, 09 30). Les Intérêts Pétroliers Russes Autre Enjeu du Conflit. 03 22, 2014 tarihinde Le Monde: http://www.lemonde.fr/archives/article/1999/09/30/les-interets-petroliers-russes-autre-enjeu-du-conflit_3569983_1819218.html?xtmc=les_interets_petroliers_russes_autre&xtcr=1 adresinden alındı
 • Somaiya, R. (2014, 08 31). PR Firms for Putin's Russia Now Walking a Fine Line. 08 15, 2015 tarihinde The New York Times: http://www.nytimes.com/2014/09/01/business/media/pr-firm-for-putins-russia-now-walking-a-fine-line.html adresinden alındı
 • Sulvian, A. (2014, 03 6). Russia's U.S. PR firm Distances itself from Ukraine Dispute. 08 15, 2015 tarihinde Reuters: http://www.reuters.com/article/2014/03/06/ukraine-crisis-ketchum-idUSL1N0M22BB20140306 adresinden alındı
 • Sulvian, A. (2013, 09 13). U.S. Public-Relations Firm Helps Putin Make His Case to America. 08 15, 2014 tarihinde Reuters: http://www.reuters.com/article/2013/09/13/us-syria-crisis-usa-ketchum-idUSBRE98C00S20130913 adresinden alındı
 • Teather, D. (2009, 08 24). PR Groups Cash in on Russian Conflict. 03 25, 2014 tarihinde The Guardian: http://www.theguardian.com/media/2009/aug/24/public-relations-russia-georgia-ketchum adresinden alındı
 • Thinkrussia. (2015). About Us. 08 17, 2015 tarihinde Think Russia: http://www.thinkrussia.com/about adresinden alındı
 • Toprak, N. G. (2013). Avrasya Doğal Gaz Hattı Projeleri Özelinde Kafkasya Üzerine Bir Değerlendirme. İnternatıonal Conference On Eurasian Economies (s. 983-990). Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi.
 • Traynor, I. (2008). Plucky Little Georgia: Saakasvili's PR Agency Wins On Second. 03 27, 2014 tarihinde The Guardian: http://www.theguardian.com/world/2008/ adresinden alındı
 • USRTK. (2015). Russia’s PR Firm Runs The Agrichemical Industry’s Big PR Salvo On GMOS. 08 17, 2015 tarihinde United States Right to Know: http://usrtk.org/russias-pr-firm-runs-the-agrichemical-industrys-big-pr-salvo-on-gmos/ adresinden alındı
 • Webershandwick. (2015). Global Network. 08 15, 2015 tarihinde Webershandwick: http://www.webershandwick.com/what-we-do adresinden alındı
 • Yağmurlu, A. (2007). Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi. İletişim Araştırmaları , 1 (5), 9-38.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Journal Section Articles
Authors

Author: Birol BÜYÜKDOĞAN

Dates

Publication Date : January 25, 2016

Bibtex @ { esosder263112, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.11974}, title = {KÜRESEL GÜÇLERİN BÖLGESEL ÇALIŞMALARINDA KÜRESEL HALKLA İLİŞKİLER ŞİRKETLERİNİN UYGULAMALARI: RUSYA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {BÜYÜKDOĞAN, Birol} }
APA BÜYÜKDOĞAN, B . (2016). KÜRESEL GÜÇLERİN BÖLGESEL ÇALIŞMALARINDA KÜRESEL HALKLA İLİŞKİLER ŞİRKETLERİNİN UYGULAMALARI: RUSYA ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 15 (56) , 0-0 . DOI: 10.17755/esosder.11974
MLA BÜYÜKDOĞAN, B . "KÜRESEL GÜÇLERİN BÖLGESEL ÇALIŞMALARINDA KÜRESEL HALKLA İLİŞKİLER ŞİRKETLERİNİN UYGULAMALARI: RUSYA ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/24923/263112>
Chicago BÜYÜKDOĞAN, B . "KÜRESEL GÜÇLERİN BÖLGESEL ÇALIŞMALARINDA KÜRESEL HALKLA İLİŞKİLER ŞİRKETLERİNİN UYGULAMALARI: RUSYA ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESEL GÜÇLERİN BÖLGESEL ÇALIŞMALARINDA KÜRESEL HALKLA İLİŞKİLER ŞİRKETLERİNİN UYGULAMALARI: RUSYA ÖRNEĞİ AU - Birol BÜYÜKDOĞAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.11974 DO - 10.17755/esosder.11974 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 56 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.11974 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.11974 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi KÜRESEL GÜÇLERİN BÖLGESEL ÇALIŞMALARINDA KÜRESEL HALKLA İLİŞKİLER ŞİRKETLERİNİN UYGULAMALARI: RUSYA ÖRNEĞİ %A Birol BÜYÜKDOĞAN %T KÜRESEL GÜÇLERİN BÖLGESEL ÇALIŞMALARINDA KÜRESEL HALKLA İLİŞKİLER ŞİRKETLERİNİN UYGULAMALARI: RUSYA ÖRNEĞİ %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 56 %R doi: 10.17755/esosder.11974 %U 10.17755/esosder.11974
ISNAD BÜYÜKDOĞAN, Birol . "KÜRESEL GÜÇLERİN BÖLGESEL ÇALIŞMALARINDA KÜRESEL HALKLA İLİŞKİLER ŞİRKETLERİNİN UYGULAMALARI: RUSYA ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 56 (January 2016): 0-0 . https://doi.org/10.17755/esosder.11974
AMA BÜYÜKDOĞAN B . KÜRESEL GÜÇLERİN BÖLGESEL ÇALIŞMALARINDA KÜRESEL HALKLA İLİŞKİLER ŞİRKETLERİNİN UYGULAMALARI: RUSYA ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 15(56): 0-0.
Vancouver BÜYÜKDOĞAN B . KÜRESEL GÜÇLERİN BÖLGESEL ÇALIŞMALARINDA KÜRESEL HALKLA İLİŞKİLER ŞİRKETLERİNİN UYGULAMALARI: RUSYA ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 15(56): 0-0.