Aim

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (EUDFD), ulusal ve uluslararası diş hekimliği alanında çalışan akademisyenler ve klinisyenlere ulaşmayı hedefleyen multidisipliner, hakemli bilimsel bir dergidir. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde diş hekimliği alanında orijinal araştırma makaleleri, olgu sunumları ve derlemeleri yayınlayarak literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Scope

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, diş hekimliğinde klinik ve temel bilim alanlarıyla ilgili konuları temel alan çalışmaları kabul etmektedir.