Year 2020, Volume , Issue 14, Pages 77 - 87 2020-12-30

VİDEO GAZETECİLİK UYGULAMASININ HABER ÜRETİMİ VE İÇERİK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE IMPACT OF VIDEO JOURNALISM PRACTICE ON NEWS PRODUCTION AND CONTENT QUALITY

Navia IZZATİ [1]


İnternet, basılı medya, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyayla bütünleşen yeni bir kitle medyası haline gelmektedir. Onlar birlikte medya yakınsaması denen olguyu ortaya çıkarmaktadır. Medyanın birleşmesiyle medya kurumları teknolojik çağda ayakta kalabilmek ve tüketicinin güncel ve gerçek zamanlı bilgi ihtiyacını karşılayabilmek için yenilik yapması gerekmektedir. Medyada görebileceğimiz en büyük değişikliklerden biri de gazetecilerin çalışma şeklidir. Günümüzde gazeteciler haber içeriği oluşturmak için daha fazla beceri ve bilgiye ihtiyacı duymaktadırlar. Bu tür haber prodüksiyonları yapan kişiye video muhabiri denilmektedir. Pek çok medya kurumu artık farklı medya formatlarında çok sayıda içerik üretmek için video muhabirlerine daha fazla önem vermektedir. Ancak video habercilik uygulaması belirli bir haber konusu ve formatına odaklanamadığı için haber kalitesini düşürdüğüne dair pek çok eleştirmen bulunmaktadır. Bu nitel tanımlayıcı çalışma video gazetecilerinin çoklu formatta ve çeşitli konularda haber içeriği üretirken nasıl çalıştığı ve video haberciliğinin haberlerin kalitesini düşürüp düşürmediğini incelemeyi amaç edinmektedir. Yöntem olarak derinlemesine görüşme tekniği benimsenmiştir. Bu kapsamında Endonezya’nın önde gelen iki haber medyasında görev yapan iki video muhabiriyle görüşme gerçekleştirilmiştir. Toplanan verilerin analizi ve değerlendirmeler video haberciliği uygulamasının haber kalitesini düşürdüğü sonucuna götürmüştür.
The Internet has become a new mass media that integrated with traditional media, such as print, radio, and television. Together they bring up what is called media convergence. With the media converged, media institution needs to innovate in order to survive the technological era and to meet the audience’s demand for up-to-date and real-time information. One of the big changes that can be seen in the media is how the journalists work. To produce news content, journalists require more skills and knowledge. The person who makes such news productions is called a video journalist. Many media institutions are now relying more on video journalists to produce multiple content on different media formats. However, there are many critics that video journalism practice has reduced the quality of news since the journalist could not focus on a certain news issue and format. This is qualitative descriptive research that aims to examine how video journalists work to produce multi-format and multi issues news content and whether video journalism practice has reduced the quality of the news. To collect the data, an in-depth interview with two video journalists in two leading Indonesian news media has been performed. The result indicates that video journalism practice has reduced the quality of news.
 • ALATAS, S. (2014). Dampak Konvergensi Media Terhadap Akulturasi Budaya Lokal. Retrieved May 14, 2020, from https://www.academia.edu/6171985/DAMPAK_KONVERGENSI_MEDIA_ ERHADAP_ KULTURASI_BUDAYA_LOKAL
 • ARISMUNANDAR, S. (2010). Memahami Konvergensi Media. Retrieved May 14, 2020, from https://www.academia.edu/4929222/Memahami_Konvergensi_Media_TanyaJawab
 • AVILÉS, J. A. G., LEON, B., SANDERS, K., & HARRISON J. (2004). Journalists at digital television newsrooms in Britain and Spain: Workflow and multi-skilling in a competitive environment. Journalism Studies, 5(1), 87–100. https://doi.org/10.1080/1461670032000174765
 • AVILÉS, J. A. G., & CARVAJAL, M. (2008). Integrated and cross-media newsroom convergence: Two models of multimedia news production - The cases of novotécnica and la verdad multimedia in Spain. Convergence: The International Journal of Research Into New Media Technologies, 14(2), 239. https://doi.org/10.1177/1354856507087945
 • BIAGI, S. (2015). Media/Impact: An Introduction to Mass Media. Stamford: Cengage Learning.
 • BLANKENSHIP, J. (2016). Solo Journalism and News Routines: Using the Hierarchical Influences Model to Study the Organizational and Individual Influences of Solo Journalism in Local Television News. Doctoral Dissertation. North Carolina: University of North Carolina.
 • BUNGIN, B. (2011). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana.
 • COTTLE, S., & ASHTON, M. (1999). From BBC newsroom to BBC newscentre : on changing technology and journalist practices. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 5(3), 22–43. https://doi.org/10.1177/135485659900500304
 • FLEW, T. (2017). Media Convergence. Retrieved May 14, 2020, from https://www.britannica.com/topic/media-convergence
 • GEE, C. (2019). Audience Preferences in Determining Quality News Production of Backpack Journalism. Electronic News, 13(1), 34–55. https://doi.org/10.1177/1931243118792003
 • HADI, I. P. (2009). Perkembangan Teknologi Komunikasi Dalam Era Jurnalistik Modern. Jurnal Ilmiah Scriptura, 3(1), 69–84. https://doi.org/10.9744/scriptura.3.1.69-84
 • JENKINS, H. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. NewYork: New York University Press.
 • KOŞAR, E. S. (2015). Bir Haber Toplama Tekniği: Video Habercilik. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. https://doi.org/10.31123/akil.436857
 • MCALISTER, I. (2019). The Future of Journalism at CTV. Retrieved May 15 2020, from https://j-source.ca/article/the-future-of-videojournalism-at-ctv/
 • MESSINEO, D. (2015). Doing it Alone: Do Video Journalists Affect the Quality and Credibility of Television News?. Master Thesis. Colorado: Colorado State University.
 • MOLEONG, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
 • MORGAN, V. J. (2007). Practicing Video Journalism. New York: Routledge.
 • PAVLIK, J. V. (2001). Journalism and New Media. New York: Columbia University Press.
 • PAVLIK, J. V. (2004). A Sea-Change in Journalism: Convergence, Journalists, their Audiences and Sources. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 10(4), 21–29. https://doi.org/10.1177/135485650401000404
 • PENNIMAN, N. (2009). Video News Reporting: New Lessons in New Media. Nieman Reports, 63(1), 25–26.
 • SALTZIS, K., & DICKINSON, R. (2008). Inside the changing newsroom: Journalists’ responses to media convergence. Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 60 (30), 216–228.https://doi.org/10.1108/00012530810879097
 • SUGIYONO. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit A.
 • WALLACE, S. (2013). The complexities of convergence: Multiskilled journalists working in BBC regional multimedia newsrooms. International Communication Gazette, 75(1), 99–117.https://doi.org/10.1177/1748048512461764
 • WHELAN, N. (2008). Will specialist journalism survive in our multiskilling age? Retrieved May 20, 2020, from The Guardian website: https://www.theguardian.com/media/organgrinder/2008/jun/16/post68
Primary Language en
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9936-8670
Author: Navia IZZATİ (Primary Author)
Institution: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Country: Indonesia


Dates

Application Date : October 27, 2020
Acceptance Date : December 4, 2020
Publication Date : December 30, 2020

Bibtex @research article { euifydhed817289, journal = {Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi}, issn = {1306-1003}, eissn = {2636-8463}, address = {yenidusunceler@mail.ege.edu.tr}, publisher = {Ege University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {77 - 87}, doi = {}, title = {THE IMPACT OF VIDEO JOURNALISM PRACTICE ON NEWS PRODUCTION AND CONTENT QUALITY}, key = {cite}, author = {Izzati, Navia} }
APA Izzati, N . (2020). THE IMPACT OF VIDEO JOURNALISM PRACTICE ON NEWS PRODUCTION AND CONTENT QUALITY . Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi , (14) , 77-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/euifydhed/issue/58510/817289
MLA Izzati, N . "THE IMPACT OF VIDEO JOURNALISM PRACTICE ON NEWS PRODUCTION AND CONTENT QUALITY" . Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2020 ): 77-87 <https://dergipark.org.tr/en/pub/euifydhed/issue/58510/817289>
Chicago Izzati, N . "THE IMPACT OF VIDEO JOURNALISM PRACTICE ON NEWS PRODUCTION AND CONTENT QUALITY". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2020 ): 77-87
RIS TY - JOUR T1 - THE IMPACT OF VIDEO JOURNALISM PRACTICE ON NEWS PRODUCTION AND CONTENT QUALITY AU - Navia Izzati Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 87 VL - IS - 14 SN - 1306-1003-2636-8463 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi THE IMPACT OF VIDEO JOURNALISM PRACTICE ON NEWS PRODUCTION AND CONTENT QUALITY %A Navia Izzati %T THE IMPACT OF VIDEO JOURNALISM PRACTICE ON NEWS PRODUCTION AND CONTENT QUALITY %D 2020 %J Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi %P 1306-1003-2636-8463 %V %N 14 %R %U
ISNAD Izzati, Navia . "THE IMPACT OF VIDEO JOURNALISM PRACTICE ON NEWS PRODUCTION AND CONTENT QUALITY". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi / 14 (December 2020): 77-87 .
AMA Izzati N . THE IMPACT OF VIDEO JOURNALISM PRACTICE ON NEWS PRODUCTION AND CONTENT QUALITY. Yeni Düşünceler Dergisi. 2020; (14): 77-87.
Vancouver Izzati N . THE IMPACT OF VIDEO JOURNALISM PRACTICE ON NEWS PRODUCTION AND CONTENT QUALITY. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi. 2020; (14): 77-87.
IEEE N. Izzati , "THE IMPACT OF VIDEO JOURNALISM PRACTICE ON NEWS PRODUCTION AND CONTENT QUALITY", Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, no. 14, pp. 77-87, Dec. 2021