Author Guidelines

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

Yeni Düşünceler Dergisi Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları:

Yayın İlkeleri:

1. Yeni Düşünceler, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan akademik ve bilimsel nitelikli ulusal hakemli elektronik bir dergidir. 

2. Dergide yayımlanacak makalelerin dili Türkçe ve İngilizcedir.

3. Yeni Düşünceler, iletişim ve sosyal bilimler alanının ortak paydasında yer alan tüm alanlardaki bilimsel yazıları yayınlar ve bu alanlardaki özgün araştırma makalelerinin yanı sıra derleme, konferans bildirisi, tezden makale, kitap incelemesi ve çevirilere yer verir.

4. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yayınlanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir ve hakem sürecine alınır.

5. Tezden üretilen makaleler, yazım kurallarımıza uygun şekilde makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir ve hakem sürecine alınır.

6. Yazar tarafından önerilen makale Dergipark sistemi üzerinden Word olarak Yeni Düşünceler’e ulaştırılır.

7. Yazar, bir makale önerdiğinde bu çalışmanın daha önce yayımlanmadığını, yayımlanmak üzere kabul edilmediğini ve halen başka bir yerde yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığını kabul etmiş sayılır.

8. Dergiye gönderilen çalışmalar öncelikle editörler ve/veya yayın kurulunca incelenir. Dergiye gönderilen çalışmaların, derginin yayın ilkeleri ve yazım kurallarına göre düzenlenmiş olmasına bakılır. Yayın Kurulu ve editörler, yazım kurallarına, etik ilkelere, derginin amacı ve kapsamına uymayan makaleleri yayınlamama veya düzeltmek üzere yazara iade etme yetkisine sahiptirler.

9. Dergiye gönderilen çalışmalarda ulusal ve uluslararası geçerli etik kurallara uygunluk aranır. Bu kapsamda;

a.     Yazarlar, yazılarını yayınlanmak üzere Yeni Düşünceler Dergisi’ne göndermekle, telif haklarını Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Dergisi’ne devretmiş sayılırlar.

b.     Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir ve kaynak gösterilmeden aktarılamaz. Çalışma içerisinde hiç kimsenin kişilik hak ve özgürlüklerine saldırıda bulunulmamalıdır. Hakaret içeren, hedef gösteren, küçültücü, alçaltıcı, din, dil, ırk vb. ayrımcı ifadeler kullanılmamalı ve kişisel mahremiyete özen gösterilmelidir. Dergide yayınlanan makalelerin tüm bilimsel, içeriksel, dilsel, yasal sorumluluğu yazarlarına aittir, yazılarda ifade edilen görüşler yazar(lar)ın kendi görüşleri olup dergiyi bağlamaz. 

c.     Çalışma bir çeviri ise çalışmayı yapan yazar/lardan ve yayınlanmış ise yayımcı kuruluştan çevirinin dergimizde yayımlanmasına izin verildiğine dair belge ile çalışmanın orijinal dildeki metninin sisteme ek dosya olarak yüklenmesi istenir.

d.     Yazarlar çalışmalarını düzenleme aşamasına geçmeden geri çekebilirler.

10. Yazarlar, yükledikleri dosyalara yönelik ön kontrol aşamasında kendilerinden istenen değişiklikleri en geç 15 gün içerisinde tamamlayıp sisteme yüklemedikleri takdirde gönderilen çalışmalarının düzenleme aşamasına geçmeden reddedileceğini bilir.

11. Derginin aynı sayısında bir yazara ait birden fazla makale yayımlanmaz.

12. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, editör kurulu tarafından genel yayın ilkeleri ve yazım kuralları açısından kontrol edilir. Genel yayın ilkelerine uygun bulunan makaleler, çift kör hakemlik değerlendirme süreci için iki hakeme gönderilir. Raporların birinin olumsuz olması durumunda, makale üçüncü bir hakeme daha gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayını almasına bağlıdır. Dolayısıyla yazarlar hakemler tarafından çalışmalarında istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. Hakemlerden olumsuz rapor alan makaleler yayınlanmaz. Hakemlerin düzeltmeler yapıldıktan sonra yayınlanabilir kararı verdiği makaleler, hakem önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenir, düzenlenen makaleler, derginin internet sitesine, daha önce yapılmış başvuru üzerinden en geç 15 gün içerisinde tekrar yazarlarca yüklenmelidir.

13. Makalelerin değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olmamasına özen gösterilir.

14. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde açıklanmaz. 

15. Yazar/lardan makale ile ilgili sadece ÜÇ defa düzeltme istenir. Her ÜÇ düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise yayın editörü tarafından makale reddedilir.

16. Sorular için yenidusunceler@gmail.com veya yenidusunceler@mail.ege.edu.tr adresine e-posta gönderilebilir.

Posta yazışma adresi ve telefon numarası:

Yeni Düşünceler Dergisi

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ege Üniversitesi Kampusu 35100

Bornova/İzmir

Tel: 0 232 311 22 27

 

Yazım Kuralları:

1. Dergiye gönderilecek yazılar, Microsoft Word programında Times New Roman yazı tipi kullanılarak, 12 punto, 1 satır aralığı ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır.

2. Sayfa kenarlarında üstten ve soldan 3 cm, sağdan ve alttan 2 cm boşluk bırakılır.

3. Paragraf başlarındaki girinti 1,25 cm ve paragraf aralarındaki boşluk önce 6 nk, sonra 6 nk olmalıdır (Bu ayarlar Word programında “paragraf ayarları” – “girintiler ve aralıklar” bölümünden yapılmalıdır).

4. Yazının ilk sayfasında yazının başlığı, yazarın/yazarların adları, akademik unvan/unvanları, özet ve anahtar sözcükler (en fazla 5 kelime) bulunmalıdır. Ayrıca tüm bilgilerin İngilizce çevirileri olmalıdır. Yazarın/yazarların kurum/kurumları, anabilim/anasanat dalı, ORCID numarası, telefon numarası ve e-posta adresi ile makalenin türü ve varsa çalışmayı destekleyen kurum/kuruluşlar, vb. ilk sayfada dipnot olarak belirtilmelidir.

5. Özet/Abstract, 150-200 sözcükten oluşmalı, Times New Roman 10 punto ile yazılmadır. İngilizce makalelerin Türkçe başlık ve özetleri de olmalıdır.

6. Makalenin formatı, ÖZET, ABSTRACT, GİRİŞ, İLGİLİ ALT KONU BAŞLIKLARI ve SONUÇ, varsa EKLER olarak oluşturulmalıdır.

7. Giriş 2. sayfadan başlamalıdır.

8. Başlıklarda harflendirme ve numaralandırma yapılmamalıdır. Ana başlıkla büyük, ara başlıklar küçük harflerle ve koyu yazılmalıdır.

9. Metin içindeki alıntılar, metin içi referans yöntemi (APA) ile (soyad, tarih: sayfa no) belirtilmelidir. Örnek: (Turani, 1982: 192). Dört satırdan az doğrudan alıntılar, satır arasında ve tırnak içinde; üç satırdan uzun doğrudan alıntılar ise satırın sağından solundan ikişer santimetre içinde, blok halinde, 10 punto, tek satır aralığıyla tırnaksız verilmelidir.

Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa parantez içinde yazarın soyadı ve yayın tarihi belirtilir: (Hobsbawm, 2007: 30)

İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır: (Morley ve Robins, 2007: 19)

İkiden fazla yazarlı kaynaklarda “vd.” ibaresi yer alır: (Stevenson vd., 2004: 34).

Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 31; Moran, 2006: 37)

Metin içinde internet kaynaklarına referans verirken, metnin varsa yazar ismi, yazarı mevcut değilse tırnak içinde makale ismi veya metin başlığı ile yıl olarak tarihi verilir: (Niles, 2009) veya (Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi, 2016).

10. İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir. Sayfa altı açıklamaların dipnotları için de aynı şekilde metin içi referans yöntemi (APA) kullanılır.

11. Tablo ve şekil başlıkları, varsa kaynakları (kaynakçada olduğu gibi yazılmalı ve sayfa numarası belirtilmelidir) tablo ve şekillerin altına Times New Roman 11 Punto, ortalanmış olarak yazılmalı, paragraf başlarındaki girinti 0 cm ve paragraf aralarındaki boşluk önce 6 nk, sonra 6 nk olmalıdır (Bu ayarlar Word programında “paragraf ayarları” – “girintiler ve aralıklar” bölümünden yapılmalıdır).  

12. Resim, fotoğraf, grafik, çizim, vb. görsel künyesi (bilgi) ve varsa kaynağı görselin altında Times New Roman 11 Punto, ortalanmış olarak olarak yazılmalı, paragraf başlarındaki girinti 0 cm ve paragraf aralarındaki boşluk önce 6 nk, sonra 6 nk olmalıdır (Bu ayarlar Word programında “paragraf ayarları” – “girintiler ve aralıklar” bölümünden yapılmalıdır). Sanat eseri için künye bilgisi aşağıdaki gibi olmalıdır:

Sanatçı adı, Yapıt adı (italik), tarih, malzeme/teknik, boyut

Pablo Picasso, Avignonlu Kızlar, 1907, tuvale yağlıboya, 244 x 234 cm.

13. Kaynakçada, metin içinde yararlanılan ve belirtilen kaynakların hepsi yer almalıdır. Metin içinde belirtilmeyen hiçbir kaynak kaynakçada gösterilmemelidir.

Kaynakça, metnin sonunda yazarların soyadına göre abecesel olarak yazılmalıdır.

Kaynaklar bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar ise (1980a, 1980b) şeklinde gösterilmelidir.

Kaynakçada eserler aşağıdaki gibi gösterilmelidir:

Tek Yazarlı Kitap

RİGEL, Nur (2000). İleti Tasarımında Haber. İstanbul: Der Yayınları.

İki/Çok Yazarlı Kitap

ERDOĞAN, İrfan - ALEMDAR, Korkmaz (2002). Öteki Kuram. Ankara: Erk Yayınları.

Çeviri Kitap

ADORNO, Theodor W. (2004). Walter Benjamin Üzerine. Çev: Dilman Muradoğlu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Kitapta Bölüm/Makale

ÖZEL, Zuhal (2009). Siyasi Lider İmajları: Gerçekliğin Yeniden Üretilmesi. Siyasetin İletişimi, Ed. Abdullah Özkan, İstanbul: Tasam Yayınları.

Dergide Makale

KOLUKIRIK, Suat (2009). Mülteci ve Sığınmacı Olgusunun Medyadaki Görünümü: Medya Politiği Üzerine Bir Değerlendirme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 8, 45-55.

Ansiklopedi veya Sözlük

TÜRK DİL KURUMU (1969). Türkçe Sözlük (Genişletilmiş Baskı). Ankara: TDK.

Yayınlanmamış Tez

DEMİREL, Gökhan (2016). 21. Yüzyıl Erkek Kimliğinin Reklam Fotoğraflarında Temsili. Danışman: Zuhal Özel Sağlamtimur, İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

İnternette Yazarı Belli Olan Yazı

ÇAKMAKÇI, Osman (2008). Melankolik Düşünce. Radikal Kitap Eki. http://www.radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=haberyazdir&articleid=899166. Erişim Tarihi: 19.09.2008.

İnternette Yazarı Belli Olmayan Yazı

Postphotography.  http://home.earthlink.net/~rwspal/texts/post phot.html. Erişim Tarihi: 18.10.2003.

Gazete Yazısı

CHARREL, Marie (5 Mart 2016). L’Union européenne doit se repenser d’urgence. Le Monde. 4.

Film

ANDERSON, Wes (1999). Rushmore [Film].