Letter to Editor
BibTex RIS Cite

Sosyal İnşacılık Nedir, Ne değildir?

Year 2024, Volume: 4 Issue: 1, 52 - 56, 28.06.2024

Abstract

Sosyal inşacılık denince ilk akla gelen düşünce sosyal inşacılığın realist düşünce okuluna karşı bir duruş sergilediğidir. Temelde doğru olan bu karşıt duruş aslında ilkesel anlamda realizmin indirgemeci (reductionist) özelliğini eleştirmektedir. Sosyal inşacılar siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında etkin bir role sahip olan devletin öncü rolünü yadsımazlar. Bilakis devletin uluslararası ilişkiler alanında realistler ve liberaller gibi etkin rolünü kabul ederler, fakat devletlerin uluslararası alanı korku üzerinden okumalarını da kabul etmezler. Bu durum sosyal inşacıların dış tehditlerden oluşabilecek korkuyu reddettikleri anlamına da gelmez. Bu noktada da yine dış tehdit endişeleri ile beraber normların, değerlerin şekillendirdiği kimlik gibi sosyal kültürel soyut kavramların varlıklarını vurgulamak isterler

Thanks

Sayın Editörüm, Kıymetli derginize Sosyal İnşacılık konusunda bir analiz niteliğinde mektubum. Saygılarımla, Ertuğrul GÖKÇEKUYU.

What Social Constructivism is or what it isn't.

Year 2024, Volume: 4 Issue: 1, 52 - 56, 28.06.2024

Abstract

When we talk about social constructivism, the first thought that comes to mind is its stance against the realist school of thought. This opposing stance, which is fundamentally valid, actually criticizes the reductionist nature of realism in a principled sense. Social constructivists do not deny the leading role of the state, which is effective in the field of political science and international relations. On the contrary, they acknowledge the active role of states in international relations, similar to realists and liberals, but they do not accept states' interpretation of the international arena solely through the lens of fear. This does not imply that social constructivists reject the possibility of fear arising from external threats. At this point, they also want to emphasize the existence of abstract social and cultural concepts such as norms and identity, shaped in conjunction with concerns about external threats.

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects International Relations (Other)
Journal Section Editöre Mektup
Authors

Ertuğrul Gökçekuyu 0000-0001-5037-499X

Publication Date June 28, 2024
Submission Date January 14, 2024
Acceptance Date February 9, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Gökçekuyu, E. (2024). Sosyal İnşacılık Nedir, Ne değildir?. Fenerbahçe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 52-56.