BibTex RIS Cite

Determination of Some Technological Characteristics of Five Cultivars of Oranges Grown in the Çukurova Region for the Juice Industry (Turkish with English Abstract)

Year 1995, Volume: 20 Issue: 4, - , 01.08.1995

Abstract

Some technological characteristics of oranges of Hamlin, Magnum Bonum, Dörtyol Native, Kozan Native and Valencia cultivars were determined for the juice industry. For this purpose fruits of the three consecutive years were harvested at three periods starting from the initiation of maturity. The analyses applied to the juice were soluble solids content, titratable acidity. Brix-acid ratio, pH. L-ascorbic acid, d-limonen, sinking pulp, total pectic substances, water soluble pectic substances, pectinesterase activity, formol number, ash and color. In addition average fruit weight and fruit juice yield were determined. According to the results obtained characteristics of each cultivar were found to vary depending on the production year. Although fruit juice yield and soluble solids content were satisfactory for all cultivars, because of high acidity. Brix-acid ratios were low. The juice color of Hamlin and M. Bonum were found to be inadequate. D-Limonen content of M. Bonum juice was high whereas the sinking pulp and pectic substance contents were low. Pectinesterase activity of Kozan Native was found to be higher than other cultivars. Average ascorbic acid contents of cultivars ranged from 55 to 69 mg Per 100 ml of juice. Formol numbers varied between 12 and 16 and the average ash contents from 3.1 to 4.3 g/l. Considering overall characteristics. Kozan Native was found to be superior.  

Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Beş Portakal Çeşidinin Meyve Suyu Teknolojisi Bakımından Önemli Bazı Özellikleri

Year 1995, Volume: 20 Issue: 4, - , 01.08.1995

Abstract

Hamlin, Magnum Bonum, Dörtyol Yerli, Kozan Yerli ve Valensiya portakal çeşitlerinin meyve suyu teknolojisi bakımından önemli bazı özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla, her çeşit için olgunluk başlangıcından itibaren 3 değişik zamanda derim yapılmıştır. Çalışma üç yıl süreyle yinelenmiştir. Meyve suyu örneklerinde şu analizler yapılmıştır. Suda çözünür kurumadde, titrasyon asitliği, Briks/asit oranı, pH, L-askorbik asit, d-limonen, çökelen pulp, toplam pektik madde suda çözünür pektik madde, pektinesteraz etkinliği, formol sayısı, kül ve renk. Ayrıca ortalama meyve ağırlığı ve meyve suyu verimi de belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre: Çeşitlerin özellikleri yıllara göre değişmektedir. Meyve suyu ve suda çözünür kurumadde bakımından tüm çeşitler yeterli görünmektedir. Ancak, asitlik yüksek olduğundan Briks/asit oranı genellikle düşüktür. Hamlin ve M. Bonum’un meyve suyu, renk bakımından yetersiz bulunmuştur. M. Bonum’dan elde edilen meyve suyunun d-limonen içeriğinin yüksek, çökelen pulp ve pektik madde içeriğinin düşük olduğu görülmüştür. Kozan Yerli’sinin pektinesteraz etkinliği diğer çeşitlerden yüksek bulunmuştur. Çeşitlerin ortalama C vitamini içerikleri 55-69 mg/100 ml arasında değişmektedir. Formol sayısı değeri genellikle düşük olup 12-16 kadardır. Kül içerikleri 3.1-4.3 g/l arasındadır. Bu araştırmada, Kozan yerli portakalının, meyve suyuna elverişlilik bakımından, diğer çeşitlerden üstün olduğu sonucuna varılmıştır.   

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ali Altan This is me

Publication Date August 1, 1995
Published in Issue Year 1995 Volume: 20 Issue: 4

Cite

APA Altan, A. . (1995). Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Beş Portakal Çeşidinin Meyve Suyu Teknolojisi Bakımından Önemli Bazı Özellikleri. Gıda, 20(4).
AMA Altan A. Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Beş Portakal Çeşidinin Meyve Suyu Teknolojisi Bakımından Önemli Bazı Özellikleri. The Journal of Food. August 1995;20(4).
Chicago Altan, Ali. “Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Beş Portakal Çeşidinin Meyve Suyu Teknolojisi Bakımından Önemli Bazı Özellikleri”. Gıda 20, no. 4 (August 1995).
EndNote Altan A (August 1, 1995) Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Beş Portakal Çeşidinin Meyve Suyu Teknolojisi Bakımından Önemli Bazı Özellikleri. Gıda 20 4
IEEE A. . Altan, “Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Beş Portakal Çeşidinin Meyve Suyu Teknolojisi Bakımından Önemli Bazı Özellikleri”, The Journal of Food, vol. 20, no. 4, 1995.
ISNAD Altan, Ali. “Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Beş Portakal Çeşidinin Meyve Suyu Teknolojisi Bakımından Önemli Bazı Özellikleri”. Gıda 20/4 (August 1995).
JAMA Altan A. Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Beş Portakal Çeşidinin Meyve Suyu Teknolojisi Bakımından Önemli Bazı Özellikleri. The Journal of Food. 1995;20.
MLA Altan, Ali. “Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Beş Portakal Çeşidinin Meyve Suyu Teknolojisi Bakımından Önemli Bazı Özellikleri”. Gıda, vol. 20, no. 4, 1995.
Vancouver Altan A. Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Beş Portakal Çeşidinin Meyve Suyu Teknolojisi Bakımından Önemli Bazı Özellikleri. The Journal of Food. 1995;20(4).

by-nc.png

GIDA Dergisi Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 (CC BY-NC 4.0) Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

GIDA / The Journal of FOOD is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/