PDF BibTex RIS Cite

A Review On The Assessment Form Of Primary School Principals In The Auditing Process

Year 2009, Volume: 4 Issue: 2, 199 - 212, 01.06.2009

Abstract

The purpose of this research study is to conduct an analysis on the administrator inspection form by establishing the differences between the primary school supervisors’ assessment of principals’ competencies after the audit obtained by using an administrator supervision form and the assessment obtained as a result of a competency questionnaire and to develop suggestions. The research is a descriptive study using survey methodology. In this research, for the assessment of primary school principals by primary school supervisors, the assessment scores of primary school supervisors given to the principals by completing the applied administrator inspection form and the primary school supervisors’ answers to the competency questionnaire that is prepared by the researcher for principals (Yildirim, 2007) are compared and a suggestion is developed about the administrator supervision form. Target population of the study involves the primary school supervisors and the primary school supervisors who are officiated in Tokat province. All of the supervisors and principals are included in the sample. While in the assessment performed by using the administrator supervision form, the primary school inspectors determine that the principals are quite sufficient; they determine that the principals are partially sufficient in the assessment performed by using the competency questionnaire. Administrator supervision form and institutional inspection can be separated from each other

References

 • Açıkalın, A. (1998). Okul Yöneticiliği, Öncü Basımevi, Ankara.
 • Açıkgöz, K. Ün (1994). Eğitimde Etkili Yönetici Davranışları, İzmir: Kanyılmaz Matbaası. 1. Baskı
 • Aslan, H. (2000). İlköğretim Okullarında Yöneticilerin, Yönetici Teftişine Konu Olan Görevlerinin Değerlendirilmesi (Kahramanmaraş İli Örneği). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Başar, H.(1993). Eğitim Denetçisi: Rolleri, Yeterlikleri, Seçilmesi, Yetiştirilmesi, Pegem Yayını, Ankara.
 • Bursalıoğlu, Ziya (2000). Okul Yönetiminde Yeni Yapı Ve Davranış, Pegem AYayıncılık, Ankara.
 • Demirel, Ö. (2001). Eğitim Sözlüğü. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Demirtaş Z. (2004). İlköğretim Okulu Değerlendirilmesinde Yeni Bir Model Önerisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma”. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi. Malatya.
 • Erdoğan, İ. (2000). Okul Yönetimi ve Öğretim Liderliği, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Kılıç, F. (2006). İlköğretim Okullarında; Yönetici Teftişinde Kullanılmakta Olan Yönetici Teftiş Formuna Eklenen Ölçütlerin (Yeterliklerinin), İlköğretim Müfettişleri Ve Okul Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara
 • Öztürk, A.(2001). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Denetiminde Kullanılan Ölçütlerin Yeterliklerine İlişkin Olarak İlköğretim Müfettişlerinin Görüşleri. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Rosovskı, H. (1990). Üniversite. (Çev: Süreyya Ersoy), Tübitak yayınları,14.Basım.
 • Taymaz, H. (2003). İlköğretim ve Ortaöğretim Okul Müdürleri İçin Okul Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Tebliğler Dergisi Şubat 2001/2521 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik Ve Teftiş Yönergesi.
 • Töremen, F. (2003). “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken Yeterlikler”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 160.
 • Yıldırım N. (2007). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğrenme Stilleri İle Yeterlikleri Arasındaki İlişki. İnönü Üniversitesi. Yayımlanmış Doktora tezi.

Denetim Sürecinde İlköğretim Okul Müdürlerinin Değerlendirilme Formu Üzerine Değerlendirme

Year 2009, Volume: 4 Issue: 2, 199 - 212, 01.06.2009

Abstract

Araştırmanın amacı, ilköğretim müfettişlerinin yönetici teftiş formu kullanarak okul müdürlerini denetim sonrasında yeterliklerine ilişkin yapmış oldukları değerlendirme ile yeterlik anketi kullanarak yapmış oldukları değerlendirme arasındaki farkları ortaya koyarak yönetici teftiş formu üzerine bir inceleme yaparak öneri geliştirmektir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bu araştırmada, ilköğretim müfettişlerince ilköğretim okul müdürlerinin değerlendirmesine yönelik olarak; uygulanan yönetici denetim formu doldurularak ilköğretim müfettişlerinin okul müdürlerine verdikleri değerlendirme puanları ile; Okul müdürlerine yönelik olarak araştırmacı tarafından hazırlanan yeterlik anketine (Yıldırım, 2007) ilköğretim müfettişleri tarafından verilen cevaplar karşılaştırılmış ve yönetici denetim formu üzerine bir öneri geliştirilmiştir. Araştırmanın çalışma evreni Tokat ilinde görev yapan ilköğretim okul müdürleri ve ilköğretim müfettişleridir. Müfettişlerin ve okul müdürlerinin tamamı örneklem olarak alınmıştır. Yönetici teftiş formu kullanılarak yapılan değerlendirmede ilköğretim müfettişleri, okul müdürlerini oldukça yeterli bulurlarken, yeterlik anketiyle değerlendirmede kısmen yeterli bulmaktadırlar. Yönetici teftiş formuyla, kurum teftişi birbirinden ayrılabilir

References

 • Açıkalın, A. (1998). Okul Yöneticiliği, Öncü Basımevi, Ankara.
 • Açıkgöz, K. Ün (1994). Eğitimde Etkili Yönetici Davranışları, İzmir: Kanyılmaz Matbaası. 1. Baskı
 • Aslan, H. (2000). İlköğretim Okullarında Yöneticilerin, Yönetici Teftişine Konu Olan Görevlerinin Değerlendirilmesi (Kahramanmaraş İli Örneği). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Başar, H.(1993). Eğitim Denetçisi: Rolleri, Yeterlikleri, Seçilmesi, Yetiştirilmesi, Pegem Yayını, Ankara.
 • Bursalıoğlu, Ziya (2000). Okul Yönetiminde Yeni Yapı Ve Davranış, Pegem AYayıncılık, Ankara.
 • Demirel, Ö. (2001). Eğitim Sözlüğü. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Demirtaş Z. (2004). İlköğretim Okulu Değerlendirilmesinde Yeni Bir Model Önerisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma”. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi. Malatya.
 • Erdoğan, İ. (2000). Okul Yönetimi ve Öğretim Liderliği, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Kılıç, F. (2006). İlköğretim Okullarında; Yönetici Teftişinde Kullanılmakta Olan Yönetici Teftiş Formuna Eklenen Ölçütlerin (Yeterliklerinin), İlköğretim Müfettişleri Ve Okul Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara
 • Öztürk, A.(2001). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Denetiminde Kullanılan Ölçütlerin Yeterliklerine İlişkin Olarak İlköğretim Müfettişlerinin Görüşleri. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Rosovskı, H. (1990). Üniversite. (Çev: Süreyya Ersoy), Tübitak yayınları,14.Basım.
 • Taymaz, H. (2003). İlköğretim ve Ortaöğretim Okul Müdürleri İçin Okul Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Tebliğler Dergisi Şubat 2001/2521 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik Ve Teftiş Yönergesi.
 • Töremen, F. (2003). “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken Yeterlikler”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 160.
 • Yıldırım N. (2007). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğrenme Stilleri İle Yeterlikleri Arasındaki İlişki. İnönü Üniversitesi. Yayımlanmış Doktora tezi.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Nail YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tokat.

Publication Date June 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Volume: 4 Issue: 2

Cite

APA
YILDIRIM, N. (2009). Denetim Sürecinde İlköğretim Okul Müdürlerinin Değerlendirilme Formu Üzerine Değerlendirme. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 4(2), 199-212.
MLA
YILDIRIM, Nail. “Denetim Sürecinde İlköğretim Okul Müdürlerinin Değerlendirilme Formu Üzerine Değerlendirme”. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol. 4, no. 2, 2009, pp. 199-12.
Chicago
YILDIRIM, Nail. “Denetim Sürecinde İlköğretim Okul Müdürlerinin Değerlendirilme Formu Üzerine Değerlendirme”. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 4, no. 2 (June 2009): 199-212.
EndNote
YILDIRIM N (June 1, 2009) Denetim Sürecinde İlköğretim Okul Müdürlerinin Değerlendirilme Formu Üzerine Değerlendirme. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 4 2 199–212.
ISNAD
YILDIRIM, Nail. “Denetim Sürecinde İlköğretim Okul Müdürlerinin Değerlendirilme Formu Üzerine Değerlendirme”. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 4/2 (June 2009), 199-212.
AMA
YILDIRIM N. Denetim Sürecinde İlköğretim Okul Müdürlerinin Değerlendirilme Formu Üzerine Değerlendirme. JSSR. June 2009;4(2):199-212.
Vancouver
YILDIRIM N. Denetim Sürecinde İlköğretim Okul Müdürlerinin Değerlendirilme Formu Üzerine Değerlendirme. JSSR. 2009;4(2):199-212.
IEEE
N. YILDIRIM, “Denetim Sürecinde İlköğretim Okul Müdürlerinin Değerlendirilme Formu Üzerine Değerlendirme”, JSSR, vol. 4, no. 2, pp. 199–212, 2009.
JAMA
YILDIRIM N. Denetim Sürecinde İlköğretim Okul Müdürlerinin Değerlendirilme Formu Üzerine Değerlendirme. JSSR. 2009;4:199–212.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.