Accepted Submissions

 • Sahilkent (Bafra, Samsun) yöresindeki alüvyal zeminlerin sıvılaşma potansiyelinin CPT verileri kullanılarak araştırılması
  Muhammet Oğuz SÜNNETCİ, Hakan ERSOY Jan 18, 2021
 • Kıyı peyzaj tasarımlarının önemi ve Kurucaşile (Bartın) limanı için öneriler
  Nurhan KOÇAN Jan 20, 2021
 • Kitosan-şeker pancarı posası biyokompozit sorban sisteminin anyonik boyarmadde biyosorpsiyon potansiyeli
  Sema ÇELİK Jan 25, 2021
 • Production and characterization of zinc oxide nanoparticles in microsystems via green synthesis
  Şeref AKAY, Melike SEFAOĞLU Jan 25, 2021
 • Hakkâri ili baz metal yataklarının uzaktan algılama ile belirlenmesi
  Hacı Alim BARAN Feb 3, 2021
 • Silah hedef atama problemi için uyarlanmış yerel arama ile yeni bir melez genetik algoritma
  Osman PALA Feb 9, 2021
 • Stackoverflow gönderilerinde tartışılan trend konuların kelime frekans analizi ile belirlenmesi
  Fatih GÜRCAN, Özcan ÖZYURT Feb 9, 2021
 • Preliminary data on diet of the lesser kestrel (Falco naumanni Fleischer) in Aralık, Iğdır province (Eastern Anatolia Region, Turkey)
  Ahmet Yesari SELÇUK, Ömral Ünsal ÖZKOÇ, Ünal ZEYBEKOĞLU, Haluk KEFELİOĞLU Feb 16, 2021
 • Diş tedavisinde kullanılan post core sistemin yaklaşık çözüm yöntemleri kullanılarak optimum tasarımı
  Oğuz KAYABAŞI Feb 19, 2021
 • Mittag-Leffler fonksiyonunu içeren analitik fonksiyonların bazı özellikleri
  Asena ÇETİNKAYA, Oya MERT Feb 23, 2021
 • Kentsel yeşil alanların peyzaj ve eko-silvikültürel yönden incelenmesi: Trabzon örneği
  İbrahim TURNA, Tuğba SEVİMLİ, Nebahat YILDIRIM Feb 28, 2021
 • Su kayıp yönetimi için temel hesaplama araçlarının geliştirilmesi ve temel su kayıp bileşenlerinin analizi
  Mahmut FIRAT, Salih YILMAZ, Cansu ORHAN Feb 28, 2021
 • The eigenvalues of circulant matrices with generalized tetranacci numbers
  Fatma YEŞİL BARAN Feb 28, 2021
 • Lif boyunun ve içeriğinin geopolimer betonların asit direncine etkisi
  Fatih KANTARCI Feb 28, 2021
 • Polymer fibers and effects on the properties of concrete
  Cüneyt DOĞAN, İsmail DEMİR Mar 1, 2021