Year 2011, Volume 1 , Issue 2, Pages 185 - 195 2011-08-01

Effect to structure behavior of local site class identified Turkish Earthquake Code 2007
DBYBHY–2007’de Tanımlanan Zemin Sınıflarının Yapı Davranışına Etkisi

Ö ÇAVDAR [1] , N DUMAN [2]


In this study, the regulations on Turkish Earthquake Code 2007 DBYBHY-2007 is examined by the behavior of the structure defined according to different soil classes.For this purpose, three 7-storey reinforced concrete building structure that have different carrier systems a traditional frame, braced frame elements, and shear wall are designed. The Finite Element Method is used for modeling the structures and Mode-Superposition Method is used for earthquake analysis
Bu çalışmada, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelikde DBYBHY–2007 tanımlanan farklı zemin sınıflarına göre yapı davranışlarını incelenmektedir. Bu amaçla, yapı taşıyıcı sistemleri farklı olan üç adet 7 katlı betonarme yapı örneği geleneksel çerçeve, eğik elemanlı ve perdeli olmak üzere tasarlanmıştır. Yapıları modellemede Sonlu Elemanlar Yöntemi, depreme göre yapısal çözümlemede ise “Mod Birleştirme” Yöntemi kullanılmaktadır
  • DBYBHY–2007 “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2007.
  • Tohumcu P., Kılıç H., Özaydın K., 2003, “Yerel zemin koşullarının depremler sırasında yapısal davranış üzerinde etkileri yönünden sınıflandırılması” Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD),İSTANBUL
  • Celep, Z., Kumbasar, N., 2000, Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, İstanbul.
  • Çavdar, Ö., K ve dirsek tipi eğik elemanlarla rijitleştirilmiş deprem etkisindeki yapıların lineer davranışlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon,2005.
  • TS500, 2000, Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
  • Wilson, E. and Habibullah, A. 1998, “Sap 2000 Integrated Finite Element Analysis and Design of
  • Structures Basic Analysis Refence Manual”, Computers and Structures, Berkeley.
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ö ÇAVDAR
Institution: Gümüşhane Üniversitesi Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl., Bağlarbaşı, Gümüşhane.

Author: N DUMAN
Institution: Gümüşhane Üniversitesi Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl., Bağlarbaşı, Gümüşhane.

Dates

Publication Date : August 1, 2011

Bibtex @ { gumusfenbil785867, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-538X}, eissn = {2146-538X}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2011}, volume = {1}, pages = {185 - 195}, doi = {}, title = {DBYBHY–2007’de Tanımlanan Zemin Sınıflarının Yapı Davranışına Etkisi}, key = {cite}, author = {Çavdar, Ö and Duman, N} }
APA Çavdar, Ö , Duman, N . (2011). DBYBHY–2007’de Tanımlanan Zemin Sınıflarının Yapı Davranışına Etkisi . Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 1 (2) , 185-195 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusfenbil/issue/56509/785867
MLA Çavdar, Ö , Duman, N . "DBYBHY–2007’de Tanımlanan Zemin Sınıflarının Yapı Davranışına Etkisi" . Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (2011 ): 185-195 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusfenbil/issue/56509/785867>
Chicago Çavdar, Ö , Duman, N . "DBYBHY–2007’de Tanımlanan Zemin Sınıflarının Yapı Davranışına Etkisi". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (2011 ): 185-195
RIS TY - JOUR T1 - DBYBHY–2007’de Tanımlanan Zemin Sınıflarının Yapı Davranışına Etkisi AU - Ö Çavdar , N Duman Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 195 VL - 1 IS - 2 SN - 2146-538X-2146-538X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi DBYBHY–2007’de Tanımlanan Zemin Sınıflarının Yapı Davranışına Etkisi %A Ö Çavdar , N Duman %T DBYBHY–2007’de Tanımlanan Zemin Sınıflarının Yapı Davranışına Etkisi %D 2011 %J Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2146-538X-2146-538X %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Çavdar, Ö , Duman, N . "DBYBHY–2007’de Tanımlanan Zemin Sınıflarının Yapı Davranışına Etkisi". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 / 2 (August 2011): 185-195 .
AMA Çavdar Ö , Duman N . DBYBHY–2007’de Tanımlanan Zemin Sınıflarının Yapı Davranışına Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2011; 1(2): 185-195.
Vancouver Çavdar Ö , Duman N . DBYBHY–2007’de Tanımlanan Zemin Sınıflarının Yapı Davranışına Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2011; 1(2): 185-195.
IEEE Ö. Çavdar and N. Duman , "DBYBHY–2007’de Tanımlanan Zemin Sınıflarının Yapı Davranışına Etkisi", Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 1, no. 2, pp. 185-195, Aug. 2011