AMAÇ VE KAPSAM

2015 yılında ULAKBİM-DERGİPARK bünyesinde kurulan HİKMET–Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature), Türk Dili ve Edebiyatı alanında yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.


Dergimizde, “Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Türk-İslam Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Halk Edebiyatı, Türk Dili, Dilbilim” gibi dil ve edebiyata ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışma, tenkit, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir.