Research Article
BibTex RIS Cite

COVID-19 hastalarının izlenmesinde çevrimiçi coğrafi kodlama servislerinin karşılaştırmalı analizi

Year 2022, Volume: 9 Issue: 2, 95 - 107, 01.11.2022
https://doi.org/10.9733/JGG.2022R0007.T

Abstract

Adres ve konum bilgisi, hareketliliği kolaylaştıran temel unsurlardır. Sağlık, lojistik ve ulaşım yönetimi gibi alanlarda hizmet veren konum temelli uygulamalar, coğrafi referanslı konumu işaret eden adres bilgisini kullanır. ArcGIS Online, Bing Maps, Google Maps, HERE Maps ve Yandex Maps gibi küresel harita platformları sağladıkları coğrafi kodlama servisi sayesinde adres ve coğrafi konum arasında bir köprü kurar. Dünya genelinde COVID-19 gibi bulaşıcı hastalıkların mekânsal analizinde salgın bilgilerinin hızlı görüntülenmesi, bildirilen vakaların mekânsal olarak takibi ve kontrol işlemleri için coğrafi kodlama servisleri hayati bir rol oynar. Bu çalışma, COVID-19 hastalarının izlenmesi için kullanılabilecek beş farklı çevrimiçi coğrafi kodlama servis sağlayıcıları tarafından sunulan sonuç ürünlerin kalitesini ortaya koymaktadır. Servislerin karşılaştırılması, servislerin sunduğu eşleşme oranına, konum doğruluklarına ve hata kaynaklarına bağlı olarak deneysel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, Yandex Maps çevrimiçi coğrafi kodlama servisinin diğer servislere göre daha başarılı sonuçlar verdiğini ve halk sağlığı konularında güvenilir bir kaynak olduğunu göstermiştir.

Supporting Institution

-

Thanks

Yazarlar, T.C. Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan ve bu çalışmaya dolaylı olarak katkı sunan tüm sağlık çalışanlarına ve yönetim kadrosunda bulunan çalışma arkadaşlarına teşekkür eder.

References

 • Adres Kayıt Sistemi (2007). Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi. https://www.nvi.gov.tr/kurumlar/nvi.gov.tr/mevzuat/ nufusmevzuat/yonerge/AdresKayitSistemiUygulamaYonergesi.pdf, (Erişim Tarihi: 21 Mart 2021).
 • Bichler, G., & Balchak, S. (2007). Address matching bias: Ignorance is not bliss. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 30(1), 32-60.
 • Bonner, M. R., Han, D., Nie, J., Rogerson, P., Vena, J. E., & Freudenheim, J. L. (2003). Positional accuracy of geocoded addresses in epidemiologic research. Epidemiology, 14(4), 408-412.
 • Cayo, M. R., & Talbot, T. O. (2003). Positional error in automated geocoding of residential addresses. International journal of health geographics, 2(1), 1-12.
 • Clarke, K. C., McLafferty, S. L., & Tempalski, B. J. (1996). On epidemiology and geographic information systems: a review and discussion of future directions. Emerging infectious diseases, 2(2), 85.
 • Dearwent, S. M., Jacobs, R. R., & Halbert, J. B. (2001). Locational uncertainty in georeferencing public health datasets. Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, 11(4), 329-334.
 • Doğru, A. Ö., David, R. M., Uluğtekin, N., Göksel, C., Şeker, D. Z., & Sözen, S. (2017). GIS based spatial pattern analysis: Children with Hepatitis A in Turkey. Environmental research, 156, 349-357.
 • Franch-Pardo, I., Napoletano, B. M., Rosete-Verges, F., & Billa, L. (2020). Spatial analysis and GIS in the study of COVID-19. A review. Science of The Total Environment, 739, 140033.
 • Goldberg, D. W., & Cockburn, M. G. (2012). The effect of administrative boundaries and geocoding error on cancer rates in California. Spatial and spatio-temporal epidemiology, 3(1), 39-54.
 • Hampel, F. R., Ronchetti, E. M., Rousseeuw, P. J., & Stahel, W. A. (2011). Robust statistics: the approach based on influence functions. John Wiley & Sons.
 • Hart, T. C., & Zandbergen, P. A. (2013). Reference data and geocoding quality: Examining completeness and positional accuracy of street geocoded crime incidents. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 36(2), 263-294.
 • Howe, H. L. (1986). Geocoding NY State Cancer Registry. American journal of public health, 76(12), 1459-1460.
 • JHU CSSE (2021). Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. COVID-19 Dashboard. https://coronavirus.jhu.edu/map.html, (Erişim Tarihi: 25 Haziran 2021).
 • Kılıç, B., & Gülgen F. (2017). Coğrafi Kodlama için Adres Standardizasyonu. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.
 • Kılıç, B. (2017). Adrese Dayalı Coğrafi Kodlama İşleminde Kalite Araştırması (Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Kılıç, B., & Gülgen, F. (2019). Türkiye’de Kullanılan Posta Adres Bilgilerinde Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi. Harita Dergisi, 161, 26-34.
 • Kılıç, B., & Gülgen, F. (2020a). Investigating the quality of reverse geocoding services using text similarity techniques and logistic regression analysis. Cartography and Geographic Information Science, 47(4), 336-349.
 • Kılıç, B., & Gülgen, F. (2020b). Accuracy and similarity aspects in online geocoding services: A comparative evaluation for Google and Bing maps. International Journal of Engineering and Geosciences, 5(2), 109-119.
 • Koch, T. (2004). The map as intent: variations on the theme of John Snow. Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, 39(4), 1-14.
 • Kounadi, O., Lampoltshammer, T. J., Leitner, M., & Heistracher, T. (2013). Accuracy and privacy aspects in free online reverse geocoding services. Cartography and Geographic Information Science, 40(2), 140-153.
 • Krieger, N., Chen, J. T., Waterman, P. D., Soobader, M. J., Subramanian, S. V., & Carson, R. (2002). Geocoding and monitoring of US socioeconomic inequalities in mortality and cancer incidence: does the choice of area-based measure and geographic level matter? the Public Health Disparities Geocoding Project. American journal of epidemiology, 156(5), 471-482.
 • Levenshtein, V. I. (1966). Binary codes capable of correcting deletions, insertions, and reversals. Soviet physics doklady 10(8), 707-710.
 • Levine, N., & Kim, K. E. (1998). The location of motor vehicle crashes in Honolulu: a methodology for geocoding intersections. Computers, environment and urban systems, 22(6), 557-576.
 • Li, D. (2018). Geocoding and reverse geocoding. Huang, B. (Ed). Comprehensive geographic information systems – 1st edition: GIS methods and techniques, Oxford: Elsevier.
 • Matcı, D. K., & Avdan, U. (2018). Address standardization using the natural language process for improving geocoding results. Computers, environment and urban systems, 70, 1-8.
 • McElroy, J. A., Remington, P. L., Trentham-Dietz, A., Robert, S. A., & Newcomb, P. A. (2003). Geocoding addresses from a large population-based study: lessons learned. Epidemiology, 399-407.
 • McLeod, K. S. (2000). Our sense of Snow: the myth of John Snow in medical geography. Social science & medicine, 50(7-8), 923-935.
 • Mollalo, A., Mao, L., Rashidi, P., & Glass, G. E. (2019). A GIS-based artificial neural network model for spatial distribution of tuberculosis across the continental United States. International journal of environmental research and public health, 16(1), 157.
 • Nelson, K. E., & Williams, C. M. (Eds.). (2014). Infectious disease epidemiology: theory and practice. Jones & Bartlett Publishers.
 • PTT (2013). Adres Yazım Standartları. http://postakodu.ptt.gov.tr/Dosyalar/adres.pdf, (Erişim Tarihi: 21 Mart 2021).
 • Qin, X., Parker, S., Liu, Y., Graettinger, A. J., & Forde, S. (2013). Intelligent geocoding system to locate traffic crashes. Accident Analysis & Prevention, 50, 1034-1041.
 • Ratcliffe, J. H. (2004). Geocoding crime and a first estimate of a minimum acceptable hit rate. International Journal of Geographical Information Science, 18(1), 61-72.
 • Roongpiboonsopit, D., & Karimi, H. A. (2010). Comparative evaluation and analysis of online geocoding services. International Journal of Geographical Information Science, 24(7), 1081-1100.
 • Rushton, G., Armstrong, M. P., Gittler, J., Greene, B. R., Pavlik, C. E., West, M. M., & Zimmerman, D. L. (2006). Geocoding in cancer research: a review. American journal of preventive medicine, 30(2), S16-S24. Sezer, G., Doğan, A. H., & Erdoğan, B. (2021). Çoklu-GNSS çözümlerinin performansının internet tabanlı Trimble RTX servisi ile incelenmesi. Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, 8(1), 30-40.
 • Strickland, M. J., Siffel, C., Gardner, B. R., Berzen, A. K., & Correa, A. (2007). Quantifying geocode location error using GIS methods. Environmental Health, 6(1), 1-8.
 • TÜİK (2020). Türkiye İstatistik Kurumu Veri Portalı. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2020-37210, (Erişim Tarihi: 24 Mayıs 2021).
 • Uluğtekin, N., Alkoy, S., Şeker, D. Z., & Göksel, C. (2006). Use of GIS in epidemiology: a case study in Istanbul. Journal of Environmental Science and Health Part A, 41(9), 2013-2026.
 • Ward, M. H., Nuckols, J. R., Giglierano, J., Bonner, M. R., Wolter, C., Airola, M., Mix, W., Colt, J. S., & Hartge, P. (2005). Positional accuracy of two methods of geocoding. Epidemiology, 542-547.
 • Watts, S. (1999). Epidemics and history: Disease, power and imperialism. New Haven, CT: Yale University Press.
 • WHO (2020a). World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf, (Erişim Tarihi: 16 Mart 2021).
 • WHO (2020b). World Health Organization. Rolling Updates on Coronavirus Disease (COVID-19). https://www.who.int/emergencies/dis eases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen, (Erişim Tarihi: 16 Mart 2021).
 • Yıldırım, V., Yomralıoglu, T., Nişancı, R., & İnan, H. (2014). Turkish street addressing system and geocoding challenges. Proceedings of the institution of civil engineers-municipal engineer 167(2), 99-107.
 • Zandbergen, P. A. (2008). A comparison of address point, parcel and street geocoding techniques. Computers, Environment and Urban Systems, 32(3), 214-232.
 • Zhou, C., Su, F., Pei, T., Zhang, A., Du, Y., Luo, B., Cao, Z., Wang, J., Yuan, W., Zhu, Y., Song, C., Chen, J., Xu, J., Li, F., Ma, T., Jiang, L., Yan, F., Yi, J., Hu, Y., Liao, Y., & Xiao, H. (2020). COVID-19: challenges to GIS with big data. Geography and sustainability, 1(1), 77-87.
 • URL-1: World Health Organization. https://www.who.int/, (Erişim Tarihi: 16 Mart 2021).
 • URL-2: World Health Organization. Influenza. https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/standards-and-specifications /vaccines-quality/influenza, (Erişim Tarihi: 16 Mart 2021).
 • URL-3: T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilgilendirme Platformu, https://covid19.saglik.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 24 Mayıs 2021).
 • URL-4: İstanbul Şehir Haritası. https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 16 Mart 2021).

Comparative analysis of online geocoding services in monitoring COVID-19 patients

Year 2022, Volume: 9 Issue: 2, 95 - 107, 01.11.2022
https://doi.org/10.9733/JGG.2022R0007.T

Abstract

Address and location information are the fundamental elements that facilitate mobility. Location-based applications serving in areas such as health, logistics and transportation management employ address information that points to a geographic referenced location. Global map platforms such as ArcGIS Online, Bing Maps, Google Maps, HERE Maps and Yandex Maps serve users by performing the geocoding process, which is the between addresses and geographic locations. Geocoding services play a vital role in the rapid display of epidemic information, spatial tracking of reported cases and control processes in the spatial analysis of infectious diseases such as COVID-19 around the world. Therefore, the objective of this study is to reveal the quality of outcome products offered by online geocoding service providers that can be used for monitoring COVID-19 patients. The comparison of the services was carried out using experimental methods, depending on the match rate, positional accuracy and error sources offered by the services. The results revealed that Yandex Maps online geocoding service was more successful than other services and was a reliable source for public health issues.References

 • Adres Kayıt Sistemi (2007). Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi. https://www.nvi.gov.tr/kurumlar/nvi.gov.tr/mevzuat/ nufusmevzuat/yonerge/AdresKayitSistemiUygulamaYonergesi.pdf, (Erişim Tarihi: 21 Mart 2021).
 • Bichler, G., & Balchak, S. (2007). Address matching bias: Ignorance is not bliss. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 30(1), 32-60.
 • Bonner, M. R., Han, D., Nie, J., Rogerson, P., Vena, J. E., & Freudenheim, J. L. (2003). Positional accuracy of geocoded addresses in epidemiologic research. Epidemiology, 14(4), 408-412.
 • Cayo, M. R., & Talbot, T. O. (2003). Positional error in automated geocoding of residential addresses. International journal of health geographics, 2(1), 1-12.
 • Clarke, K. C., McLafferty, S. L., & Tempalski, B. J. (1996). On epidemiology and geographic information systems: a review and discussion of future directions. Emerging infectious diseases, 2(2), 85.
 • Dearwent, S. M., Jacobs, R. R., & Halbert, J. B. (2001). Locational uncertainty in georeferencing public health datasets. Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, 11(4), 329-334.
 • Doğru, A. Ö., David, R. M., Uluğtekin, N., Göksel, C., Şeker, D. Z., & Sözen, S. (2017). GIS based spatial pattern analysis: Children with Hepatitis A in Turkey. Environmental research, 156, 349-357.
 • Franch-Pardo, I., Napoletano, B. M., Rosete-Verges, F., & Billa, L. (2020). Spatial analysis and GIS in the study of COVID-19. A review. Science of The Total Environment, 739, 140033.
 • Goldberg, D. W., & Cockburn, M. G. (2012). The effect of administrative boundaries and geocoding error on cancer rates in California. Spatial and spatio-temporal epidemiology, 3(1), 39-54.
 • Hampel, F. R., Ronchetti, E. M., Rousseeuw, P. J., & Stahel, W. A. (2011). Robust statistics: the approach based on influence functions. John Wiley & Sons.
 • Hart, T. C., & Zandbergen, P. A. (2013). Reference data and geocoding quality: Examining completeness and positional accuracy of street geocoded crime incidents. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 36(2), 263-294.
 • Howe, H. L. (1986). Geocoding NY State Cancer Registry. American journal of public health, 76(12), 1459-1460.
 • JHU CSSE (2021). Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. COVID-19 Dashboard. https://coronavirus.jhu.edu/map.html, (Erişim Tarihi: 25 Haziran 2021).
 • Kılıç, B., & Gülgen F. (2017). Coğrafi Kodlama için Adres Standardizasyonu. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.
 • Kılıç, B. (2017). Adrese Dayalı Coğrafi Kodlama İşleminde Kalite Araştırması (Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Kılıç, B., & Gülgen, F. (2019). Türkiye’de Kullanılan Posta Adres Bilgilerinde Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi. Harita Dergisi, 161, 26-34.
 • Kılıç, B., & Gülgen, F. (2020a). Investigating the quality of reverse geocoding services using text similarity techniques and logistic regression analysis. Cartography and Geographic Information Science, 47(4), 336-349.
 • Kılıç, B., & Gülgen, F. (2020b). Accuracy and similarity aspects in online geocoding services: A comparative evaluation for Google and Bing maps. International Journal of Engineering and Geosciences, 5(2), 109-119.
 • Koch, T. (2004). The map as intent: variations on the theme of John Snow. Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, 39(4), 1-14.
 • Kounadi, O., Lampoltshammer, T. J., Leitner, M., & Heistracher, T. (2013). Accuracy and privacy aspects in free online reverse geocoding services. Cartography and Geographic Information Science, 40(2), 140-153.
 • Krieger, N., Chen, J. T., Waterman, P. D., Soobader, M. J., Subramanian, S. V., & Carson, R. (2002). Geocoding and monitoring of US socioeconomic inequalities in mortality and cancer incidence: does the choice of area-based measure and geographic level matter? the Public Health Disparities Geocoding Project. American journal of epidemiology, 156(5), 471-482.
 • Levenshtein, V. I. (1966). Binary codes capable of correcting deletions, insertions, and reversals. Soviet physics doklady 10(8), 707-710.
 • Levine, N., & Kim, K. E. (1998). The location of motor vehicle crashes in Honolulu: a methodology for geocoding intersections. Computers, environment and urban systems, 22(6), 557-576.
 • Li, D. (2018). Geocoding and reverse geocoding. Huang, B. (Ed). Comprehensive geographic information systems – 1st edition: GIS methods and techniques, Oxford: Elsevier.
 • Matcı, D. K., & Avdan, U. (2018). Address standardization using the natural language process for improving geocoding results. Computers, environment and urban systems, 70, 1-8.
 • McElroy, J. A., Remington, P. L., Trentham-Dietz, A., Robert, S. A., & Newcomb, P. A. (2003). Geocoding addresses from a large population-based study: lessons learned. Epidemiology, 399-407.
 • McLeod, K. S. (2000). Our sense of Snow: the myth of John Snow in medical geography. Social science & medicine, 50(7-8), 923-935.
 • Mollalo, A., Mao, L., Rashidi, P., & Glass, G. E. (2019). A GIS-based artificial neural network model for spatial distribution of tuberculosis across the continental United States. International journal of environmental research and public health, 16(1), 157.
 • Nelson, K. E., & Williams, C. M. (Eds.). (2014). Infectious disease epidemiology: theory and practice. Jones & Bartlett Publishers.
 • PTT (2013). Adres Yazım Standartları. http://postakodu.ptt.gov.tr/Dosyalar/adres.pdf, (Erişim Tarihi: 21 Mart 2021).
 • Qin, X., Parker, S., Liu, Y., Graettinger, A. J., & Forde, S. (2013). Intelligent geocoding system to locate traffic crashes. Accident Analysis & Prevention, 50, 1034-1041.
 • Ratcliffe, J. H. (2004). Geocoding crime and a first estimate of a minimum acceptable hit rate. International Journal of Geographical Information Science, 18(1), 61-72.
 • Roongpiboonsopit, D., & Karimi, H. A. (2010). Comparative evaluation and analysis of online geocoding services. International Journal of Geographical Information Science, 24(7), 1081-1100.
 • Rushton, G., Armstrong, M. P., Gittler, J., Greene, B. R., Pavlik, C. E., West, M. M., & Zimmerman, D. L. (2006). Geocoding in cancer research: a review. American journal of preventive medicine, 30(2), S16-S24. Sezer, G., Doğan, A. H., & Erdoğan, B. (2021). Çoklu-GNSS çözümlerinin performansının internet tabanlı Trimble RTX servisi ile incelenmesi. Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, 8(1), 30-40.
 • Strickland, M. J., Siffel, C., Gardner, B. R., Berzen, A. K., & Correa, A. (2007). Quantifying geocode location error using GIS methods. Environmental Health, 6(1), 1-8.
 • TÜİK (2020). Türkiye İstatistik Kurumu Veri Portalı. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2020-37210, (Erişim Tarihi: 24 Mayıs 2021).
 • Uluğtekin, N., Alkoy, S., Şeker, D. Z., & Göksel, C. (2006). Use of GIS in epidemiology: a case study in Istanbul. Journal of Environmental Science and Health Part A, 41(9), 2013-2026.
 • Ward, M. H., Nuckols, J. R., Giglierano, J., Bonner, M. R., Wolter, C., Airola, M., Mix, W., Colt, J. S., & Hartge, P. (2005). Positional accuracy of two methods of geocoding. Epidemiology, 542-547.
 • Watts, S. (1999). Epidemics and history: Disease, power and imperialism. New Haven, CT: Yale University Press.
 • WHO (2020a). World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf, (Erişim Tarihi: 16 Mart 2021).
 • WHO (2020b). World Health Organization. Rolling Updates on Coronavirus Disease (COVID-19). https://www.who.int/emergencies/dis eases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen, (Erişim Tarihi: 16 Mart 2021).
 • Yıldırım, V., Yomralıoglu, T., Nişancı, R., & İnan, H. (2014). Turkish street addressing system and geocoding challenges. Proceedings of the institution of civil engineers-municipal engineer 167(2), 99-107.
 • Zandbergen, P. A. (2008). A comparison of address point, parcel and street geocoding techniques. Computers, Environment and Urban Systems, 32(3), 214-232.
 • Zhou, C., Su, F., Pei, T., Zhang, A., Du, Y., Luo, B., Cao, Z., Wang, J., Yuan, W., Zhu, Y., Song, C., Chen, J., Xu, J., Li, F., Ma, T., Jiang, L., Yan, F., Yi, J., Hu, Y., Liao, Y., & Xiao, H. (2020). COVID-19: challenges to GIS with big data. Geography and sustainability, 1(1), 77-87.
 • URL-1: World Health Organization. https://www.who.int/, (Erişim Tarihi: 16 Mart 2021).
 • URL-2: World Health Organization. Influenza. https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/standards-and-specifications /vaccines-quality/influenza, (Erişim Tarihi: 16 Mart 2021).
 • URL-3: T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilgilendirme Platformu, https://covid19.saglik.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 24 Mayıs 2021).
 • URL-4: İstanbul Şehir Haritası. https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 16 Mart 2021).

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Batuhan KILIÇ 0000-0002-0529-8569

Fatih GÜLGEN 0000-0002-8754-9017

Ali KOCATAŞ 0000-0003-2424-8900

Mert GÜRTÜRK This is me 0000-0003-4690-9976

Perihan ABAY This is me 0000-0002-7493-7723

Yalçın YILMAZ 0000-0003-3195-2533

Gülden ANATACA 0000-0002-2999-4462

Project Number -
Publication Date November 1, 2022
Submission Date June 26, 2021
Published in Issue Year 2022 Volume: 9 Issue: 2

Cite

APA KILIÇ, B., GÜLGEN, F., KOCATAŞ, A., GÜRTÜRK, M., et al. (2022). COVID-19 hastalarının izlenmesinde çevrimiçi coğrafi kodlama servislerinin karşılaştırmalı analizi. Jeodezi Ve Jeoinformasyon Dergisi, 9(2), 95-107. https://doi.org/10.9733/JGG.2022R0007.T
AMA KILIÇ B, GÜLGEN F, KOCATAŞ A, GÜRTÜRK M, ABAY P, YILMAZ Y, ANATACA G. COVID-19 hastalarının izlenmesinde çevrimiçi coğrafi kodlama servislerinin karşılaştırmalı analizi. hkmojjd. November 2022;9(2):95-107. doi:10.9733/JGG.2022R0007.T
Chicago KILIÇ, Batuhan, Fatih GÜLGEN, Ali KOCATAŞ, Mert GÜRTÜRK, Perihan ABAY, Yalçın YILMAZ, and Gülden ANATACA. “COVID-19 hastalarının Izlenmesinde çevrimiçi coğrafi Kodlama Servislerinin karşılaştırmalı Analizi”. Jeodezi Ve Jeoinformasyon Dergisi 9, no. 2 (November 2022): 95-107. https://doi.org/10.9733/JGG.2022R0007.T.
EndNote KILIÇ B, GÜLGEN F, KOCATAŞ A, GÜRTÜRK M, ABAY P, YILMAZ Y, ANATACA G (November 1, 2022) COVID-19 hastalarının izlenmesinde çevrimiçi coğrafi kodlama servislerinin karşılaştırmalı analizi. Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi 9 2 95–107.
IEEE B. KILIÇ, “COVID-19 hastalarının izlenmesinde çevrimiçi coğrafi kodlama servislerinin karşılaştırmalı analizi”, hkmojjd, vol. 9, no. 2, pp. 95–107, 2022, doi: 10.9733/JGG.2022R0007.T.
ISNAD KILIÇ, Batuhan et al. “COVID-19 hastalarının Izlenmesinde çevrimiçi coğrafi Kodlama Servislerinin karşılaştırmalı Analizi”. Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi 9/2 (November 2022), 95-107. https://doi.org/10.9733/JGG.2022R0007.T.
JAMA KILIÇ B, GÜLGEN F, KOCATAŞ A, GÜRTÜRK M, ABAY P, YILMAZ Y, ANATACA G. COVID-19 hastalarının izlenmesinde çevrimiçi coğrafi kodlama servislerinin karşılaştırmalı analizi. hkmojjd. 2022;9:95–107.
MLA KILIÇ, Batuhan et al. “COVID-19 hastalarının Izlenmesinde çevrimiçi coğrafi Kodlama Servislerinin karşılaştırmalı Analizi”. Jeodezi Ve Jeoinformasyon Dergisi, vol. 9, no. 2, 2022, pp. 95-107, doi:10.9733/JGG.2022R0007.T.
Vancouver KILIÇ B, GÜLGEN F, KOCATAŞ A, GÜRTÜRK M, ABAY P, YILMAZ Y, ANATACA G. COVID-19 hastalarının izlenmesinde çevrimiçi coğrafi kodlama servislerinin karşılaştırmalı analizi. hkmojjd. 2022;9(2):95-107.