PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

USE OF ITEM RESPONSE THEORY ON UNIVERSITY ENTRANCE PILOT EXAM FOR EVALUATING THE STUDENTS ABILITY

Year 2015, Volume 3, Issue 1, 0 - 6, 01.05.2015

Abstract

Item response theory is a statistical model class that associate item cluster that a rescored as categorical with an individual's behavior. Item response theory provides to obtain independent item scoring and independent item ability observation sindividually. According to item response theory, it is possible to predict the characteristics of test before applying the test. Therefore, item response theory is superior to classical test theory. In other word, according to the item response theory it is proposed that them easuredability is independently of both performance of people that are responded the test and the items that are selected. However, item response theory is required more powerful assumptions the classical test theory. Inthisstudy, data obtained from university entrance pilot exam was analyzed with item response theory. Parameters of item difficulty, parameters of item discrimination, item characteristic curve sandabilities of person analyses are explored.

MADDE YANIT TEORİSİ İLE ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ DENEME SINAVINA GİREN ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2015, Volume 3, Issue 1, 0 - 6, 01.05.2015

Abstract

Madde yanıt teorisi kategorik olarak puanlanmış maddelerin kümesini bireylerin davranışları ile ilişkilendiren istatistiksel bir model sınıfıdır. Klasik test teorisinin açıklayamadığı, bireylerden bağımsız madde puanlaması ve maddelerden bağımsız yetenek ölçümlerini elde etme olanağı sağlamıştır. Yani madde yanıt teorisine göre, ölçülen yeteneğin hem seçilen maddelerden hem de testi cevaplayan kişilerin performansından bağımsız olduğu öne sürülmektedir. Madde yanıt teorisinde bir testin özelliklerini testi uygulamadan önce kestirmek mümkündür. Genellikle klasik test teorisine göre daha üstündür.Aynı zamanda madde yanıt teorisi, klasik test teorisine göre daha güçlü varsayımlar gerektirir. Bu çalışmada bir üniversiteye geçiş deneme sınavından elde edilen veriler, madde yanıt teorisi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, madde zorluk parametreleri, madde ayırıcılık parametreleri ve kişi yetenekleri incelenmiştir.

Details

Other ID JA22PH93DK
Journal Section Research Article
Authors

Tuba KOÇ This is me


Mehmet Ali CENGİZ This is me


Haydar KOÇ This is me

Publication Date May 1, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 3, Issue 1

Cite

APA Koç, T. , Cengiz, M. A. & Koç, H. (2015). MADDE YANIT TEORİSİ İLE ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ DENEME SINAVINA GİREN ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ . International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal , 3 (1) , 0-6 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojf/issue/32117/356062


Dergimizin Tarandığı İndeksler

esji.png14321 idealonline%20logo.jpg  base-1036x436.png  Logo_Horizontal.png

16547


International Anatolia Academic Online Journal / Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2148-3183

https://www.iaaoj.org