Year 2015, Volume 3 , Issue 2, Pages 0 - 0 2015-10-01

AN INVESTIGATION OF DOCKPLANT (RumexpatientiaL.) USING CAPACITY IN REMOVAL OF LEADPOLLUTION
LABADA (RumexpatientiaL.) BİTKİSİNİN KURŞUN KİRLİLİĞİNİN GİDERİMİNDE KULLANIM KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI

Sevinç ADILOGLU [1] , Aydın ADİLOĞLU [2] , Funda Eryilmaz AÇIKGÖZ [3] , Tuba YENİARAS [4] , Yusuf SOLMAZ [5]


The aim of this research was to remediate the heavy metal (Pb) pollution in agriculture areas with dock (RumexpatientiaL.) plant in a pot experiment, greenhouse conditions. For this purpose, a pot experiment was done Namık Kemal University, lead (100 mg/kg Pb) as Pb(NO3)2formswereappliedeachpots. Then EDTA chelatewasappliedeachpotsfourdoses(0, 5, 10 and 15 mmol/kg) in blossom time to plants. The plants wereharvestedaftertwomonthsplanting. Accordingtothe pot experimentresults, Pb contents of root and shoot of plants increased with increasing EDTA applicationtothe plants. These increaseswerefoundsignificantstatistically at thelevel of 1 %. Accordingtothe this experimentresults, some heavy metal pollution (Pb ) can be remediated with phytoremediationmethod in Tekirdağ province soils
Bu araştırmada kurşun ile kirlenmiş tarım arazilerinin fitoremediasyon yönteminde kurşun kirliliğinin giderimi için labada bitkisi yetiştirilerek ıslahı araştırılmıştır. Bu amaçla Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü laboratuarında saksı denemesi yapılmıştır. Kirletici olarak saksılara 100 ppm Pb olacak şekilde Pb(NO3)2 uygulanmıştır. Bu kirleticilerin labada bitkisi tarafından alınmasını artırmak için saksılara çiçeklenme başlangıcında 0, 5, 10, 15 mmol/kg dozlarında EDTA uygulanmıştır. Bitkiler 2 aylık gelişim periyodu sonunda hasat edilmiştir. Saksı denemesinden elde edilen bulgulara göre, EDTA’nın artan dozları labada bitkisinin kök ve gövde aksamının Pb içeriklerini artırmıştır. Söz konusu bu artışlar istatistiksel olarak değerlendirmeye tabi tutulup kök bölgesinde % 1 düzeyinde önemli bulunmasına karşın bitki gövdesinde önemsiz bulunmuştur. Bu çalışma ile kurşun ağır metali ile kirlenmiş tarım arazilerinin fitoremediasyon yöntemi ile ıslah edilip edilmeyeceği ortaya konulmuştur.
Other ID JA89UN88UR
Journal Section Research Article
Authors

Author: Sevinç ADILOGLU

Author: Aydın ADİLOĞLU

Author: Funda Eryilmaz AÇIKGÖZ

Author: Tuba YENİARAS

Author: Yusuf SOLMAZ

Dates

Publication Date : October 1, 2015

APA Adıloglu, S , Adiloğlu, A , Açıkgöz, F , Yeniaras, T , Solmaz, Y . (2015). LABADA (RumexpatientiaL.) BİTKİSİNİN KURŞUN KİRLİLİĞİNİN GİDERİMİNDE KULLANIM KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI . International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal , 3 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojf/issue/32118/356064

Authors of the Article
Sevinç ADILOGLU [1]
Aydın ADİLOĞLU [2]
Funda Eryilmaz AÇIKGÖZ [3]
Tuba YENİARAS [4]
Yusuf SOLMAZ [5]