Year 2014, Volume 2 , Issue 2, Pages 0 - 0 2014-10-01

THE IMPACT OF LIVING CONDITIONS OF AGED INDIVIDUALS ON THEIR DAILY ROUTINES AND STATE OF LONELINESS: CASE OF TURKEY
YAŞLILARIN YAŞAMA ORTAMLARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ VE YALNIZLIK YAŞAMA DURUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞ

Sonay GÖKTAŞ [1] , Gülay YILDIRIM [2] , Gamze ŞEN [3] , Tülin YILDIZ [4] , Selmin KÖSE [5]


Background: We aimed to determine daily routines of aged people living in nursing homes or with family and to find out their state of loneliness. Methods: The field study has been carried out at Semiha Şakir Nursing Home and Rehabilitation Center for Aged People and Izzet Baysal Nursing Home, affiliated to the Provincial Directorate of Social Services as well as at Zeytinburnu Primary Health Care Center affiliated to the Ministry of Health, after having received the required permissions from related institutions. The universe of study has been defined as 120 elderly people staying at nursing homes during October 2009–April 2010 or those staying with families in Istanbul province. Data have been collected through Data Collection Form based on the University of California Los Angeles Loneliness Scale (UCLA-LS) and Katz Daily Routines Index. Results: Age and gender do not affect feeling of loneliness (p>0.05), old married people feel less lonely (p<0.001). A decrease in feeling of loneliness has been observed with an increase in education and income level (p<0.001). People staying at nursing homes are more dependent in every day activities, but feel more lonely than those staying with their families (p<0.01). Conclusion: Economic support for aged people should be provided in order for them to afford minimum-level living conditions, and they should have social security. Services for aged people should be aimed to keep them at home in contact with the society outside. Healthcare personnel should be more informed on the issue, and related studies should be increased.
Amaç: Huzurevlerinde ve aile ortamında yaşayan yaşlıların günlük yaşam aktivitelerinin saptanması ve yalnızlık yaşama durumlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı. Gereç ve Yöntem: Araştırma, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve İzzet Baysal Huzurevinde, Sağlık Bakanlığına bağlı Zeytinburnu Merkez Sağlık Ocağında kurumlardan gerekli izinler alındıktan sonra gerçekleştirildi. Çalışmanın evrenini, Ekim 2009- Nisan 2010 tarihleri arasında İzzet Baysal Huzurevinde, Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlılar ve İstanbul ilinde aile ortamında yaşayan yaşlılar oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise, çalışmanın yapılacağı huzurevlerinde ve İstanbul ilinde aile ortamında yaşayan, araştırma kriterlerine uygun toplam 120 yaşlı oluşturmaktadır. Veriler, Veri Toplama Formu, University of California Los Angeles Loneliness Scale (UCLA-LS Yalnızlık Skalası), Katz’ın Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi kullanılarak toplandı. Verilerin analizi bilgisayar ortamında SPSS 16.0 istatistik hesaplama programı yardımıyla yüzdelik dağılımlar, ki-kare (X2), student t testi one-way anova testi kullanılarak yapıldı. Bulgular: Huzurevleri ve aile ortamında yaşayan yaşlılarda yaş ve cinsiyetin yalnızlık yaşama durumlarını etkilemediği (p>0.05), evli olan yaşlıların daha az yalnızlık yaşadıkları belirlendi (p<0.001). Aynı zamanda yaşlıların eğitim durumu ve gelir kaynakları arttıkça yalnızlık yaşama durumlarının azaldığı saptandı (p<0.001). Sonuç: Huzurevlerinde yaşayan yaşlıların aile ortamında yaşayan yaşlılara göre günlük yaşam aktivitelerinde daha bağımlı oldukları ve daha fazla yalnızlık yaşadıkları saptandı (p<0.01). Bu sonuçlar doğrultusunda; Bütün yaşlılara, en asgari yaşam düzeyini sürdürebilmeleri için gerekli ekonomik destek sağlanmalı, yaşlıların tümü sosyal güvence altına alınmalı, yaşlılara yönelik hizmetler onları mümkün olduğu kadar evlerinde ve toplumla temas halinde tutmayı amaçlamalıdır. Sağlık personeline geriatri alanında daha çok bilgi verilmeli ve bu konudaki araştırılmalar arttırılmalıdır
Other ID JA37FZ74ZC
Journal Section Research Article
Authors

Author: Sonay GÖKTAŞ

Author: Gülay YILDIRIM

Author: Gamze ŞEN

Author: Tülin YILDIZ

Author: Selmin KÖSE

Dates

Publication Date : October 1, 2014

Bibtex @ { iaaojh356084, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-3159}, address = {Hürriyet Mahallesi Dolu Sokak Elam KOnakları A Blok Daire 15 Süleymanpaşa Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2014}, volume = {2}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {YAŞLILARIN YAŞAMA ORTAMLARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ VE YALNIZLIK YAŞAMA DURUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞ}, key = {cite}, author = {GÖKTAŞ, Sonay and YILDIRIM, Gülay and ŞEN, Gamze and YILDIZ, Tülin and KÖSE, Selmin} }
APA GÖKTAŞ, S , YILDIRIM, G , ŞEN, G , YILDIZ, T , KÖSE, S . (2014). YAŞLILARIN YAŞAMA ORTAMLARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ VE YALNIZLIK YAŞAMA DURUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞ. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 2 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojh/issue/32122/356084
MLA GÖKTAŞ, S , YILDIRIM, G , ŞEN, G , YILDIZ, T , KÖSE, S . "YAŞLILARIN YAŞAMA ORTAMLARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ VE YALNIZLIK YAŞAMA DURUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞ". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 2 (2014 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojh/issue/32122/356084>
Chicago GÖKTAŞ, S , YILDIRIM, G , ŞEN, G , YILDIZ, T , KÖSE, S . "YAŞLILARIN YAŞAMA ORTAMLARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ VE YALNIZLIK YAŞAMA DURUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞ". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 2 (2014 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - YAŞLILARIN YAŞAMA ORTAMLARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ VE YALNIZLIK YAŞAMA DURUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞ AU - Sonay GÖKTAŞ , Gülay YILDIRIM , Gamze ŞEN , Tülin YILDIZ , Selmin KÖSE Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 2 IS - 2 SN - -2148-3159 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences YAŞLILARIN YAŞAMA ORTAMLARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ VE YALNIZLIK YAŞAMA DURUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞ %A Sonay GÖKTAŞ , Gülay YILDIRIM , Gamze ŞEN , Tülin YILDIZ , Selmin KÖSE %T YAŞLILARIN YAŞAMA ORTAMLARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ VE YALNIZLIK YAŞAMA DURUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞ %D 2014 %J International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences %P -2148-3159 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD GÖKTAŞ, Sonay , YILDIRIM, Gülay , ŞEN, Gamze , YILDIZ, Tülin , KÖSE, Selmin . "YAŞLILARIN YAŞAMA ORTAMLARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ VE YALNIZLIK YAŞAMA DURUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞ". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 2 / 2 (October 2014): 0-0 .
AMA GÖKTAŞ S , YILDIRIM G , ŞEN G , YILDIZ T , KÖSE S . YAŞLILARIN YAŞAMA ORTAMLARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ VE YALNIZLIK YAŞAMA DURUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞ. IAAOJH. 2014; 2(2): 0-0.
Vancouver GÖKTAŞ S , YILDIRIM G , ŞEN G , YILDIZ T , KÖSE S . YAŞLILARIN YAŞAMA ORTAMLARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ VE YALNIZLIK YAŞAMA DURUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞ. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences. 2014; 2(2): 0-0.