Accepted Submissions

 • ERCİŞ İLÇESİ KIR YERLEŞMELERİNİN NÜFUS DEĞİŞİMİ (1927-2017)
  Sevil SARGIN , Mesut BAKAN Feb 11, 2020
 • Antik Yunan’da Mitos-Logos İlişkisi: Thales’in Arkhe Sorununa Bakışının Mitos Açısından Değerlendirilmesi
  Musa YANIK Feb 13, 2020
 • Gündelik Hayatta Benlik Sunumunun Dijital Oyunlar Üzerinden İncelenmesi “The Sims 4 Oyunu Örneği”
  Nurgül SOYDAŞ , Nilnur TANDAÇ GÜNEŞ Feb 24, 2020
 • BİLİMSEL HİKÂYELERİN ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE BİLİMİN DOĞASINI ANLAMALARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Songül KARDAŞ , Fatma ŞAHİN Feb 24, 2020