Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Medicine
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2149-4401 | e-ISSN 2547-9466 | Period Quarterly | Founded: 2015 - 2019 | Publisher Bayçınar Tıbbi Yayıncılık ve Reklam Hiz. Tic. Ltd. Şti. |


Istanbul Bilim University Florence Nightingale Medical Journal is published four times a year (March, June, September and December) by İstanbul Bilim University as a periodical of İstanbul Bilim University and Florence Nightingale Hospital Group.

The purpose of the journal is to publish articles conducted in all healthrelated branches including clinical and experimental studies, originalresearch articles, review articles, case reports, short communications,and letters to the editor; establish information exchange betweenreaders, and contribute to scientific development.

Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Medicine

ISSN 2149-4401 | e-ISSN 2547-9466 | Period Quarterly | Founded: 2015 - 2019 | Publisher Bayçınar Tıbbi Yayıncılık ve Reklam Hiz. Tic. Ltd. Şti. |
Cover Image


Istanbul Bilim University Florence Nightingale Medical Journal is published four times a year (March, June, September and December) by İstanbul Bilim University as a periodical of İstanbul Bilim University and Florence Nightingale Hospital Group.

The purpose of the journal is to publish articles conducted in all healthrelated branches including clinical and experimental studies, originalresearch articles, review articles, case reports, short communications,and letters to the editor; establish information exchange betweenreaders, and contribute to scientific development.

Volume 5 - Issue 1 - Apr 4, 2019
 1. Pitozis cerrahisinde farklı teknik ve materyaller
  Pages 1 - 7
  Ayşe DOLAR BİLGE , Cem MESÇİ , Hasan H. ERBİL
 2. Nükleer tıpta kullanılan doz kalibratörlerinin kalite kontrol testleri
  Pages 8 - 14
  Duygu TUNÇMAN GENÇ , Leyla POYRAZ , Bilal KOVAN , Cüneyt TÜRKMEN
 3. Retrospective evaluation of the factors influencing the mortalities of geriatric patients in a burn intensive care unit
  Pages 15 - 20
  Kutlu Hakan ERKAL , Salih GÜNBEĞİ , Fatih Doğu GEYİK , Yücel YÜCE , Metin ÖZŞEKER
 4. Demographic analysis of gastrointestinal system bleedings
  Pages 21 - 25
  Ömer YÜCEER , Ali DUMAN , Ayhan AKOZ , Serhat ÖRÜN , Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN
 5. Bağlanma biçimleri, kişilik özellikleri ve obsesif kompulsif kişilik oluşumu arasındaki ilişki
  Pages 26 - 31
  İrem ANLI , Lale TÜRKOĞLU , Recep SAĞIR
 6. Extrapulmonary tuberculosis mimicking gynecological malignancies
  Pages 32 - 35
  Bahar SEVGİLİ , Muhammed Ali KAYPAK , Rıfat SOMAY , Sabri ATALAY , Şükran KÖSE , Harun AKAR
 7. Thoracoscopic bilateral sympathectomy for the treatment of hyperhidrosis: A complication of patient positioning
  Pages 36 - 38
  Emre GEDİK , Mehmet Hamdi ORUM
 8. Tekrarlayan septik artritte yanıltıcı radyolojik tanı
  Pages 39 - 43
  Safiye KOÇULU , Vefa ATANSAY , İşık KARALÖK , Ayhan Nedim KARA , Neslihan AKSU
 9. Kalıtımın; mutluluk, zevk alma ve bağımlılık üzerine etkisi
  Pages 44 - 47
  Ensar DEMİR , Ali ÇİMEN , Oytun ERBAŞ
 10. 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridinin (MPTP) Parkinson hastalığı üzerindeki etkileri
  Pages 48 - 54
  Havvanur AKBULUT , Elif KÖYLÜOĞLU , Oytun ERBAŞ