Accepted Submissions

 • Antalya’nın Expo 2016 Tecrübesi ve Organizasyon Mirasının Değerlendirilmesi
  Tuna BATUHAN Feb 13, 2020
 • Sınır Kişilik Bozukluğu ile İlişkili Değişkenler: Üniversite Öğrencileri Üzerinden İnceleme
  Ümit MORSÜNBÜL Mar 1, 2020
 • İlköğretim Programlarının, Örtük Programın ve Okul Dışı Etmenlerin Değerleri Kazandırma Etkililiği Nedir?
  Derya KAVGAOĞLU Mar 24, 2020
 • Çağrı Merkezi Çalışanlarında İş-Aile Çatışması Algısı Üzerine Ampirik Bir İnceleme
  Fatma YILMAZ Mar 25, 2020
 • Yaşama İradesi: Anlam İhtiyacı Doyumu ve Yaşamın Anlamı ile İlişkisi
  Zeynep Merve ÜNAL Mar 31, 2020
 • Olumsuz Güncel Gelişmelerin ve Krizlerin Türk Turizmine Etkileri: Profesyonel Turist Rehberlerinin Değerlendirmeleri ve Sektörel Çözüm Önerileri
  İlker ŞAHİN , F. Özlem GÜZEL Apr 13, 2020
 • Duygusal Emeğin İş Stresi Üzerine İlişkisinin İncelenmesi: Kamu Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
  Hidayet YILDIZ , Merve KOÇOĞLU SAZKAYA Apr 26, 2020
 • DESTİNASYON İMAJININ ALGILANAN DEĞER VE DENEYİM KALİTESİNE ETKİSİ: KÜLTÜR TURİSTLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Çetin AKKUŞ , Aykut ŞİMŞEK May 2, 2020
 • Türkiye’nin Uluslararası Ticarette Uyguladığı ve Karşılaştığı Anti-damping Vergileri Üzerine Bir İnceleme
  Ayşenur YAMAN , Nurdan ASLAN May 2, 2020
 • The Multidimensional Effects of Financialization on the Growth of Income Inequality: New Empirical Evidence for 97 Countries
  Onur ÖZDEMİR May 12, 2020
 • Dördüncü Endüstri Devriminin (Endüstri 4.0) Neresindeyiz?
  Sabiha ANNAÇ GÖV , Dilek ERDOĞAN May 15, 2020
 • Değişen Tüketim Pratikleri Bağlamında Hızlı Moda
  Hilal ÖZTAY May 24, 2020
 • Proaktif Kariyer Davranışlarını Ölçen Kariyer Adanmışlığı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama ve Denizcilik Fakülteleri Öğrencileri İle Doğrulayıcı Faktör Analizi Çalışması
  Aziz MUSLU , Abdülnaim TEMUR Jul 2, 2020
 • Sipariş İşlemenin Lojistik Performansa Etkisinde Tedarik Etkinliğinin Aracılık Rolü
  Zeynep ÖZGÜNER , Mehmet AYTEKİN Jul 3, 2020
 • The Use of Trigger Warnings in Classrooms as a Precaution for Trauma-exposed Students
  Berk Efe Altınal Jul 6, 2020
 • İş Bölümünün Evrimi: Antik Çağdan Klasik Yönetim Düşüncesine Bir İnceleme
  Duygu TOPLU YAŞLIOĞLU , M. Murat YAŞLIOĞLU Jul 6, 2020
 • WILLIAM GOLDING’IN “SİNEKLERİN TANRISI” İSİMLİ ROMANINDA LİDERLİK VE GÜÇ SAVAŞIMI
  Elif BİLGİNOĞLU Jul 6, 2020
 • Institutions, Gender and Corruption Relations: Panel VAR Analysis on Central and Eastern Europe Countries
  Pınar ÇUHADAR Jul 7, 2020
 • Çevre Etiğinde Özgün Bir Yaklaşım: Ricardo Rozzi ve Biyokültürel Etik
  Murat ARTUÇ Jul 7, 2020
 • Boş Zaman Becerikliliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Lütfi SÜRÜCÜ , Şenay Sahil ERTAN Jul 10, 2020