Accepted Submissions

 • İşe Tutulma Ölçeği Çok Kısa Versiyonu (UWES-3) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Alternatif Bir Versiyon (UWES-6) Önerisi
  Murat Güler, Fatih Çetin, H. Nejat Basım Mar 19, 2019
 • Örgütlerde Algılanan Mağduriyetin İntikam Niyetine Etkisinde İşyeri Arkadaşlığının Düzenleyici Rolü: Kayseri’de Bir İşletme Uygulaması
  Korhan KARACAOĞLU, Muhibbi Suat AKSOY, Serhan Şahin Mar 19, 2019
 • DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İŞ BECERİKLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
  Gökhan KERSE, Mustafa BABADAĞ May 28, 2019
 • Generation Y Knowledge Workers: The Role of Self-Efficacy on the Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Commitment
  Ceren Aydogmus Jun 24, 2019
 • LİDERLİKTE ORTAK VİZYON OLUŞTURMA DAVRANIŞININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİNDE DUYGUSAL ZEKANIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
  Ayşe İpek Koca Ballı, Kemal Can Kılıç Jun 24, 2019
 • ÖRGÜTLERDE YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: BİR İNCELEME
  Ayla Zehra Oncer Jul 26, 2019
 • Does Being Envied by Coworkers Weaken Supervisor Support for Innovative Work Behavior?
  SERKAN EREBAK Jul 26, 2019
 • Sağlık Çalışanları Arasında Panoptik Korku
  Hüseyin Demir, Yılmaz Demirhan Aug 5, 2019
 • The Relational Work of Tour Representatives within Customer Orientation and Sales Work
  Umut AVCI, Alper Aslan, Saim Aslan Aug 28, 2019