Yazarların Sorumlulukları

Yazarlardan makalelerini, International Journal of Economics, Politics, Humanities and Social Sciences - IJEPHSS  web sayfasında yer alan yazım kurallarına göre hazırlamalarının yanında, hakem raporlarında belirtilen düzeltmeleri zamanında yapmaları beklenir. 

Ayrıca, International Journal of Economics, Politics, Humanities and Social Sciences - IJEPHSS Dergisi’ne gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir hukuki, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayımlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmemektedir.