Year 2016, Volume 3 , Issue 2, Pages 3 - 22 2016-10-31

Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımının Bireyler Üzerindeki Etkileri

Hikmet TOSYALI [1] , Cem Sefa SÜTÇÜ [2]


Teknolojik gelişmeler birçok alanı olduğu gibi sağlık alanını da etkilemekte, hem sağlık uzmanlarının hem de hastaların medikal bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmalarına imkân sağlamaktadır. Günümüzde en çok kullanılan iletişim araçlarından biri haline gelen sosyal medya, gerek kişilerarası gerekse kitle iletişimine imkân sağlayan yapısı sayesinde sağlık alanında kişiler ve kurumlar tarafından kullanılan etkili araçlardan birisi haline gelmiştir. Sağlık hizmetlerine erişimin oldukça kısıtlı olduğu yıllarda hastane veya hekime ulaşma imkânı olmayan insanlar ailelerinden, akrabalarından ve arkadaş gruplarından aldıkları önerilere göre tedavilerini gerçekleştirirken günümüzde tedavi önerilerine; tavsiye siteleri, bloglar, sosyal paylaşım ağları gibi sosyal medya platformlarından ulaşılmaktadır. Sağlık sektörü temsilcilerinin gazete, radyo ve televizyonda yapacakları reklam ve tanıtım faaliyetlerinin de yasal düzenlemelerle oldukça sınırlandırılmış olması, sosyal medyayı sektör temsilcileri için önemli bir tutundurma aracı haline getirmiştir. Bu çalışmada sağlıkla ilgili konularda sosyal medya kullanımının etkileri ve sağladığı imkânlar, güncel uygulamalar perspektifinde tartışılmaktadır.

Sosyal medya, sağlık hizmeti, sağlık iletişimi, sağlık bilişimi
  • Aase, Lee (2014) The Case for Social Media in Professionalism. [Çevrimiçi]. Mayo Clinic Social Media Network, http://socialmedia.mayoclinic.org/discussion/the-case-for-social-media-in-professionalism, [Erişim Tarihi: 09/12/2015].
  • Akın, Ayşe ve Ersoy, Korkut (2012) 2050'ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sağlık Sistemine Bakış. İstanbul: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve TÜSİAD.
  • Ayhan, Bünyamin ve Çavuş, Selahattin (2014) İzleyici Araştırmalarında Değişim: Kullanımlar ve Doyumlardan Bağımlılığa. Selçuk İletişim, 8(2): 32-60.
  • Baldini, Massimo (2000) İletişim Tarihi. G. Batuş (Çev.), İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
  • Bir, Ali Atıf (2015) Doktorların Bilgi Kaynağı da Popüler Medya! [Çevrimiçi]. Sağlık İletişimi Derneği, http://saglikiletisimi.org/doktorlarin-bilgi-kaynagi-da-populer-medya/, [Erişim Tarihi: 09/11/2015].
  • Birleşmiş Milletler (2009) Dünya Nüfus Raporu. [Çevrimiçi]. Birleşmiş Milletler, http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/pressrelease.pdf, [Erişim Tarihi: 15/12/2015].
  • Boyd, Danah M. ve Ellison, Nicole B. (2007) Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. [Çevrimiçi]. Concommacteurs.blogs.com, http://consommacteurs.blogs.com/files/socialnetworksites_boyd-ellision_2007.pdf, [Erişim Tarihi: 23/11/2015].
  • Castells, Manuel (2008) Enformasyon Çağı: Ekonomik Toplum ve Kültür, Ağ Toplumunun Yükselişi, E. Kılıç, (Çev.), 2. Basım, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
  • Degenne, Alain ve Forse, Michel (2004) Introducing Social Networks. London: Sage.
  • Erdoğan, İrfan ve Alemdar, Korkmaz (2010) Öteki Kuram. 3. Basım, Ankara: Pozitif.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Hikmet TOSYALI

Author: Cem Sefa SÜTÇÜ

Dates

Application Date : April 9, 2016
Acceptance Date : July 9, 2021
Publication Date : October 31, 2016

APA Tosyalı, H , Sütçü, C . (2016). Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımının Bireyler Üzerindeki Etkileri . Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 3 (2) , 3-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iled/issue/29371/314259