Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2019, Volume 6, Issue 2, 199 - 226, 04.12.2019
https://doi.org/10.24955/ilef.653954

Abstract

References

 • Adams, Carol J. 2013. Etin Cinsel Politikası: Feminist Vejetaryen Eleştirel Kuram. Çevirenler Güray Tezcan ve Mehmet Emin Boyacıoğlu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Akgül, Çiğdem. 2011. Militarizmin Cinsiyetçi Suretleri: Devlet, Ordu ve Toplumsal Cinsiyet. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Armstrong, Philip ve Annie Potts. 2004. “Serving the Wild.” On Display: New Essays in Cultural Studies içinde, editörler Anna Smith ve Lydin Wevers, 15-40. Wellington: Victoria University Press.
 • Bird, Sharon R. 1996. “Welcome to the Men’s Club: Homosociality and the Maintenance of Hegemonic Masculinity.” Gender and Society 10 (2): 120-32.
 • Bröckling, Ulrich. 2014. “Çarklardaki Kum? 21. Yüzyılın Başında Vicdani Red.” Çarklardaki Kum: Vicdani Red, Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler içinde, editörler Özgür Heval Çınar ve Coşkun Üsterci, 69-78. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Butler, Judith. 2010. Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi. Çeviren Başak Ertür. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Cockburn, Cynthia ve Cynthia Enloe. 2012. “Militarism, Patriarchy and Peace Movements: Cynthia Cockburn and Cynthia Enloe in Conversation.” International Feminist Journal of Politics 14 (4): 550-57.
 • Collier, Paul. 1999. “Doing Well Out of War.” Conference on Economic Agendas in Civil Wars, London. Vol. 26.
 • Connell, Raewyn. 1987. Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
 • Connell, Raewyn. 1995. Masculinities. Berkeley and Los Angeles, Calif.: University of California Press.
 • Connell, Raewyn ve James W. Messerschmidt. 2005. “Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept.” Gender and Society 19 (6): 829-59.
 • Cooke, Miriam ve Angela Woollacott, ed. 1993. Gendering War Talk. New Jersey: Princeton University Press.
 • Çoban, Barış. 2013. “Gösteri İktidarı ve Militarist Erkeklik.” Erkek Millet Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler içinde, editör Nurseli Yeşim Sünbüloğlu, 187- 204. İstanbul : İletişim Yayınları.
 • Demetriou, Demetrakis Z. 2001. “Connell’s Concept of Hegemonic Masculinity: A Critique.” Theory and Society 30 (3): 337-61.
 • Desmond Doss. t.y. “Desmond Doss: The Real Story.” Erişim tarihi 12 Mart 2019. https:// desmonddoss.com/bio/bio-real.php
 • Donald, Ralph ve Karen MacDonald. 2011. Reel Men at War: Masculinity and the American War Film. UK: Scarecrow Press.
 • Enloe, Cynthia. 1987. “Feminists Thinking About War, Militarism, and Peace.” Analyzing Gender: A Handbook of Social Science Research içinde, editörler Beth B. Hess ve Myra M. Ferree, 526-47. Newbury Park, CA: Sage Publications.
 • Enloe, Cynthia. 2003. Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler: Feminist Bakış Açısından Uluslararası Siyaset. Çevirenler Berna Kurt ve Ece Aydın. İstanbul: Çitlembik Yayınları.
 • Enloe, Cynthia. 2014. “Kadınlar Askeri Vicdani Reddin Neresinde? Bazı Feminist İpuçları.” Çarklardaki Kum: Vicdani Red, Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler içinde, editörler Özgür Heval Çınar ve Coşkun Üsterci, 103-12. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Franco, Judith. 2008. “‘The More You Look, the Less You Really Know’: The Redemption of White Masculinity in Contemporary American and French Cinema.” Cinema Journal 47 (3): 29-47.
 • Göregenli, Melek. 2014. “Militarizmin İnşasının Aracı Olarak Eşitsizliğin Meşrulaştırılması ve Vatanseverlik.” Çarklardaki Kum: Vicdani Red, Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler içinde, editörler Özgür Heval Çınar ve Coşkun Üsterci, 49-58. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Gutmann, Matthew. 2014. “Kast Orduları: Kuzey ve Güney Amerika’da Zorunlu Askerlik, Vicdani Red ve Demokratik Yurttaşlık.” Çarklardaki Kum: Vicdani Red, Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler içinde, editörler Özgür Heval Çınar ve Coşkun Üsterci, 165-84. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Günay-Erkol, Çimen. 2018. “İllet, Zillet, Erkeklik: Eleştirel Erkeklik Çalışmaları ve Türkiye’deki Seyri.” Toplum ve Bilim 145: 6-31.
 • Hearn, Jeff. 2004. “From Hegemonic Masculinity to the Hegemony of Men.” Feminist Theory 5 (1): 49-72.
 • Horne, John. 2004. “Masculinity in Politics and War in the Age of Nation-States and World Wars, 1850-1950.” Masculinities in Politics and War: Gendering Modern History içinde, editörler S. Dudink, K. Hagemann ve J. Tosh, 22-40. Manchester; New York: Manchester University Press.
 • Hristiyan Forum. t.y. “7. Gün Adventistleri Röportajı.” Erişim tarihi 12 Mart 2019. http://www. hristiyanforum.com/forum/showthread.php?t=328841
 • Hutchings, Kimberly. 2008. “Making Sense of Masculinity and War.” Men and Masculinities 10 (4): 389-404.
 • Jeffords, Susan. 1989. The Remasculinization of America: Gender and the Vietnam War. Vol. 10. Bloomington: Indiana University Press.
 • Lipman-Blumen, Jean. 1976. “Toward a Homosocial Theory of Sex Roles: An Explanation of the Sex Segregation of Social Institutions.” Signs 1 (3): 15-31.
 • Lupton, Deborah ve Lesley Barclay, ed. 1997. Constructing Fatherhood: Discourses and Experiences. CA: Sage Publications.
 • Major, Marie-France. 1992. “Conscientious Objection and International Law: A Human Right.” Case W. Res. J. Int’l L. 24: 349-78.
 • Matthews, Joshua. 2017. “Hacksaw Ridge: A Movie Review.” Faculty Work: Comprehensive List. 655.
 • Messerschmidt, James W. 2018. Hegemonic Masculinity: Formulation, Reformulation, and Amplification. Maryland: Rowman & Littlefield.
 • Nagel, Joane. 2011. “Erkeklik ve Milliyetçilik: Ulusun İnşasında Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik.” Vatan, Millet, Kadınlar içinde, editör Ayşe Gül Altınay, 65-101. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Peberdy, Donna. 2011. Masculinity and Film Performance: Male Angst in Contemporary American Cinema. Londra & New York: Palgrave Macmillan.
 • Peterson, V. Spike. 2010. “Gendered Identities, Ideologies, and Practices in the Context of War and Militarism.” Gender, War, and Militarism: Feminist Perspectives içinde, editörler Laura Sjoberg ve Sandra Via, 17-29. CA: Praeger.
 • Potts, Annie ve Jovian Parry. 2010. “Vegan Sexuality: Challenging Heteronormative Masculinity through Meat-free Sex.” Feminism & Psychology 20 (1): 53-72.
 • Randol, Shaun. 2009. “The Conscientious Objectors in Iraq: Placing them in an Historical Context.” Nebula 6 (1): 51-66.
 • Saigol, Rubina. 2011. “Militarizasyon, Ulus ve Toplumsal Cinsiyet: Şiddetli Çatışma Alanları Olarak Kadın Bedenleri.” Vatan, Millet, Kadınlar içinde, editör Ayşe Gül Altınay, 227- 59. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sancar, Serpil. 2011. Erkeklik: İmkânsız İktidar. Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Sancar, Serpil. 2014. “Vicdani Red ve Eril Şiddet.” Çarklardaki Kum: Vicdani Red, Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler içinde, editörler Özgür Heval Çınar ve Coşkun Üsterci, 135- 42. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sayılan, Gülden. 2013. “Conscientious Objection in Turkey: A Study of Social Representations.” Yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Selek, Pınar. 2014. “Ahtapota Karşı Kesişen Mücadeleler: Türkiye’de Feminist ve Anti-Militarist Hareketler.” Şiddet, Siyaset ve Medenilik: Karabasanlar İçinde Türkiye içinde, editör Marie- Claire Caloz-Tschopp, 15-29. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sjoberg, Laura ve Sandra Via, ed. 2010. Gender, War, and Militarism: Feminist Perspectives. CA: Praeger.
 • Tan, Tingting. 2016. “Literature Review on Shifting Fatherhood.” Masculinities: A Journal of Identity and Culture 6: 102-28.
 • Toker, Nilgün. 2014. “Vicdani Red, Sivil İtaatsizlik ve Antimilitarizm: İtaat Etmeme ve Direnme.” Çarklardaki Kum: Vicdani Red, Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler içinde, editörler Özgür Heval Çınar ve Coşkun Üsterci, 79-93. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Utley, Freda. 1949. The High Cost of Vengeance. Chicago: Henry Regnery Company.
 • Yarar, Betül. 2015. “‘Yakın İlişki İçinde Şiddet’i Feminist Bakışla Yeniden Düşünmek.” Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri içinde, editör Betül Yarar, 13-51. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Yuval-Davis, Nira. 1993. “Gender and Nation.” Ethnic and Racial Studies 16 (4): 621-32.

Savaş Kahramanı Bir Vicdani Retçi: Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) Filminde Çatışan Erkeklikler

Year 2019, Volume 6, Issue 2, 199 - 226, 04.12.2019
https://doi.org/10.24955/ilef.653954

Abstract

Amerika’nın onur madalyası alan ilk vicdani retçisi olarak kabul edilen Desmond Doss’un hayatından sinemaya uyarlanan Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge, Mel Gibson, 2016) filmi, dini inancı sebebiyle silah tutmaya, insan öldürmeye ve şiddete karşı olan bir erkeğin gönüllü olarak savaşa katılma hikâyesini anlatır. Film her ne kadar odağına vicdani retçi bir figürü alsa da farklı erkeklik temsilleri üzerinden erkeklikler arasındaki güç ilişkilerinin nasıl egemen erkeklik değerlerinin çıkarına işleyebildiğinin bir örneğini sunar. Filmi kışlada, ailede ve savaşta olmak üzere üç farklı erkeklik karşılaşması üzerinden inceleyen bu makale, egemen erkeklik değerlerine karşıt bir figür olarak temsil edilen erkekliğin nasıl bu değerleri beslediğini ve yeniden ürettiğini incelemeyi, bu sayede iktidar bloğunun çeşitlilik barındıran yapısını vurgulamayı amaçlamaktadır.

References

 • Adams, Carol J. 2013. Etin Cinsel Politikası: Feminist Vejetaryen Eleştirel Kuram. Çevirenler Güray Tezcan ve Mehmet Emin Boyacıoğlu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Akgül, Çiğdem. 2011. Militarizmin Cinsiyetçi Suretleri: Devlet, Ordu ve Toplumsal Cinsiyet. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Armstrong, Philip ve Annie Potts. 2004. “Serving the Wild.” On Display: New Essays in Cultural Studies içinde, editörler Anna Smith ve Lydin Wevers, 15-40. Wellington: Victoria University Press.
 • Bird, Sharon R. 1996. “Welcome to the Men’s Club: Homosociality and the Maintenance of Hegemonic Masculinity.” Gender and Society 10 (2): 120-32.
 • Bröckling, Ulrich. 2014. “Çarklardaki Kum? 21. Yüzyılın Başında Vicdani Red.” Çarklardaki Kum: Vicdani Red, Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler içinde, editörler Özgür Heval Çınar ve Coşkun Üsterci, 69-78. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Butler, Judith. 2010. Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi. Çeviren Başak Ertür. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Cockburn, Cynthia ve Cynthia Enloe. 2012. “Militarism, Patriarchy and Peace Movements: Cynthia Cockburn and Cynthia Enloe in Conversation.” International Feminist Journal of Politics 14 (4): 550-57.
 • Collier, Paul. 1999. “Doing Well Out of War.” Conference on Economic Agendas in Civil Wars, London. Vol. 26.
 • Connell, Raewyn. 1987. Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
 • Connell, Raewyn. 1995. Masculinities. Berkeley and Los Angeles, Calif.: University of California Press.
 • Connell, Raewyn ve James W. Messerschmidt. 2005. “Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept.” Gender and Society 19 (6): 829-59.
 • Cooke, Miriam ve Angela Woollacott, ed. 1993. Gendering War Talk. New Jersey: Princeton University Press.
 • Çoban, Barış. 2013. “Gösteri İktidarı ve Militarist Erkeklik.” Erkek Millet Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler içinde, editör Nurseli Yeşim Sünbüloğlu, 187- 204. İstanbul : İletişim Yayınları.
 • Demetriou, Demetrakis Z. 2001. “Connell’s Concept of Hegemonic Masculinity: A Critique.” Theory and Society 30 (3): 337-61.
 • Desmond Doss. t.y. “Desmond Doss: The Real Story.” Erişim tarihi 12 Mart 2019. https:// desmonddoss.com/bio/bio-real.php
 • Donald, Ralph ve Karen MacDonald. 2011. Reel Men at War: Masculinity and the American War Film. UK: Scarecrow Press.
 • Enloe, Cynthia. 1987. “Feminists Thinking About War, Militarism, and Peace.” Analyzing Gender: A Handbook of Social Science Research içinde, editörler Beth B. Hess ve Myra M. Ferree, 526-47. Newbury Park, CA: Sage Publications.
 • Enloe, Cynthia. 2003. Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler: Feminist Bakış Açısından Uluslararası Siyaset. Çevirenler Berna Kurt ve Ece Aydın. İstanbul: Çitlembik Yayınları.
 • Enloe, Cynthia. 2014. “Kadınlar Askeri Vicdani Reddin Neresinde? Bazı Feminist İpuçları.” Çarklardaki Kum: Vicdani Red, Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler içinde, editörler Özgür Heval Çınar ve Coşkun Üsterci, 103-12. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Franco, Judith. 2008. “‘The More You Look, the Less You Really Know’: The Redemption of White Masculinity in Contemporary American and French Cinema.” Cinema Journal 47 (3): 29-47.
 • Göregenli, Melek. 2014. “Militarizmin İnşasının Aracı Olarak Eşitsizliğin Meşrulaştırılması ve Vatanseverlik.” Çarklardaki Kum: Vicdani Red, Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler içinde, editörler Özgür Heval Çınar ve Coşkun Üsterci, 49-58. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Gutmann, Matthew. 2014. “Kast Orduları: Kuzey ve Güney Amerika’da Zorunlu Askerlik, Vicdani Red ve Demokratik Yurttaşlık.” Çarklardaki Kum: Vicdani Red, Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler içinde, editörler Özgür Heval Çınar ve Coşkun Üsterci, 165-84. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Günay-Erkol, Çimen. 2018. “İllet, Zillet, Erkeklik: Eleştirel Erkeklik Çalışmaları ve Türkiye’deki Seyri.” Toplum ve Bilim 145: 6-31.
 • Hearn, Jeff. 2004. “From Hegemonic Masculinity to the Hegemony of Men.” Feminist Theory 5 (1): 49-72.
 • Horne, John. 2004. “Masculinity in Politics and War in the Age of Nation-States and World Wars, 1850-1950.” Masculinities in Politics and War: Gendering Modern History içinde, editörler S. Dudink, K. Hagemann ve J. Tosh, 22-40. Manchester; New York: Manchester University Press.
 • Hristiyan Forum. t.y. “7. Gün Adventistleri Röportajı.” Erişim tarihi 12 Mart 2019. http://www. hristiyanforum.com/forum/showthread.php?t=328841
 • Hutchings, Kimberly. 2008. “Making Sense of Masculinity and War.” Men and Masculinities 10 (4): 389-404.
 • Jeffords, Susan. 1989. The Remasculinization of America: Gender and the Vietnam War. Vol. 10. Bloomington: Indiana University Press.
 • Lipman-Blumen, Jean. 1976. “Toward a Homosocial Theory of Sex Roles: An Explanation of the Sex Segregation of Social Institutions.” Signs 1 (3): 15-31.
 • Lupton, Deborah ve Lesley Barclay, ed. 1997. Constructing Fatherhood: Discourses and Experiences. CA: Sage Publications.
 • Major, Marie-France. 1992. “Conscientious Objection and International Law: A Human Right.” Case W. Res. J. Int’l L. 24: 349-78.
 • Matthews, Joshua. 2017. “Hacksaw Ridge: A Movie Review.” Faculty Work: Comprehensive List. 655.
 • Messerschmidt, James W. 2018. Hegemonic Masculinity: Formulation, Reformulation, and Amplification. Maryland: Rowman & Littlefield.
 • Nagel, Joane. 2011. “Erkeklik ve Milliyetçilik: Ulusun İnşasında Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik.” Vatan, Millet, Kadınlar içinde, editör Ayşe Gül Altınay, 65-101. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Peberdy, Donna. 2011. Masculinity and Film Performance: Male Angst in Contemporary American Cinema. Londra & New York: Palgrave Macmillan.
 • Peterson, V. Spike. 2010. “Gendered Identities, Ideologies, and Practices in the Context of War and Militarism.” Gender, War, and Militarism: Feminist Perspectives içinde, editörler Laura Sjoberg ve Sandra Via, 17-29. CA: Praeger.
 • Potts, Annie ve Jovian Parry. 2010. “Vegan Sexuality: Challenging Heteronormative Masculinity through Meat-free Sex.” Feminism & Psychology 20 (1): 53-72.
 • Randol, Shaun. 2009. “The Conscientious Objectors in Iraq: Placing them in an Historical Context.” Nebula 6 (1): 51-66.
 • Saigol, Rubina. 2011. “Militarizasyon, Ulus ve Toplumsal Cinsiyet: Şiddetli Çatışma Alanları Olarak Kadın Bedenleri.” Vatan, Millet, Kadınlar içinde, editör Ayşe Gül Altınay, 227- 59. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sancar, Serpil. 2011. Erkeklik: İmkânsız İktidar. Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Sancar, Serpil. 2014. “Vicdani Red ve Eril Şiddet.” Çarklardaki Kum: Vicdani Red, Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler içinde, editörler Özgür Heval Çınar ve Coşkun Üsterci, 135- 42. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sayılan, Gülden. 2013. “Conscientious Objection in Turkey: A Study of Social Representations.” Yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Selek, Pınar. 2014. “Ahtapota Karşı Kesişen Mücadeleler: Türkiye’de Feminist ve Anti-Militarist Hareketler.” Şiddet, Siyaset ve Medenilik: Karabasanlar İçinde Türkiye içinde, editör Marie- Claire Caloz-Tschopp, 15-29. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sjoberg, Laura ve Sandra Via, ed. 2010. Gender, War, and Militarism: Feminist Perspectives. CA: Praeger.
 • Tan, Tingting. 2016. “Literature Review on Shifting Fatherhood.” Masculinities: A Journal of Identity and Culture 6: 102-28.
 • Toker, Nilgün. 2014. “Vicdani Red, Sivil İtaatsizlik ve Antimilitarizm: İtaat Etmeme ve Direnme.” Çarklardaki Kum: Vicdani Red, Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler içinde, editörler Özgür Heval Çınar ve Coşkun Üsterci, 79-93. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Utley, Freda. 1949. The High Cost of Vengeance. Chicago: Henry Regnery Company.
 • Yarar, Betül. 2015. “‘Yakın İlişki İçinde Şiddet’i Feminist Bakışla Yeniden Düşünmek.” Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri içinde, editör Betül Yarar, 13-51. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Yuval-Davis, Nira. 1993. “Gender and Nation.” Ethnic and Racial Studies 16 (4): 621-32.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Atilla BARUTÇU (Primary Author)
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5966-6438
Türkiye

Publication Date December 4, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 6, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ilef653954, journal = {Ankara Üniversitesi İlef Dergisi}, issn = {2148-7219}, eissn = {2458-9209}, address = {}, publisher = {Ankara University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {199 - 226}, doi = {10.24955/ilef.653954}, title = {Savaş Kahramanı Bir Vicdani Retçi: Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) Filminde Çatışan Erkeklikler}, key = {cite}, author = {Barutçu, Atilla} }
APA Barutçu, A. (2019). Savaş Kahramanı Bir Vicdani Retçi: Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) Filminde Çatışan Erkeklikler . Ankara Üniversitesi İlef Dergisi , 6 (2) , 199-226 . DOI: 10.24955/ilef.653954
MLA Barutçu, A. "Savaş Kahramanı Bir Vicdani Retçi: Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) Filminde Çatışan Erkeklikler" . Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 6 (2019 ): 199-226 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ilef/issue/50457/653954>
Chicago Barutçu, A. "Savaş Kahramanı Bir Vicdani Retçi: Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) Filminde Çatışan Erkeklikler". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 6 (2019 ): 199-226
RIS TY - JOUR T1 - Savaş Kahramanı Bir Vicdani Retçi: Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) Filminde Çatışan Erkeklikler AU - Atilla Barutçu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24955/ilef.653954 DO - 10.24955/ilef.653954 T2 - Ankara Üniversitesi İlef Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 226 VL - 6 IS - 2 SN - 2148-7219-2458-9209 M3 - doi: 10.24955/ilef.653954 UR - https://doi.org/10.24955/ilef.653954 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Universitesi ILEF Dergisi Savaş Kahramanı Bir Vicdani Retçi: Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) Filminde Çatışan Erkeklikler %A Atilla Barutçu %T Savaş Kahramanı Bir Vicdani Retçi: Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) Filminde Çatışan Erkeklikler %D 2019 %J Ankara Üniversitesi İlef Dergisi %P 2148-7219-2458-9209 %V 6 %N 2 %R doi: 10.24955/ilef.653954 %U 10.24955/ilef.653954
ISNAD Barutçu, Atilla . "Savaş Kahramanı Bir Vicdani Retçi: Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) Filminde Çatışan Erkeklikler". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 6 / 2 (December 2019): 199-226 . https://doi.org/10.24955/ilef.653954
AMA Barutçu A. Savaş Kahramanı Bir Vicdani Retçi: Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) Filminde Çatışan Erkeklikler. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2019; 6(2): 199-226.
Vancouver Barutçu A. Savaş Kahramanı Bir Vicdani Retçi: Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) Filminde Çatışan Erkeklikler. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2019; 6(2): 199-226.
IEEE A. Barutçu , "Savaş Kahramanı Bir Vicdani Retçi: Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) Filminde Çatışan Erkeklikler", Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 199-226, Dec. 2019, doi:10.24955/ilef.653954