ISSN: 2618-6284
Founded: 2018
Period: Biannually
Publisher: Eğitim Yayınevi
Submission Date: Start: June 1, 2021 End: December 31, 2021

2020 - Volume: 3 Issue: 2

Research Article

1. MOBBİNG OLGUSU: TÜRK HUKUK SİSTEMİ VE DÜNYADAKİ YERİ

Research Article

2. ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN UYGULANMASI

Research Article

4. POSTHÜMANİZM VE EKOSENTRİZM: EKO-HARDCORE MÜZİKTE ÇEVRE BİLİNCİ

Research Article

6. KOVİD-19 KORKUSU ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI

Review

7. TÜRKİYE’DE SPORTİF KÜRESELLEŞMENİN ETKİLERİ

International Journal of Social Sciences (INJOSS) [ISSN 2618-6284]