Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2020, Volume 3, Issue 2, 59 - 70, 28.07.2020

Abstract

References

 • Cerev, G. (2016). İş Kanunu Kapsamında Esnek Çalışmaya Yeni Yasal Yaklaşımların Çalışma Hayatına Etkisi. Karatahta İş Yazıları, 5, 65-80.
 • Bayrak, H. (01 Şubat 2018). 2018 İnternet Kullanımı ve Sosyal Medya İstatistikleri, Erişim Tarihi: 02 Şubat 2018, https://dijilopedi.com/2018-internet-kullanimi-ve-sosyal-medya-istatistikleri/
 • Nardini, B. (2015). Leonardo da Vinci: Bir Ustanın Portresi. (K. Atakay, Çev.) İstanbul: Can.
 • Özveri, M. (2012). Güvencesiz Çalışmanın Hukuki Dayanakları. Çalışma ve Toplum, 2 (33), 147-172.
 • Parlak, Z., Özdemir, S. (2011). Esneklik Kavramı ve Emek Piyasalarında Esneklik. Sosyal Siyaset Konferansları, 60, 1-60.
 • Punch, K. F. (2016). Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. (D. Bayrak, H. B. Arslan, Z. Akyüz, Çev.) Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Savul, G. (2008). Güvencesiz İstihdam, Örgütsel Dönüşüm ve Çalışma Üzerine Etkileri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara SBE, Ankara.
 • Taşoğlu, A. J., Limoncuoğlu, A. (2010). 4857 Sayılı Kanun Kapsamında Esnek Çalışma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(2), 77-85.
 • Temiz, H. E. (2004). Eğreti İstihdam: İşgücü Piyasasında Güvencesizliğin ve İstikrarsızlığın Yeni Yapılanması. Çalışma ve Toplum, 2, 55-80.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme 24. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24, 543-559.
 • Şahiner, S. G. (13 Haziran 2017). Sosyal Medya Fenomenleri Ne Kadar Kazanıyor?, Erişim Tarihi: 02 Şubat 2018, https://webrazzi.com/2017/06/13/sosyal-medya-fenomenleri-ne-kadar-kazaniyor/
 • Whatman, R. (1994). “'Non-Standard' Work in New Zeland-What We Know”. Labour, Employment and Work in New Zealand (ss. 356-366). Victoria University of Wellington.

INSTAGRAM: BİR ŞÖHRET VE KAZANÇ KAPISI MI, GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYA KAYIŞ MI?

Year 2020, Volume 3, Issue 2, 59 - 70, 28.07.2020

Abstract

Bu makale, günümüzde oldukça popüler hale gelmiş ve milyonlarca kullanıcıya ulaşmış, fotoğraf ve video paylaşımına olanak veren bir sosyal medya platformu olan instagram üzerinden ilerleyerek, serbest ve akabinde güvencesiz çalışma durumlarını tartışmaya açmaktadır. Bugün, pek çok kişi, sadece instagram üzerinden markayla ilgili bir paylaşım yaparak para kazanabilmektedir. Kişilere, hem küçük bir şöhret, hem de mesai saatleri olmadan ve “rahat” bir biçimde para kazanabilme fırsatı tanıyan bu olanak, özellikle genç kitle için (Instagram’ın oldukça yüksek bir genç kullanıcı sayısı var.) oldukça cazip görünebilmektedir. Ancak, uzaktan bakıldığında göz alıcı görünen bu çalışma biçimi, aslında güvencesiz çalışmayı gerçekleştirme, arttırma ve özendirme gibi işlevler gören olumsuz sonuçları doğurmakta ve meşrulaştırmaktadır. Çalışmada, instagram kullanan gençlerle mülakat yapılarak, bu tezi sistematik bir araştırma yoluyla ortaya koymak amaçlanmıştır.

References

 • Cerev, G. (2016). İş Kanunu Kapsamında Esnek Çalışmaya Yeni Yasal Yaklaşımların Çalışma Hayatına Etkisi. Karatahta İş Yazıları, 5, 65-80.
 • Bayrak, H. (01 Şubat 2018). 2018 İnternet Kullanımı ve Sosyal Medya İstatistikleri, Erişim Tarihi: 02 Şubat 2018, https://dijilopedi.com/2018-internet-kullanimi-ve-sosyal-medya-istatistikleri/
 • Nardini, B. (2015). Leonardo da Vinci: Bir Ustanın Portresi. (K. Atakay, Çev.) İstanbul: Can.
 • Özveri, M. (2012). Güvencesiz Çalışmanın Hukuki Dayanakları. Çalışma ve Toplum, 2 (33), 147-172.
 • Parlak, Z., Özdemir, S. (2011). Esneklik Kavramı ve Emek Piyasalarında Esneklik. Sosyal Siyaset Konferansları, 60, 1-60.
 • Punch, K. F. (2016). Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. (D. Bayrak, H. B. Arslan, Z. Akyüz, Çev.) Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Savul, G. (2008). Güvencesiz İstihdam, Örgütsel Dönüşüm ve Çalışma Üzerine Etkileri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara SBE, Ankara.
 • Taşoğlu, A. J., Limoncuoğlu, A. (2010). 4857 Sayılı Kanun Kapsamında Esnek Çalışma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(2), 77-85.
 • Temiz, H. E. (2004). Eğreti İstihdam: İşgücü Piyasasında Güvencesizliğin ve İstikrarsızlığın Yeni Yapılanması. Çalışma ve Toplum, 2, 55-80.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme 24. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24, 543-559.
 • Şahiner, S. G. (13 Haziran 2017). Sosyal Medya Fenomenleri Ne Kadar Kazanıyor?, Erişim Tarihi: 02 Şubat 2018, https://webrazzi.com/2017/06/13/sosyal-medya-fenomenleri-ne-kadar-kazaniyor/
 • Whatman, R. (1994). “'Non-Standard' Work in New Zeland-What We Know”. Labour, Employment and Work in New Zealand (ss. 356-366). Victoria University of Wellington.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Cihan SERDAROĞLU This is me
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date July 28, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 3, Issue 2

Cite

APA Serdaroğlu, C. (2020). INSTAGRAM: BİR ŞÖHRET VE KAZANÇ KAPISI MI, GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYA KAYIŞ MI? . International Journal of Social Science , 3 (2) , 59-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/injoss/issue/56160/774878