Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2020, Volume 3, Issue 2, 81 - 86, 28.07.2020

Abstract

References

 • Ronald, H. (1992). L’histoire en mouvements (Fransızca), Paris: Armand Colin, 58.
 • Ankara Üniversitesi (t.y.). Küreselleşme ve Spor, acikders.ankara.edu.tr, https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/54944/mod_resource/content/0/8_K%C3%BCreselle%C5%9Fme%20ve%20Spor.pdf, Erişim Tarihi: 5 Mart 2020.
 • Açıkada, C., Ergen, E. (1990). Bilim ve Spor, (Spor Şurası 1990) Sporda Eğitim ve Öğretim Komisyonu Raporu, Ankara: Büro Tek Ofset.
 • Doğan, B. (2007). Spor Sosyolojisi ve Uygulamalı Spor Sosyolojisine Giriş, Ankara: Nobel.
 • Atasoy, B., Kuter, Ö. F. (2005). Küreselleşme ve Küreselleşme ve Spor Endüstrisi, Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(1), 91-117.
 • Chase-Dunn, C., (2001). Globalization: A World-Systems Perspective, Fadenhefting, Proto Sociology, 26, 29-30.
 • Tasam org, 2006, Küreselleşmenin Boyutları ve Etkileri, https://tasam.org/tr-TR/Icerik/211/kuresellesmenin_boyutlari_ve_etkileri, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul.
 • Giddens, A. (2000). Elimizden Kaçıp Giden Dünya. Bursa: Alfa.
 • Atasoy, B., & Kuter, F. Ö. (2005). Küreselleşme ve Spor. Eğitim Fakültesi Dergisi, XVIII (1), 11-22.
 • Durak, N. (2011). Gelenek ve Modernite Etkileşimi Bağlamında Spor Etiği. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 27, 42-61.
 • Talimciler, A. (2008). Futbol Değil İş: Endüstriyel Futbol. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26, 90-95.
 • Akdemir, A. (2010). Küreselleşme ve Kültürel Kimlik Sorunu. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 43-50.
 • Argan, M., Katırcı, H. (2002). Spor Pazarlaması, Ankara: Nobel.
 • Ekren, N., Çağlar, B. A. (2003). Spor Ekonomisi, Teorik Bir Çerçeve, Active Dergisi, 32(Eylül-Ekim), 1-2.
 • Devecioğlu, S. (2005). Türkiye’de Spor Sektörü Stratejilerinin Geliştirilmesi, Verimlilik Dergisi, 2, 117-134.

TÜRKİYE’DE SPORTİF KÜRESELLEŞMENİN ETKİLERİ

Year 2020, Volume 3, Issue 2, 81 - 86, 28.07.2020

Abstract

Küreselleşme, tüm dünyada ekonomik, politik, finansal, çevresel sosyal, ulusal güvenlik, ulusal eyaletler arası teknolojik ve kültürel bağlamda piyasalar ile insanlar vasıtasıyla uluslararası mesafeleri birbirine entegre eden bir bağ olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda sporun tüm küresel kavramlarının içinde bulundurduğu ortak bağlarından nasibini aldığı ve uluslararası anlamda öneminin günden güne arttığı bilinmektedir. Tüm bu unsurlar çerçevesinde ülkemizin de sportif anlamda küreselleşmenin ne derece etkisi altına girdiği incelemeye konu olmuştur.

References

 • Ronald, H. (1992). L’histoire en mouvements (Fransızca), Paris: Armand Colin, 58.
 • Ankara Üniversitesi (t.y.). Küreselleşme ve Spor, acikders.ankara.edu.tr, https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/54944/mod_resource/content/0/8_K%C3%BCreselle%C5%9Fme%20ve%20Spor.pdf, Erişim Tarihi: 5 Mart 2020.
 • Açıkada, C., Ergen, E. (1990). Bilim ve Spor, (Spor Şurası 1990) Sporda Eğitim ve Öğretim Komisyonu Raporu, Ankara: Büro Tek Ofset.
 • Doğan, B. (2007). Spor Sosyolojisi ve Uygulamalı Spor Sosyolojisine Giriş, Ankara: Nobel.
 • Atasoy, B., Kuter, Ö. F. (2005). Küreselleşme ve Küreselleşme ve Spor Endüstrisi, Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(1), 91-117.
 • Chase-Dunn, C., (2001). Globalization: A World-Systems Perspective, Fadenhefting, Proto Sociology, 26, 29-30.
 • Tasam org, 2006, Küreselleşmenin Boyutları ve Etkileri, https://tasam.org/tr-TR/Icerik/211/kuresellesmenin_boyutlari_ve_etkileri, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul.
 • Giddens, A. (2000). Elimizden Kaçıp Giden Dünya. Bursa: Alfa.
 • Atasoy, B., & Kuter, F. Ö. (2005). Küreselleşme ve Spor. Eğitim Fakültesi Dergisi, XVIII (1), 11-22.
 • Durak, N. (2011). Gelenek ve Modernite Etkileşimi Bağlamında Spor Etiği. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 27, 42-61.
 • Talimciler, A. (2008). Futbol Değil İş: Endüstriyel Futbol. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26, 90-95.
 • Akdemir, A. (2010). Küreselleşme ve Kültürel Kimlik Sorunu. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 43-50.
 • Argan, M., Katırcı, H. (2002). Spor Pazarlaması, Ankara: Nobel.
 • Ekren, N., Çağlar, B. A. (2003). Spor Ekonomisi, Teorik Bir Çerçeve, Active Dergisi, 32(Eylül-Ekim), 1-2.
 • Devecioğlu, S. (2005). Türkiye’de Spor Sektörü Stratejilerinin Geliştirilmesi, Verimlilik Dergisi, 2, 117-134.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Murat TERLEMEZ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2305-061X
Türkiye


Mehmet M. YORULMAZLAR This is me
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date July 28, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 3, Issue 2

Cite

APA Terlemez, M. & Yorulmazlar, M. M. (2020). TÜRKİYE’DE SPORTİF KÜRESELLEŞMENİN ETKİLERİ . International Journal of Social Science , 3 (2) , 81-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/injoss/issue/56160/774888