Book Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2020, Volume 3, Issue 2, 133 - 135, 28.07.2020

Abstract

KİTAP İNCELEMESİ / BOOK REVIEW

Year 2020, Volume 3, Issue 2, 133 - 135, 28.07.2020

Abstract

Yavuz, G. (2006). Binalarda Yangın Güvenliği. Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Prof. Y. Mimar Güner YAVUZ tarafından derlenerek yayına hazırlanan “Binalarda Yangın Güvenliği” isimli kitap, Kasım 2006 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Yayınları tarafından yayınlanmıştır. Kitap, yangın güvenliği alanında yetersiz ve eksik bulunan kaynaklar açısından önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Yine de, kitabın içeriği ve verdiği bilgiler, güncel mevzuat ve gelişmeler açısından değerlendirildiğinde bazı ikilemlere ve eksikliklere sahip olduğu görülmektedir. Kitap, bu çalışmada içerik ve kapsam açısından değerlendirilmektedir.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Alper BODUR
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4048-1158
Türkiye

Publication Date July 28, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 3, Issue 2

Cite

APA Bodur, A. (2020). KİTAP İNCELEMESİ / BOOK REVIEW . International Journal of Social Science , 3 (2) , 133-135 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/injoss/issue/56160/774903

International Journal of Social Sciences (INJOSS) [ISSN 2618-6284]