Accepted Submissions

 • International Sports Events and a Sports Man as Role Model.
  SHAKEEL AHMAD SHAHID Dec 22, 2019
 • Yeşil Reklamların Z Kuşağı Tüketicilerin Satın Alma Kararları Üzerine Etkisi
  Abdulvahap KARTAL , Erdem TATLI May 26, 2020
 • Sosyal Pazarlama Bağlamında Covid-19 Salgını Sürecinde GSM Operatörlerinin Youtube Reklamlarının Analizi
  Gamze YETKİN CILIZOĞLU , Zeynep DONDURUCU , Aysel ÇETİNKAYA May 26, 2020
 • Kandinsky’nin Biyomorfik Soyutlamaları
  Ayşe SEZER May 26, 2020
 • İslâm Kelimesinin Semantik Analizi
  Büşra REFAS TURKMEN , Mutlu TÜRKMEN May 26, 2020
 • Dissemination of Messages on Health with Humorous Experession Type Caps of Dijital Age
  Emine SAHİN , Özlem DUĞAN May 26, 2020
 • Sinematografik Düşünce İmgesinin Tarihi
  İkbal BOZKURT AVCI , Enderhan KARAKOÇ May 26, 2020
 • Kadına Şiddetin Haberlerde Sunumu: Emine Bulut Örneği
  Fatma NİSAN , Işık TUNCEL May 26, 2020
 • Özel ve Gönüllü Kuruluşlar Bağlamında “Halkla İlişkiler” Meslek Algısı: İş İlanları Üzerine Bir İnceleme
  İhsan TÜRKAL , Raci TAŞCIOĞLU May 27, 2020
 • Sanatta Beğeninin Göreceliği ve Ölçütü
  Haydar BALSEÇEN May 27, 2020
 • CYBER AGGRESSION: Impact, Awareness & Protection
  Adeel Nazir AHMAD , Nazir AHMAD May 27, 2020
 • Bilginin İslamileşmesi Projesi; Öncüler, Yorumlar ve Çıktılar
  Metin ZENGIN May 27, 2020
 • YEREL YÖNETİMLERDE ORTA ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE DAİR NİTEL BİR ARAŞTIRMA: KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
  Demokaan DEMİREL May 28, 2020