Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2019, Volume 7, Issue 1, 63 - 74, 30.03.2019

Abstract

References

 • Altıntaş A, Çetinkalp Z, Aşçı H (2012). Antrenör-Sporcu ilişkisinin değerlendirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 23(3), 119-128.
 • Baker J, Cote J, Harwes R (2000), The relationship between coaching behaviours and sport anxiety in athletes. Journal of Science and Medicine in Sport 3 (2): 110-119.
 • Başaran MH, Taşğın Ö, Sanioğlu A, Taşkın AK (2009), Sporcularda durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21 / 2009.
 • Başer E (1986), Uygulamalı Spor Psikolojisi. Ankara: Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Başer E (1998), Uygulamalı spor psikolojisi. Ankara: Bağırgan Yayımevi.
 • Bayar Koruç P (2009), Genç atletlerin yarışma öncesi durumluk kaygı düzeyleri ile motivasyon boyutları ve hedef yönelimleri arasındaki ilişki. Spor Hekimliği Dergisi. Cilt: 44, S. 61-69.
 • Beck AT, Emery G (2006). Anksiyete bozuklukları ve fobiler bilişsel bir bakış açısı. (çev. V. Öztürk). İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Bozkus T, Turkmen M, Kul M (2013), The Effects of Age, Sport Experience,and Physical Self Perception on Competition Anxiety Levels of Female Football Players. International Journal of Academic Research Part B; 2013; 5(4), 509-513.
 • Civan A, Arıcı R, Görücü A, Özdemir M (2010), Bireysel ve takım sporcularının müsabaka öncesi ve sonrası durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. İnsan Bilimleri Dergisi 7(1): 193-206.
 • Engür M (2002). Elit sporcularda başarı motivasyonun, durumluk kaygı düzeyleri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İzmir. Hacıcaferoğlu S, Hacıcaferoğlu B, Seçer M (2015), Halk oyunları branşına katılan sporcuların yarışma öncesi kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport, 3(Special Issue 4), 288-297.
 • Jowett S, Carpenter P (2015), The concept of rules in the coach-athlete relationship. Sports Coaching Review, Vol. 4, No.1,1-23.
 • Jowett S (2017), Coaching effectiveness: the coach-athlete relationship at its heart. Current Opinion in Psychology. Volume 16, Pages 154-158.
 • Jowett S, Cockerill I (2002), Incompatibility in thecoach–athleterelationship. Cockerill I, ed. Solutions in SportPsychology. London: Thompson Learning, / The Coach-Athlete Relationship Questionnaire (CART-Q): development and initialvalidation.
 • Jowett S, Cockerill I (2003), Olympic medallists’ perspective of thealthlete–coachrelationship. Psychology of SportandExercise 4 (2003) 313–331.
 • Jowett S, Ntoumanis N (2004), The coach-athlete relationship questionnaire (CART-Q): development and initialvalidation. Scand J Med Sci Sports. 14: 245-257.
 • Jowett S (2005). On repairing and enhancing the coach-athlete relationship. The psychology of coaching, 14-26.
 • Jowett S, Poczwardowski A (2007), Understanding the coach-athlete relationship.
 • Jowett S, Olympiou A, Duda JL (2008), The Psychological Interface Between the Coach-Created Motivational Climate and the Coach-Athlete Relationship in Team Sports. The Sports Psychologist, 22, 423-438.
 • Jowett S, Adie WJ (2010). Meta-Perceptions of the coach-athlete relationship, achievement goals, and intrinsic motivation among sport participants. Journal of Applied social Psychology, 40, 11, pp. 2750-2773.
 • Konter E (1996), Bir lider olarak antrenör. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Köknel Ö (1998), Zorlanan insan. (4. Basım). İstanbul. Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Mageau GA, Vallerand RJ (2003), Thecoach-athleterelationship: a motivational model. Journal Of Sports Sciences, 21(11), 883-904. TheImpact of CoachingStyles on theMotivationandPerformance of Athletes.
 • Martens R, Vealey RS, Burton D (1990) CompetitiveAnxiety in Sports. Champaign, IL, Human Kinetics, Öner N, Le Compte A (1985), Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Özgüven İE (1999), Psikolojik testler. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Sevim Y (2002), Antrenman bilgisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sevim Y, Tuncel F, Erol E, Sunay H (2001), Antrenör eğitimi ve ilkeleri. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sinnott C (2015), Exploring the factors that impact on the quality of coach- athlete relationship. Degree of bachelor of science. Cardiff Metropolitan University.
 • Smith ER, Smoll FL, Barnett NP (1995), Reduction training for coaches. Journal of Applied Development Psychology 16, 125-142.
 • Yücel MG (2010), Antrenör-sporcu ilişkisini etkileyen faktörler (güreş örneği). Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara

The Effect of Coach-Athlete Relationship upon State-Anxiety Levels of the Athletes

Year 2019, Volume 7, Issue 1, 63 - 74, 30.03.2019

Abstract

In the sports which competitive, success and performance are prioritized, new researches are constantly being carried out to improve the performance of the athletes and to increase their success. These researches emphasize the importance of psychological factors in sports. The anxiety that each athlete may experience for various reasons may affect the performance of the athlete as one of these psychological factors. However, the coach-athlete relationship is another factor that can affect the performance of the athletes. This study aims to determine the effect of coach-athlete relationship on the state anxiety levels of athletes. İn individual sports taekwondo branch, 107 female and 136 male of the total 243 athletes, and 177 male athletes in team sports American football branch total 420 athletes were voluntarily participated in the study. This research was planned as quantitative research and the survey method was used. İn this study, coach-athlete relationship and Spielberger state-trait anxiety inventories were applied. The collected data were transferred to SPSS package program and Mann Whitney U test, Spearman rank difference correlation coefficient and multiple regression analysis were applied. According to the results of the study, it was determined that the relationship between coach and athlete was related to state anxiety and there was in negative direction correlation between the coach-athlete relationship and the anxiety levels of the athletes. Accordingly, as the level of relationship between the coach and the athlete increases, the anxiety levels of athletes decrease.

References

 • Altıntaş A, Çetinkalp Z, Aşçı H (2012). Antrenör-Sporcu ilişkisinin değerlendirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 23(3), 119-128.
 • Baker J, Cote J, Harwes R (2000), The relationship between coaching behaviours and sport anxiety in athletes. Journal of Science and Medicine in Sport 3 (2): 110-119.
 • Başaran MH, Taşğın Ö, Sanioğlu A, Taşkın AK (2009), Sporcularda durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21 / 2009.
 • Başer E (1986), Uygulamalı Spor Psikolojisi. Ankara: Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Başer E (1998), Uygulamalı spor psikolojisi. Ankara: Bağırgan Yayımevi.
 • Bayar Koruç P (2009), Genç atletlerin yarışma öncesi durumluk kaygı düzeyleri ile motivasyon boyutları ve hedef yönelimleri arasındaki ilişki. Spor Hekimliği Dergisi. Cilt: 44, S. 61-69.
 • Beck AT, Emery G (2006). Anksiyete bozuklukları ve fobiler bilişsel bir bakış açısı. (çev. V. Öztürk). İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Bozkus T, Turkmen M, Kul M (2013), The Effects of Age, Sport Experience,and Physical Self Perception on Competition Anxiety Levels of Female Football Players. International Journal of Academic Research Part B; 2013; 5(4), 509-513.
 • Civan A, Arıcı R, Görücü A, Özdemir M (2010), Bireysel ve takım sporcularının müsabaka öncesi ve sonrası durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. İnsan Bilimleri Dergisi 7(1): 193-206.
 • Engür M (2002). Elit sporcularda başarı motivasyonun, durumluk kaygı düzeyleri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İzmir. Hacıcaferoğlu S, Hacıcaferoğlu B, Seçer M (2015), Halk oyunları branşına katılan sporcuların yarışma öncesi kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport, 3(Special Issue 4), 288-297.
 • Jowett S, Carpenter P (2015), The concept of rules in the coach-athlete relationship. Sports Coaching Review, Vol. 4, No.1,1-23.
 • Jowett S (2017), Coaching effectiveness: the coach-athlete relationship at its heart. Current Opinion in Psychology. Volume 16, Pages 154-158.
 • Jowett S, Cockerill I (2002), Incompatibility in thecoach–athleterelationship. Cockerill I, ed. Solutions in SportPsychology. London: Thompson Learning, / The Coach-Athlete Relationship Questionnaire (CART-Q): development and initialvalidation.
 • Jowett S, Cockerill I (2003), Olympic medallists’ perspective of thealthlete–coachrelationship. Psychology of SportandExercise 4 (2003) 313–331.
 • Jowett S, Ntoumanis N (2004), The coach-athlete relationship questionnaire (CART-Q): development and initialvalidation. Scand J Med Sci Sports. 14: 245-257.
 • Jowett S (2005). On repairing and enhancing the coach-athlete relationship. The psychology of coaching, 14-26.
 • Jowett S, Poczwardowski A (2007), Understanding the coach-athlete relationship.
 • Jowett S, Olympiou A, Duda JL (2008), The Psychological Interface Between the Coach-Created Motivational Climate and the Coach-Athlete Relationship in Team Sports. The Sports Psychologist, 22, 423-438.
 • Jowett S, Adie WJ (2010). Meta-Perceptions of the coach-athlete relationship, achievement goals, and intrinsic motivation among sport participants. Journal of Applied social Psychology, 40, 11, pp. 2750-2773.
 • Konter E (1996), Bir lider olarak antrenör. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Köknel Ö (1998), Zorlanan insan. (4. Basım). İstanbul. Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Mageau GA, Vallerand RJ (2003), Thecoach-athleterelationship: a motivational model. Journal Of Sports Sciences, 21(11), 883-904. TheImpact of CoachingStyles on theMotivationandPerformance of Athletes.
 • Martens R, Vealey RS, Burton D (1990) CompetitiveAnxiety in Sports. Champaign, IL, Human Kinetics, Öner N, Le Compte A (1985), Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Özgüven İE (1999), Psikolojik testler. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Sevim Y (2002), Antrenman bilgisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sevim Y, Tuncel F, Erol E, Sunay H (2001), Antrenör eğitimi ve ilkeleri. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sinnott C (2015), Exploring the factors that impact on the quality of coach- athlete relationship. Degree of bachelor of science. Cardiff Metropolitan University.
 • Smith ER, Smoll FL, Barnett NP (1995), Reduction training for coaches. Journal of Applied Development Psychology 16, 125-142.
 • Yücel MG (2010), Antrenör-sporcu ilişkisini etkileyen faktörler (güreş örneği). Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Mevlüt GÖNEN


Mehmet GÜÇLÜ This is me

Publication Date March 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 7, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { intjscs582729, journal = {International Journal of Sport Culture and Science}, issn = {2148-1148}, address = {}, publisher = {Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {63 - 74}, doi = {}, title = {The Effect of Coach-Athlete Relationship upon State-Anxiety Levels of the Athletes}, key = {cite}, author = {Gönen, Mevlüt and Güçlü, Mehmet} }
APA Gönen, M. & Güçlü, M. (2019). The Effect of Coach-Athlete Relationship upon State-Anxiety Levels of the Athletes . International Journal of Sport Culture and Science , 7 (1) , 63-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intjscs/issue/45916/582729
MLA Gönen, M. , Güçlü, M. "The Effect of Coach-Athlete Relationship upon State-Anxiety Levels of the Athletes" . International Journal of Sport Culture and Science 7 (2019 ): 63-74 <https://dergipark.org.tr/en/pub/intjscs/issue/45916/582729>
Chicago Gönen, M. , Güçlü, M. "The Effect of Coach-Athlete Relationship upon State-Anxiety Levels of the Athletes". International Journal of Sport Culture and Science 7 (2019 ): 63-74
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Coach-Athlete Relationship upon State-Anxiety Levels of the Athletes AU - Mevlüt Gönen , Mehmet Güçlü Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - International Journal of Sport Culture and Science JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 74 VL - 7 IS - 1 SN - 2148-1148- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 International Journal of Sport Culture and Science The Effect of Coach-Athlete Relationship upon State-Anxiety Levels of the Athletes %A Mevlüt Gönen , Mehmet Güçlü %T The Effect of Coach-Athlete Relationship upon State-Anxiety Levels of the Athletes %D 2019 %J International Journal of Sport Culture and Science %P 2148-1148- %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Gönen, Mevlüt , Güçlü, Mehmet . "The Effect of Coach-Athlete Relationship upon State-Anxiety Levels of the Athletes". International Journal of Sport Culture and Science 7 / 1 (March 2019): 63-74 .
AMA Gönen M. , Güçlü M. The Effect of Coach-Athlete Relationship upon State-Anxiety Levels of the Athletes. IntJSCS. 2019; 7(1): 63-74.
Vancouver Gönen M. , Güçlü M. The Effect of Coach-Athlete Relationship upon State-Anxiety Levels of the Athletes. International Journal of Sport Culture and Science. 2019; 7(1): 63-74.
IEEE M. Gönen and M. Güçlü , "The Effect of Coach-Athlete Relationship upon State-Anxiety Levels of the Athletes", International Journal of Sport Culture and Science, vol. 7, no. 1, pp. 63-74, Mar. 2019
IntJSCS is published by International Science Culture and Sport Association (ISCSA).