Year 2020, Volume 8 , Issue 2, Pages 241 - 255 2020-12-30

TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ SINIR KOMŞULARI ARASINDA SEBZE VE MEYVE ÜRÜN GRUBUNDA KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜĞÜN ÖLÇÜMÜ

Havanur ERGÜN TATAR [1]


Küreselleşmenin hızlandığı dünyada, rekabet edebilirlik kavramı oldukça önemli bir hale gelmiştir. Ülkelerin rekabet güçlerinin yükselmesi, mal ve hizmet ticaretindeki paylarının da artmasına neden olmuştur. Bu konunun öneminde hareketle çalışmada, Türkiye ve seçilmiş sınır komşuları arasındaki karşılaştırmalı üstünlük analizleri, sebze ve meyve ürün grubu özelinde incelenmiştir. Çalışmanın ele aldığı ülke ve ürün grubu açısından özgün olması sebebiyle, literatüre önemli katkı sağlaması beklenmektedir. Analizler iki haneli sektör bazında olup, 2010-2019 dönemini kapsamaktadır. Çalışma sonucunda, ülke grupları içinde Türkiye’nin en dezavantajlı olduğu sektörün, Türkiye-Gürcistan dış ticaret rekabet gücü açısından, SITC 54 kodlu (Sebzeler, kuru baklagiller vb.) sektör olduğu tespit edilmiştir. Ülke grupları içinde Türkiye’nin en avantajlı olduğu sektörün, Türkiye-Suriye dış ticaret rekabet gücü açısından, SITC 57 kodlu (Taze/kuru meyve ve kabuklu yemişler) sektör olduğu tespit edilmiştir.
Açıklanmış karlışaltırmalı üstünlük endeksi, Açıklanmış simetrik karşılaştırmalı üstünlük endeksi, Türkiye, Sınır Komşuları
 • Akgüngör, S., Barbaros, R. F., & Kumral, N. 2002. Competitiveness of the Turkish fruit and vegetable processing industry in the European Union market. Russian and East European Finance and Trade, 34-53.
 • Almodarra, S., & Saghaian, S. H. 2016. Measuring the competitiveness of Saudi Arabia’s fruit date exports. 14.10.2020 tarihinde https://ageconsearch.umn.edu/record/226143/ adresinden alındı.
 • Astaneh, H.K.., Yaghoubi, M., & Kalateharabi, V. 2014. Determining revealed comparative advantage and target markets for Iran's stone fruits. Journal of Agricultural Science and Technology, 16: 253-264.
 • Ayyaz, S., Bonney, L., & Akmal, N. 2019. Competitiveness in mango trade: a comparative analysis between Pakistan and Other Mango exporting nations. International Journal of Food and Agricultural Economics (IJFAEC), 7: 341-349.
 • Balassa, B. 1965. Trade liberalization and 'revealed' comparative advantage', The Manchester School of Economic and Social Studies, 32: 99-123.
 • Bojnec, Š., & Fertő, I. 2016. Export competitiveness of the European Union in fruit and vegetable products in the global markets. Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, 62(7), 299-310.
 • Dalum, B., Laursen, K., & Villumsen, G. 1998. Structural change in OECD export specialisation patterns: de-specialisation and ‘stickiness’. International Review of Applied Economics, 12(3): 423-443.
 • Dunmore, J. C. (1986). Competitiveness and comparative advantage of US agriculture,(No. 791-2016-52215), 21-34.
 • Erkan, B. 2012. Türkiye ile Sinir Komşulari arasindaki diş ticaretin karşilaştirmali üstünlükler perspektifinde analizi, Pamukkale Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 1-22.
 • Erkan, B. 2012. Ülkelerin karşılaştırmalı ihracat performanslarının açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük katsayılarıyla belirlenmesi: Türkiye-Suriye örneği. Uluslararası Yönetim iktisat ve işletme Dergisi, 8(15): 195-218.
 • Erkan, B., & Sarıçoban, K. 2014. Comparative analysis of the competitiveness in the export of science-based goods regarding Turkey and the EU+ 13 Countries. International Journal of Business and Social Science, 5(8): 1.
 • Erkan, B., Arpaci, B., Yarali, F., & Güvenç, İ. 2015. Türkiye’nin sebze ihracatında karşılaştırmalı üstünlükleri. Tarim ve Doga Dergisi, 18(4): 70.
 • Gibba, A. 2017. Revealed comparative advantage and trade competitiveness in global vegetable products. International Journal of Scientific & Technology Research, 6(5): 8-15.
 • Khaksar, A. H., Yaghoubi, M., & Kalateharabi, V. 2014. Determining revealed comparative advantage and target markets for Iran's stone fruits. J. Agr. Sci. Tech, 16: 253-264.
 • Laosutsan, P., Shivakoti, G. P., & Soni, P. 2016. Comparative advantage and export potential of Thai vegetable products following the integration into the ASEAN Economic Community. International Food and Agribusiness Management Review, 20:575-590.
 • Liesner, H. 1958. The European Common Market and British Industry. The Economic Journal. 68 (270): 302-316.
 • Miral, Zehra C. 2006. Açıklanmış Karsılaştırmalı Üstünlükler Ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Karşı Rekabet Gücü: Seçilmiş Tarımsal Ürünler İçin Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Miteva-Kacarski, E. 2018. Revealed comparative advantage in trade between the Republic of Macedonia and CEFTA 2006. Economic Review–Journal of Economics and Business, 16(1): 59-70.
 • Öztürk, F., Saraçoğlu, S., & Kortan, I. 2013. Türkiye ve seçilmiş bazı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde sebze ve meyve ürün grubunda uluslararası rekabet gücü analizi. In International Conference on Eurasian Economies, 768-777.
 • Pawlak, K. 2019. Intensity and structure of intra-industry trade in agri-food products observed in Polish and EU foreign trade with the US. Roczniki (Annals), 21(4): 374-382. Suntharalingam, C., Tengku Ariff, T. A., Abu Kasim, A., Rawaida, R., and Noorlidawati, A. H. 2011. Competitiveness of Malaysia’s fruits in the global agricultural and selected export markets: Analyses of revealed comparative advantage and comparative export performance. Economic and Technology Management Review, 6:1–17.
 • Torayeh, N. M. 2013. The competitiveness of the Egyptian agricultural export in the EU market: should Egypt diversify its trade pattern. Applied Econometrics and International Development, 13(2), 129-148.
 • United Nations Comtrade Database 2020. https://comtrade.un.org/data/ (20.09.2020)
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section ARTICLES
Authors

Orcid: 0000-0002-4284-9083
Author: Havanur ERGÜN TATAR (Primary Author)
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 13, 2020
Acceptance Date : December 9, 2020
Publication Date : December 30, 2020

APA Ergün Tatar, H . (2020). TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ SINIR KOMŞULARI ARASINDA SEBZE VE MEYVE ÜRÜN GRUBUNDA KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜĞÜN ÖLÇÜMÜ . International Review of Economics and Management , 8 (2) , 241-255 . DOI: 10.18825/iremjournal.825497