Year 2017, Volume 2 , Issue 7, Pages 38 - 51 2017-12-26

Dâhilde İşleme Rejimi ve Cari Denge: Türkiye İçin Sektörel Bir Analiz
Inward Processing Regime and Current Account Balance: A Sectoral Analysis for Turkey

Emrullah Mete [1] , Ezgi Baday Yıldız [2]


Dâhilde işleme rejimi ihracata dayalı büyüme stratejisi bağlamında ülkelere ihracatlarını artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek gibi avantajlar sağlayabilen bir destek türüdür. Bu destek malların geçici olarak ithal edilmesi ve Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetinden sonra elde edilen işlem görmüş ürünün ihraç edilmesi esasına dayanır. Bu yönüyle dâhilde işleme rejimi ülkelerin cari dengelerine doğrudan ve/veya dolaylı olarak etki edebilmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2003q1-2016q2 dönemi için dâhilde işleme rejimi kapsamındaki sektörel ithalat ve ihracatın cari dengeye etkisini araştırmaktır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre dâhilde işleme rejimi kapsamındaki sanayi ihracatı, sanayi ithalatı ve maden ihracatının cari denge üzerinde olumlu etkileri mevcuttur. Bu tespitler ışığında politika yapıcılara dâhilde işleme rejimi düzenlemeleri açısından sanayi ihracat ve ithalatı ile maden ihracatına verilen desteklerin arttırılması ve tarım ihracat ve ithalatı ile maden ithalatına verilen desteklerin yeniden gözden geçirilmesi önerilmektedir.

It is a type of support that can provide advantages such as increasing exports to countries in the context of growth strategy based on export processing, providing competitiveness to exported products in international markets and improving export markets. This support is based on the principle of temporarily importing the goods and re-exporting the processed goods obtained after the processing operation in the Customs Territory of Turkey. In this regard, processing regime can directly and / or indirectly affect the current account balances of the countries. The aim of this study is to investigate the effects of sectoral imports and exports under the processing regime to current balance for the period of 2003q1-2016q2 in Turkey. According to the results obtained this study, there is a positive effect of industrial exports, industrial imports and mining exports covered under the processing regime on the current balance. In the light of these determinations, policy makers are advised to increase supports for industrial exports and imports and mining exports, and to revise supports for agriculture imports and exports and mining imports in terms of the processing regime regulations.

  • Ricardo, Bustillo ve Carlos, Rodríguez (2011), The influence of trade union bargaining power on EU processing trade, Journal of Post Keynesian Economics, 33:4, 621-644
  • Görg, Holger (2000), Fragmentation and trade: US inward processing trade in the EU, Weltwirtschaftliches Archiv, ISSN 0043-2636, Mohr, Tübingen, Vol. 136, Iss. 3, pp. 403-422
  • Sayılgan, Güven ve Şenol, Coşkun (2010), “Dahilde İşleme Rejimi ve Türk İşletmelerinin ihracatı üzerine etkileri”, Tübitak, 2010.
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Emrullah Mete
Country: Turkey


Author: Ezgi Baday Yıldız
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 26, 2017

Bibtex @research article { isrjournal304122, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {38 - 51}, doi = {10.23834/isrjournal.304122}, title = {Inward Processing Regime and Current Account Balance: A Sectoral Analysis for Turkey}, key = {cite}, author = {Mete, Emrullah and Baday Yıldız, Ezgi} }
APA Mete, E , Baday Yıldız, E . (2017). Inward Processing Regime and Current Account Balance: A Sectoral Analysis for Turkey. The Journal of International Scientific Researches , 2 (7) , 38-51 . DOI: 10.23834/isrjournal.304122
MLA Mete, E , Baday Yıldız, E . "Inward Processing Regime and Current Account Balance: A Sectoral Analysis for Turkey". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 38-51 <https://dergipark.org.tr/en/pub/isrjournal/issue/33393/304122>
Chicago Mete, E , Baday Yıldız, E . "Inward Processing Regime and Current Account Balance: A Sectoral Analysis for Turkey". The Journal of International Scientific Researches 2 (2017 ): 38-51
RIS TY - JOUR T1 - Inward Processing Regime and Current Account Balance: A Sectoral Analysis for Turkey AU - Emrullah Mete , Ezgi Baday Yıldız Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.304122 DO - 10.23834/isrjournal.304122 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 51 VL - 2 IS - 7 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.304122 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.304122 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Inward Processing Regime and Current Account Balance: A Sectoral Analysis for Turkey %A Emrullah Mete , Ezgi Baday Yıldız %T Inward Processing Regime and Current Account Balance: A Sectoral Analysis for Turkey %D 2017 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 2 %N 7 %R doi: 10.23834/isrjournal.304122 %U 10.23834/isrjournal.304122
ISNAD Mete, Emrullah , Baday Yıldız, Ezgi . "Inward Processing Regime and Current Account Balance: A Sectoral Analysis for Turkey". The Journal of International Scientific Researches 2 / 7 (December 2017): 38-51 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.304122
AMA Mete E , Baday Yıldız E . Inward Processing Regime and Current Account Balance: A Sectoral Analysis for Turkey. ISRjournal. 2017; 2(7): 38-51.
Vancouver Mete E , Baday Yıldız E . Inward Processing Regime and Current Account Balance: A Sectoral Analysis for Turkey. The Journal of International Scientific Researches. 2017; 2(7): 51-38.