Review
BibTex RIS Cite

Akıllı Şehirlerde Kablosuz Haberleşme Teknolojileri Ve Doğru Teknoloji Seçimi

Year 2019, Volume: 1 Issue: 1, 22 - 29, 13.03.2019

Abstract

Akıllı
Şehir vizyonunu benimseyen ve yatırımlarını, planlarını bu yönde kurgulayan
şehirlerin öncelikle güçlü bir şehir dijital altyapısı tesis etmesi
gerekmektedir. Dijital altyapı bileşenleri olarak güçlü ve hassas ölçüm
noktaları (sensörler vb. ), yaygın
ve gelişmiş haberleşme ağları ve sürdürülebilir ve verimli altyapı hizmetleri
gösterilebilir. Sürekli gelişen haberleşme ağları ekosisteminde kablolu
haberleşme teknolojileri (fiber, bakır vb. ) ile birlikte şehirlerde yoğun
olarak kablosuz haberleşme teknolojileri de kullanılmaktadır. Kablosuz
haberleşme teknolojileri olarak “Kısa Mesafe Kablosuz Haberleşme Teknolojileri
(BLE, Zigbee vb. )” , “Düşük Güç Geniş Alan (LPWA) Haberleşme Teknolojileri
(NB-IoT, Lora, Sigfox vb. )” ve “Hücresel Haberleşme Teknolojileri ( 3G, 4G, 5G
vb. )” yoğun olarak kullanılmaktadır. Özellikle düşük güç tüketimi, çift yönlü
ve uzun menzilli haberleşme yeteneği göz önünde bulundurulduğunda, LPWA ( Düşük
Güç Geniş Alan) haberleşme protokollerinin kısa vadede hızla yaygınlaşacağını
söylemek yanlış bir yaklaşım olmayacaktır. Ancak şehirlerde, uygulamalara özgü
doğru haberleşme teknolojileri, doğru parametreleri analiz ederek seçmek
sürecin etkin ve verimli yönetilebilmesi adına ciddi önem arz etmektedir.

References

 • Angelidou, M., (2015), Smart cities: A conjuncture of four forces, Cities, 47, 95-106.
 • Atzori, L., Lera, A. & Morabito, G., (2010), The Internet of Things: A survey, Computer Networks, 54, 2787–2805.
 • Çavdar, T. & Öztürk, E., (2017), Nesnelerin interneti için yeni bir mimari tasarımı, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(1), 39-48.
 • Girginer, N. & Özkul, A. E., (2002), Uzaktan Eğitimde Teknoloji Seçimi, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(3) 155 - 164.
 • Hanes, D., Salguerio, G., Grossetete, P., Barton, R., & Henry, J., (2017), IOT Fundamentals; Networking Technology, Protocols and Use Cases for the Internet of Things, ISBN-13: 978-1587144561, ISBN-10: 1587144565.
 • Kutup, N. (2011), Nesnelerin Interneti; 4H Her yerden, Herkesle, Her zaman, Her nesne ile bağlantı. XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı, 151-156.
 • Lim, C., Kim, K.J. & Maglio, P.P. (2018), Smart cities with big data: Reference models, challenges, and considerations. Cities, 82, 86-99.
 • Oral O. & Çakır, M., (2017), Nesnelerin İnterneti Kavramı ve Örnek Bir Prototipin Oluşturulması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,1,172-177.
 • Özdemir N.C., Çetiner, S. & Karakaya, E., (2019.03.02), Iot Haberleşme Teknolojileri Ve Wi-Fi Tabanlı Akıllı Yol/Cadde Aydınlatma Sistemleri. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası: http://www.emo.org.tr/ekler/fc8aa36b235962e_ek.pdf adresinden alındı
 • Russo, G., Marsigalia, B., Evangelista, F., Palmaccio, M. & Maggioni, M., (2015), Exploring regulations and scope of the Internet of Things in contemporary companies: a first literature analysis, Journal of Innovation and Entrepreneurship, 4(11), 1-13.
 • Sinha, R. S., Wei, Y. & Hwang, S. H., (2017), A survey on LPWA technology: LoRa and NB-IoT. ScienceDirect, ICT Express 3, 14-21.
 • Söğüt, E. & Erdem, A., (2017), Günümüzün Vazgeçilmez Sistemleri: Nesnelerin Haberleşmesi ve Kullanılan Teknolojiler.
 • Tekin, A. B., Çimen, D. & Örün, Ç., (2011), Tarımda kablosuz Ağlar.
 • Vijaia, P. & Sivakumar, B.P., (2016), Design of IoT Systems and Analytics in the context of Smart City, ScienceDirect, 92, 583-588.
 • Yüksel, E. & Zaim, A.H., (2009), Rfid’nin Kablosuz İletişim Teknolojileri İle Etkileşimi, Akademik Bilişim.

Wireless Communication Technologies in Smart City Eco System and How To Choose Best Technology

Year 2019, Volume: 1 Issue: 1, 22 - 29, 13.03.2019

Abstract

Cities,
which adopt the vision of Smart City and build investments and plans in this
direction, should establish a strong city digital infrastructure. Digital
infrastructure components include strong and accurate measuring points
(sensors, etc.), common and advanced communication networks, and sustainable
and efficient infrastructure services. In the continuously developing
communication network ecosystem, wireless communication technologies are also
used intensively together with wired communication technologies (fiber, copper,
etc.). In the cities, generally “Short Range Wireless Communication
Technologies (BLE, Zigbee etc.)”, “Low Power Wide Area (LPWA) Wireless
Communication Technologies (NB-IoT, Lora etc.)” and “Cellular Communication
Technologies (3G, 4G, 5G etc.)” are used very common. Especially, considering
low power consumption, bidirectional and long range communication capability,
it is very easy to say that, LPWA (Low Power Wide Area) communication protocols
will grow up rapidly in the short term. However, it is very important to choose
best communication technology by considering correct parameters which are
specific for the smart city to manage digital infrastructure process effective.

References

 • Angelidou, M., (2015), Smart cities: A conjuncture of four forces, Cities, 47, 95-106.
 • Atzori, L., Lera, A. & Morabito, G., (2010), The Internet of Things: A survey, Computer Networks, 54, 2787–2805.
 • Çavdar, T. & Öztürk, E., (2017), Nesnelerin interneti için yeni bir mimari tasarımı, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(1), 39-48.
 • Girginer, N. & Özkul, A. E., (2002), Uzaktan Eğitimde Teknoloji Seçimi, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(3) 155 - 164.
 • Hanes, D., Salguerio, G., Grossetete, P., Barton, R., & Henry, J., (2017), IOT Fundamentals; Networking Technology, Protocols and Use Cases for the Internet of Things, ISBN-13: 978-1587144561, ISBN-10: 1587144565.
 • Kutup, N. (2011), Nesnelerin Interneti; 4H Her yerden, Herkesle, Her zaman, Her nesne ile bağlantı. XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı, 151-156.
 • Lim, C., Kim, K.J. & Maglio, P.P. (2018), Smart cities with big data: Reference models, challenges, and considerations. Cities, 82, 86-99.
 • Oral O. & Çakır, M., (2017), Nesnelerin İnterneti Kavramı ve Örnek Bir Prototipin Oluşturulması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,1,172-177.
 • Özdemir N.C., Çetiner, S. & Karakaya, E., (2019.03.02), Iot Haberleşme Teknolojileri Ve Wi-Fi Tabanlı Akıllı Yol/Cadde Aydınlatma Sistemleri. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası: http://www.emo.org.tr/ekler/fc8aa36b235962e_ek.pdf adresinden alındı
 • Russo, G., Marsigalia, B., Evangelista, F., Palmaccio, M. & Maggioni, M., (2015), Exploring regulations and scope of the Internet of Things in contemporary companies: a first literature analysis, Journal of Innovation and Entrepreneurship, 4(11), 1-13.
 • Sinha, R. S., Wei, Y. & Hwang, S. H., (2017), A survey on LPWA technology: LoRa and NB-IoT. ScienceDirect, ICT Express 3, 14-21.
 • Söğüt, E. & Erdem, A., (2017), Günümüzün Vazgeçilmez Sistemleri: Nesnelerin Haberleşmesi ve Kullanılan Teknolojiler.
 • Tekin, A. B., Çimen, D. & Örün, Ç., (2011), Tarımda kablosuz Ağlar.
 • Vijaia, P. & Sivakumar, B.P., (2016), Design of IoT Systems and Analytics in the context of Smart City, ScienceDirect, 92, 583-588.
 • Yüksel, E. & Zaim, A.H., (2009), Rfid’nin Kablosuz İletişim Teknolojileri İle Etkileşimi, Akademik Bilişim.
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Alper Baloğlu

Orhan Karademiroğlu This is me

Publication Date March 13, 2019
Submission Date December 10, 2018
Acceptance Date March 6, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Baloğlu, A., & Karademiroğlu, O. (2019). Akıllı Şehirlerde Kablosuz Haberleşme Teknolojileri Ve Doğru Teknoloji Seçimi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(1), 22-29.

20503

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License.