Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Akıllı Şehirlerde Kablosuz Haberleşme Teknolojileri Ve Doğru Teknoloji Seçimi

Year 2019, Volume 1, Issue 1, 22 - 29, 13.03.2019

Abstract

Akıllı Şehir vizyonunu benimseyen ve yatırımlarını, planlarını bu yönde kurgulayan şehirlerin öncelikle güçlü bir şehir dijital altyapısı tesis etmesi gerekmektedir. Dijital altyapı bileşenleri olarak güçlü ve hassas ölçüm noktaları (sensörler vb. ), yaygın ve gelişmiş haberleşme ağları ve sürdürülebilir ve verimli altyapı hizmetleri gösterilebilir. Sürekli gelişen haberleşme ağları ekosisteminde kablolu haberleşme teknolojileri (fiber, bakır vb. ) ile birlikte şehirlerde yoğun olarak kablosuz haberleşme teknolojileri de kullanılmaktadır. Kablosuz haberleşme teknolojileri olarak “Kısa Mesafe Kablosuz Haberleşme Teknolojileri (BLE, Zigbee vb. )” , “Düşük Güç Geniş Alan (LPWA) Haberleşme Teknolojileri (NB-IoT, Lora, Sigfox vb. )” ve “Hücresel Haberleşme Teknolojileri ( 3G, 4G, 5G vb. )” yoğun olarak kullanılmaktadır. Özellikle düşük güç tüketimi, çift yönlü ve uzun menzilli haberleşme yeteneği göz önünde bulundurulduğunda, LPWA ( Düşük Güç Geniş Alan) haberleşme protokollerinin kısa vadede hızla yaygınlaşacağını söylemek yanlış bir yaklaşım olmayacaktır. Ancak şehirlerde, uygulamalara özgü doğru haberleşme teknolojileri, doğru parametreleri analiz ederek seçmek sürecin etkin ve verimli yönetilebilmesi adına ciddi önem arz etmektedir.

References

 • Angelidou, M., (2015), Smart cities: A conjuncture of four forces, Cities, 47, 95-106.
 • Atzori, L., Lera, A. & Morabito, G., (2010), The Internet of Things: A survey, Computer Networks, 54, 2787–2805.
 • Çavdar, T. & Öztürk, E., (2017), Nesnelerin interneti için yeni bir mimari tasarımı, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(1), 39-48.
 • Girginer, N. & Özkul, A. E., (2002), Uzaktan Eğitimde Teknoloji Seçimi, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(3) 155 - 164.
 • Hanes, D., Salguerio, G., Grossetete, P., Barton, R., & Henry, J., (2017), IOT Fundamentals; Networking Technology, Protocols and Use Cases for the Internet of Things, ISBN-13: 978-1587144561, ISBN-10: 1587144565.
 • Kutup, N. (2011), Nesnelerin Interneti; 4H Her yerden, Herkesle, Her zaman, Her nesne ile bağlantı. XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı, 151-156.
 • Lim, C., Kim, K.J. & Maglio, P.P. (2018), Smart cities with big data: Reference models, challenges, and considerations. Cities, 82, 86-99.
 • Oral O. & Çakır, M., (2017), Nesnelerin İnterneti Kavramı ve Örnek Bir Prototipin Oluşturulması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,1,172-177.
 • Özdemir N.C., Çetiner, S. & Karakaya, E., (2019.03.02), Iot Haberleşme Teknolojileri Ve Wi-Fi Tabanlı Akıllı Yol/Cadde Aydınlatma Sistemleri. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası: http://www.emo.org.tr/ekler/fc8aa36b235962e_ek.pdf adresinden alındı
 • Russo, G., Marsigalia, B., Evangelista, F., Palmaccio, M. & Maggioni, M., (2015), Exploring regulations and scope of the Internet of Things in contemporary companies: a first literature analysis, Journal of Innovation and Entrepreneurship, 4(11), 1-13.
 • Sinha, R. S., Wei, Y. & Hwang, S. H., (2017), A survey on LPWA technology: LoRa and NB-IoT. ScienceDirect, ICT Express 3, 14-21.
 • Söğüt, E. & Erdem, A., (2017), Günümüzün Vazgeçilmez Sistemleri: Nesnelerin Haberleşmesi ve Kullanılan Teknolojiler.
 • Tekin, A. B., Çimen, D. & Örün, Ç., (2011), Tarımda kablosuz Ağlar.
 • Vijaia, P. & Sivakumar, B.P., (2016), Design of IoT Systems and Analytics in the context of Smart City, ScienceDirect, 92, 583-588.
 • Yüksel, E. & Zaim, A.H., (2009), Rfid’nin Kablosuz İletişim Teknolojileri İle Etkileşimi, Akademik Bilişim.

Wireless Communication Technologies in Smart City Eco System and How To Choose Best Technology

Year 2019, Volume 1, Issue 1, 22 - 29, 13.03.2019

Abstract

Cities, which adopt the vision of Smart City and build investments and plans in this direction, should establish a strong city digital infrastructure. Digital infrastructure components include strong and accurate measuring points (sensors, etc.), common and advanced communication networks, and sustainable and efficient infrastructure services. In the continuously developing communication network ecosystem, wireless communication technologies are also used intensively together with wired communication technologies (fiber, copper, etc.). In the cities, generally “Short Range Wireless Communication Technologies (BLE, Zigbee etc.)”, “Low Power Wide Area (LPWA) Wireless Communication Technologies (NB-IoT, Lora etc.)” and “Cellular Communication Technologies (3G, 4G, 5G etc.)” are used very common. Especially, considering low power consumption, bidirectional and long range communication capability, it is very easy to say that, LPWA (Low Power Wide Area) communication protocols will grow up rapidly in the short term. However, it is very important to choose best communication technology by considering correct parameters which are specific for the smart city to manage digital infrastructure process effective.

References

 • Angelidou, M., (2015), Smart cities: A conjuncture of four forces, Cities, 47, 95-106.
 • Atzori, L., Lera, A. & Morabito, G., (2010), The Internet of Things: A survey, Computer Networks, 54, 2787–2805.
 • Çavdar, T. & Öztürk, E., (2017), Nesnelerin interneti için yeni bir mimari tasarımı, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(1), 39-48.
 • Girginer, N. & Özkul, A. E., (2002), Uzaktan Eğitimde Teknoloji Seçimi, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(3) 155 - 164.
 • Hanes, D., Salguerio, G., Grossetete, P., Barton, R., & Henry, J., (2017), IOT Fundamentals; Networking Technology, Protocols and Use Cases for the Internet of Things, ISBN-13: 978-1587144561, ISBN-10: 1587144565.
 • Kutup, N. (2011), Nesnelerin Interneti; 4H Her yerden, Herkesle, Her zaman, Her nesne ile bağlantı. XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı, 151-156.
 • Lim, C., Kim, K.J. & Maglio, P.P. (2018), Smart cities with big data: Reference models, challenges, and considerations. Cities, 82, 86-99.
 • Oral O. & Çakır, M., (2017), Nesnelerin İnterneti Kavramı ve Örnek Bir Prototipin Oluşturulması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,1,172-177.
 • Özdemir N.C., Çetiner, S. & Karakaya, E., (2019.03.02), Iot Haberleşme Teknolojileri Ve Wi-Fi Tabanlı Akıllı Yol/Cadde Aydınlatma Sistemleri. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası: http://www.emo.org.tr/ekler/fc8aa36b235962e_ek.pdf adresinden alındı
 • Russo, G., Marsigalia, B., Evangelista, F., Palmaccio, M. & Maggioni, M., (2015), Exploring regulations and scope of the Internet of Things in contemporary companies: a first literature analysis, Journal of Innovation and Entrepreneurship, 4(11), 1-13.
 • Sinha, R. S., Wei, Y. & Hwang, S. H., (2017), A survey on LPWA technology: LoRa and NB-IoT. ScienceDirect, ICT Express 3, 14-21.
 • Söğüt, E. & Erdem, A., (2017), Günümüzün Vazgeçilmez Sistemleri: Nesnelerin Haberleşmesi ve Kullanılan Teknolojiler.
 • Tekin, A. B., Çimen, D. & Örün, Ç., (2011), Tarımda kablosuz Ağlar.
 • Vijaia, P. & Sivakumar, B.P., (2016), Design of IoT Systems and Analytics in the context of Smart City, ScienceDirect, 92, 583-588.
 • Yüksel, E. & Zaim, A.H., (2009), Rfid’nin Kablosuz İletişim Teknolojileri İle Etkileşimi, Akademik Bilişim.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Alper BALOĞLU> (Primary Author)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Orhan KARADEMİROĞLU This is me

Türkiye

Publication Date March 13, 2019
Application Date December 10, 2018
Acceptance Date March 6, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Baloğlu, A. & Karademiroğlu, O. (2019). Akıllı Şehirlerde Kablosuz Haberleşme Teknolojileri Ve Doğru Teknoloji Seçimi . İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 1 (1) , 22-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/izufbed/issue/43839/494808

20503

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License.