Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2022, Volume 9, Issue 1, 25 - 42, 30.03.2022

Abstract

References

 • Akay, M. (2018). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde kullanılabilecek matematik temelli STEM etkinliklerinin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 525287).
 • Akgündüz, D., & Akpınar, B. C. (2018). Okul öncesi eğitiminde fen eğitimi temelinde gerçekleştirilen STEM uygulamalarının öğrenci, öğretmen ve veli açısından değerlendirilmesi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 32(1), 1-26.
 • Alıcı, M. (2018). Probleme dayalı öğrenme ortamında STEM eğitiminin tutum, kariyer, algı ve meslek ilgisine etkisi ve öğrenci görüşleri (Yüksek lisans tezi). Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No.507585)
 • Aslan, E. (2001). Torrance yaratıcı düşünce testinin Türkçe versiyonu. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi(14), 19-40.
 • Aydeniz, M. (2017). Eğitim sistemimiz ve 21. yüzyıl hayalimiz 2045 hedeflerine ilerlerken Türkiye İçin STEM odaklı ekonomik bir yol haritası. Knoxville: University of Tennessee.
 • Bakırcı, H., & Kutlu, E. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin FeTeMM yaklaşımı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 9(2), 367-389.
 • Cooper, R., & Heaverlo, C. (2013). Problem solving and creativity and design: what influence do they have on girls’ interest in stem subject areas? American Journal of Engineering Education, 4(1), 27-38.
 • Eroğlu, S., & Bektaş, O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin STEM temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(3), 43-67.
 • Gülhan, F., & Şahin, F. (2018). STEAM (STEM+Sanat) etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, STEAM tutum ve bilimsel yaratıcılıklarına etkisi. International Journal of Human Sciences, 15(3), 1675-1699.
 • Honey, M., Pearson, G., & Schweingru, H. (Eds.) (2014). STEM Integration in K-12 Education: Status, Prospects and an Agenda for Research. Washington D.C.: The National Academies Press. Honey, M., Pearson, G., & Schweingruber, H. (1996). STEM Integration in K-12 Education. Washington: The National Academies Press.
 • Karaçöp, A., Doymuş, K., Doğan, A., & Koç, Y. (2009). Öğrencilerin akademik başarılarına bilgisayar animasyonları ve jigsaw tekniğinin etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 211-235.
 • Karakaya, F., & Avgın, S. S. (2016). Demografik özelliklerin ortaokul öğrencilerinin FeTeMM'e karşı tutumuna etkisi (STEM). International Journal of Human Science, 13(3), 4188-4198.
 • Koray, Ö., Köksal, M. S., Presley, A. İ., & Özdemir, M. (2007). Yaratıcı ve eleştirel düşünme temelli fen laboratuarı uygulamalarının akademik başarı ve bilimsel süreç becerileri üzerine etkisi. İlköğretim Online Dergisi, 6(3), 377-389.
 • MEB. (2013). Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB.
 • Lederman, N. G., & Niess, M. L. (1997). The nature of science: naturally? School Science and Mathematics, 97(1), 1-2.
 • Lumsdaine, E., & Lumsdaine, M. (1995). Creative problem solving . New York: McGraw-Hıll, 4-9.
 • Özçelik, A., & Akgündüz, D. (2018). Üstün/özel yetenekli öğrencilerle yapılan okul dışı STEM eğitiminin değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 334-351.
 • Özerbaş, M. A. (2011). Yaratıcı düşünme öğrenme ortamının akademik başarı ve bilgilerin kalıcılığa etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 675-705.
 • Özkök , A. (2005). Disiplinlerarası yaklaşıma dayalı yaratıcı problem çözme öğretim programının yaratıcı problem çözme becerisine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 159-167.
 • Sungur, N. (1997). Yaratıcı Düşünce. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilimleri araştırmalarında etkin olarak kullanabilinecek nitel bir araştırma tekniği:görüşme. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 6(4), 527-542.
 • Uğraş, M. (2018). The effects of STEM activities on STEM attitudes, scientific creativity and motivation beliefs of the students and their views on STEM education. International Online Journal of Educational Sciences, 165-182.
 • Yamak, H., Bulut, N., & Dündar, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265.
 • Yıldırım, B., & Altun, Y. (2015). STEM eğitim ve mühendislik uygulamalarının fen bilgisi laboratuar dersindeki etkilerinin incelenmesi. El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 2(2), 28-40.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma teknikleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Investigation of the effects of mathematics-centered stem activities on students 'creative thinking skills and student opinions

Year 2022, Volume 9, Issue 1, 25 - 42, 30.03.2022

Abstract

The aim of this study is to examine the effect of mathematics-centered STEM activities on students' creative thinking skills and to determine student views on this topic. In the research, quantitative and qualitative methods were used together. The quantitative part of the research consists of two groups of pre-test-post-test, the experimental-control group of quasi-experimental design, and the qualitative part of the case study design. The study, a province in the 2018-2019 academic year in the eastern Black Sea region of Turkey was carried out with students in two different classes in the first semester of 6th grade who are studying in public schools. Torrance Creative Thinking Test (TCTT) was applied to the experimental and control groups at the beginning of the study. STEM activities prepared by the researcher were applied to the experimental group students for seven weeks, while the control group students were taught a course in accordance with the current curriculum. STEM activities prepared by the researcher were applied to the experimental group students for seven weeks, while the control group students were taught a course in accordance with the current curriculum. At the end of the term, TCTT was applied to the groups as a post-test and eight students who were selected voluntarily from the experimental group were interviewed. The data obtained from the TCTT were analyzed with a statistical program. It was concluded that the change in the pre-tests of the TCTT was found significant in the verbal category, while there was no significance in the change in the figural category. Content analysis was conducted for the interviews with the students and it was concluded that STEM activities contributed to the creative thinking of the students according to the students' opinions.

References

 • Akay, M. (2018). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde kullanılabilecek matematik temelli STEM etkinliklerinin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 525287).
 • Akgündüz, D., & Akpınar, B. C. (2018). Okul öncesi eğitiminde fen eğitimi temelinde gerçekleştirilen STEM uygulamalarının öğrenci, öğretmen ve veli açısından değerlendirilmesi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 32(1), 1-26.
 • Alıcı, M. (2018). Probleme dayalı öğrenme ortamında STEM eğitiminin tutum, kariyer, algı ve meslek ilgisine etkisi ve öğrenci görüşleri (Yüksek lisans tezi). Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No.507585)
 • Aslan, E. (2001). Torrance yaratıcı düşünce testinin Türkçe versiyonu. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi(14), 19-40.
 • Aydeniz, M. (2017). Eğitim sistemimiz ve 21. yüzyıl hayalimiz 2045 hedeflerine ilerlerken Türkiye İçin STEM odaklı ekonomik bir yol haritası. Knoxville: University of Tennessee.
 • Bakırcı, H., & Kutlu, E. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin FeTeMM yaklaşımı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 9(2), 367-389.
 • Cooper, R., & Heaverlo, C. (2013). Problem solving and creativity and design: what influence do they have on girls’ interest in stem subject areas? American Journal of Engineering Education, 4(1), 27-38.
 • Eroğlu, S., & Bektaş, O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin STEM temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(3), 43-67.
 • Gülhan, F., & Şahin, F. (2018). STEAM (STEM+Sanat) etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, STEAM tutum ve bilimsel yaratıcılıklarına etkisi. International Journal of Human Sciences, 15(3), 1675-1699.
 • Honey, M., Pearson, G., & Schweingru, H. (Eds.) (2014). STEM Integration in K-12 Education: Status, Prospects and an Agenda for Research. Washington D.C.: The National Academies Press. Honey, M., Pearson, G., & Schweingruber, H. (1996). STEM Integration in K-12 Education. Washington: The National Academies Press.
 • Karaçöp, A., Doymuş, K., Doğan, A., & Koç, Y. (2009). Öğrencilerin akademik başarılarına bilgisayar animasyonları ve jigsaw tekniğinin etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 211-235.
 • Karakaya, F., & Avgın, S. S. (2016). Demografik özelliklerin ortaokul öğrencilerinin FeTeMM'e karşı tutumuna etkisi (STEM). International Journal of Human Science, 13(3), 4188-4198.
 • Koray, Ö., Köksal, M. S., Presley, A. İ., & Özdemir, M. (2007). Yaratıcı ve eleştirel düşünme temelli fen laboratuarı uygulamalarının akademik başarı ve bilimsel süreç becerileri üzerine etkisi. İlköğretim Online Dergisi, 6(3), 377-389.
 • MEB. (2013). Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB.
 • Lederman, N. G., & Niess, M. L. (1997). The nature of science: naturally? School Science and Mathematics, 97(1), 1-2.
 • Lumsdaine, E., & Lumsdaine, M. (1995). Creative problem solving . New York: McGraw-Hıll, 4-9.
 • Özçelik, A., & Akgündüz, D. (2018). Üstün/özel yetenekli öğrencilerle yapılan okul dışı STEM eğitiminin değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 334-351.
 • Özerbaş, M. A. (2011). Yaratıcı düşünme öğrenme ortamının akademik başarı ve bilgilerin kalıcılığa etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 675-705.
 • Özkök , A. (2005). Disiplinlerarası yaklaşıma dayalı yaratıcı problem çözme öğretim programının yaratıcı problem çözme becerisine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 159-167.
 • Sungur, N. (1997). Yaratıcı Düşünce. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilimleri araştırmalarında etkin olarak kullanabilinecek nitel bir araştırma tekniği:görüşme. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 6(4), 527-542.
 • Uğraş, M. (2018). The effects of STEM activities on STEM attitudes, scientific creativity and motivation beliefs of the students and their views on STEM education. International Online Journal of Educational Sciences, 165-182.
 • Yamak, H., Bulut, N., & Dündar, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265.
 • Yıldırım, B., & Altun, Y. (2015). STEM eğitim ve mühendislik uygulamalarının fen bilgisi laboratuar dersindeki etkilerinin incelenmesi. El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 2(2), 28-40.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma teknikleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language English
Subjects Education and Educational Research
Published Date March 2022
Journal Section Differentiated Instruction for Gifted
Authors

Betül KÜÇÜK-DEMİR (Primary Author)
Bayburt University, Bayburt Education Faculty, Bayburt, Turkey
0000-0002-6752-6803
Türkiye


Ümran DÜZEN This is me
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR
0000-0003-0375-0782
Türkiye

Publication Date March 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 9, Issue 1

Cite

APA Küçük-demir, B. & Düzen, Ü. (2022). Investigation of the effects of mathematics-centered stem activities on students 'creative thinking skills and student opinions . Journal of Gifted Education and Creativity , 9 (1) , 25-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jgedc/issue/68496/1059066

News

Journal of Gifted Education and Creativity indexed in DOAJ since March 15, 2020. 3rd  International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education (ICGYSE) 28-29 October 2022 (Please click for attendance).

JGEDC accepted to EBSCO Education Source HW Wilson Index at April 29, 2022. 25125

                                                       

Abstracting & Indexing

17868 2075620758207572210121099 22216 22643242312578925125


POPULARITY OF THE JOURNAL OF GIFTED EDUCATION AND CREATIVITY OVER THE WORLD (ESPECIALLY USA) 

Flag Counter

Note: Counter started on 28 February, 2021

Giftedupoint.com Meeting point of the talent and giftedness

Young Wise Publishing/Genç Bilge Yayıncılık
Management-Publicaton Process-Office (Adress 1): 63 – 66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, EC1N 8LE, London, UK
Web site: https://youngwisepub.com/ E-mail: info@youngwisepub.com

ISSN-Ownership-Office (Adress 2): Bahcelievler District 3015 St. No:9/1, Isparta, Turkey
Web site: http://gencbilgeyayincilik.com/ E-mail: info@gencbilgeyayincilik.com

Editorial email:  editorjgedc@gmail.com


Be a member of Editorial Board of JGEDC 

Editorial Board of JGEDC changing,  do you want to be member of our team. Please send email to editorjgedc@gmail.com or +90 505 383 5795 (whatsapp) 

New members 

Michael Shaughnesy,  US (editor), Todd Kettler, US (editor), Antti Juvonen, Finland, Monica Meadows, US, Marticna Brazzolotto, Italy, Mojca Kukanja Gabriyelcic, Slovenia , Ahmed Hamdan, United Arap Emirates, Sarah Marie Berry, US. Join our team