Accepted Submissions

 • THE EVALUATION OF CYTOTOXIC AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF THE ETHANOL EXTRACT OF PUNICA GRANATUM L. PEELS
  Fatma Necmiye KACI, Damla RÜZGAR, Arzu GÖRMEZ, Derya EFE Mar 8, 2021
 • Potansiyel Biyolojik Aktif Metil-4,5-dimetoksi-2-(2-(4-metoksifenil)-2-oksoetil)benzoat’ın İlk Sentezi
  Kadir AKSU Mar 9, 2021
 • Camsı Karbon Elektrot ve Nafion-Grafenle Modifiye Edilmiş Camsı Karbon Elektrot Üzerinde Ethalfluralinin Voltametrik Tayini
  Berna KOÇAK Mar 10, 2021
 • Tüketicilerin Yerli Tarım Ürünü Satın Alma Eğilimini Etkileyen Faktörler: Samsun İli Örneği, Türkiye
  Osman KILIÇ, Uğur BAŞER, Gamze AYDIN ERYILMAZ Mar 12, 2021
 • Mekanik Alaşımlama Süresinin Toz Metalurjisi ile Üretilen AA7075 Matrisli Nanokompozit Malzemelerinin Sertliklerine Etkisi
  Emin SALUR, Mustafa ACARER, Cihad NAZİK Mar 17, 2021
 • Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Kişniş (Coriandrum sativum var. microcarpum DC.) Bitkisinin Verim ve Bazı Verim Unsurları Üzerine Etkisi
  Fethullah TEKİN, Tamer ERYİĞİT, Murat TUNÇTÜRK Mar 17, 2021
 • Bitki Gelişimini Tetikleyen Rizobakterilerin Uygulandığı Buğdayda (Triticum aestivum L.) Kuraklık Stresi ile İlişkili Bazı Genlerin İfade Seviyesinin Ölçülmesi
  Behcet İNAL, Fatih ÇIĞ, Harun BEKTAŞ, Mohsen MIRZAPOUR, Mustafa CENGİZ, Serdar ALTINTAŞ, Mehmet SONKURT Mar 22, 2021
 • Determination of the Natural and Socio-cultural Landscape Values of Rural Settlements: Kırklareli Kocayazı and Kula Village Examples
  Engin KABATAŞ, Tuğba KİPER Mar 25, 2021
 • Features of Andesites Used in Buildings Around İncesu (Seydişehir)
  Bilgehan Yabgu HORASAN, Alican ÖZTÜRK Mar 27, 2021
 • Anatomical, Palynological and Biochemical Studies on Gundelia dersim Vitek, Yüce & Ergin (Asteraceae) an Endemic of Turkey
  Mikail AÇAR, Gülçin BEKER AKBULUT, Neslihan TAŞAR Mar 29, 2021
 • Asteraceae, Fabaceae ve Lamiaceae familyalarına ait B8 karesi için yeni floristik kayıtlar
  Lütfi BEHÇET, Yakup YAPAR Mar 29, 2021
 • Depolama Süresince Balıketi Kalitesinde Meydana Gelen Değişimlerin Hızlı ve Yenilikçi Metotlarla Belirlenmesi
  Turgay ÇETİNKAYA, Filiz ALTAY, Zafer CEYLAN Mar 30, 2021
 • Effect of Cutting Intervals on Dry Matter Yield and Some Forage Quality Parameters in Sustainable Giant King Grass (Pennisetum hybridum) Cultivation
  Hakan GEREN, Yaşar Tuncer KAVUT, Hayrullah ÜNLÜ Mar 30, 2021
 • Investigating The Effect Of Yttrium Oxide Nanoparticle In U87MG Glioma And PC3 Prostate Cancer: Molecular Approaches
  Elanur AYDIN KARATAŞ, Kübra BAYINDIRLI, Özlem ÖZDEMİR TOZLU, Erdal SÖNMEZ, Süleyman KERLİ, Hasan TÜRKEZ, Ayşenur YAZICI Mar 31, 2021
 • Bitkilerde Programlı Hücre Ölümü
  Halide Hande GÜNGÖR, Begüm GÜLER, Meltem BAYRAKTAR, Aynur GÜREL Apr 1, 2021
 • Proximate Compositions and Fatty Acid Profiles of Promising Almond (Prunus amygdalus L.) Genotypes Selected from Yesilyurt (Malatya) Region
  Ersin GÜLSOY Apr 4, 2021
 • Kentsel Atık Suların Karamba (Lolium multiflolorum cv. Caramba)’nın Ağır Metal ve Bazı Besin Elementi İçeriğine Etkisi
  Zübeyir AĞIRAĞAÇ, Şeyda ZORER ÇELEBİ Apr 7, 2021
 • Statistical optimization of extracellular thermo-alkaline lipase production from Aeromonas caviae LipT51 with response surface methodology
  Sümeyra GÜRKÖK Apr 8, 2021
 • Baklanın (Vicia faba L.) Besinsel İçeriği ve Tıbbi Açıdan Yararları
  Melike KÖSE, Yusuf Murat KARDEŞ Apr 8, 2021
 • STM32F429 Discovery Board-Based Emulator for Lotka-Volterra Equations
  Ertuğrul KARAKULAK, Rabia KORKMAZ TAN, Reşat MUTLU Apr 10, 2021
 • Edirne’de Geleneksel Olarak Üretilen Badem Ezmesinin Bazı Kalite Özellikleri
  Arzu ODUNKIRAN, Melek ZOR, Memnune ŞENGÜL Apr 10, 2021
 • Karyotype Analysis of Two Varieties of Paronychia amani (Caryophyllaceae, Paronychioideae)
  Halil Erhan EROĞLU, Derya ALTAY, Ümit BUDAK, Esra MARTİN Apr 10, 2021
 • Evaluation of Gadoteric Acid's Effect On Sister Chromatid Exchange and Mitotic Index Under In Vitro Conditions
  Hayal ÇOBANOĞLU Apr 12, 2021
 • Melatonin and Foods Containing Melatonin
  Halil İbrahim BİNİCİ, İhsan ŞAT Apr 15, 2021
 • Gövde Borulu Isı Değiştiricilerinde Şaşırtma Levhası Etkisinin Analitik ve Sayısal Analizi
  Tuğçe KARATAŞ, İshak Gökhan AKSOY Apr 16, 2021
 • Investigation of Effect of Abamectin on Microbial Community and Biogas Production in Anaerobic Treatment
  Banu TAŞKAN Apr 16, 2021
 • Operasyonel Modal Analiz Yönteminde Referanslı ve Referanssız Ölçümlerin Karşılaştırılması: Bir Minare Örneği
  Musa YETKIN, Hakan ERKEK, Yusuf CALAYIR Apr 16, 2021
 • Deprem İstasyonu Kurulum Yerinin Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı ile Belirlenmesi: Küçükçekmece Örneği
  Ayşenur CAN, Fatma ŞAHİN, Tahsin ÇETİNYOKUŞ, Emre ÇALIŞKAN Apr 16, 2021
 • Pseudo-Anosov Örgülerin Topolojik Entropisi ve Çekici Matrisler
  Saadet Oyku YURTTAS, Arife ATAY Apr 16, 2021
 • New Compound of Pyridine-4-Boronic Acid Cation and Pt(CN)4 Anion Salt: Synthesis, Structural Properties, Hirshfeld Surface Analysis and Density Functional Theory Calculations
  Elif GÜNGÖR, Resul SEVİNÇEK, Hülya KARA SUBASAT Apr 16, 2021
 • Aperiyodik Dizilişli Dielektrik Tabakalarda Işığın Yayılması
  Ferhat NUTKU, Sakine GÖKŞİN Apr 17, 2021
 • CuAu ve Cu3Au Süper Alaşımların Bazı Termal Özelliklerinin Moleküler Dinamik Çalışması
  Fatih Ahmet ÇELİK Apr 17, 2021
 • The Diffusion and Clustering Formation of Gold Atoms on Alpha-Graphyne
  Mehmet Emin KİLİC Apr 17, 2021
 • Determination of Radiation Absorption Parameters of Some Plants in the Low Energy Range
  Fatma AKDEMİR, M.fatih TURHAN, Ferdi AKMAN, İbrahim Halil GEÇİBESLER, M. Recep KAÇAL, Rıdvan DURAK Apr 17, 2021
 • Production and Electrochemical Properties of Maricite NaFePO4 Cathode Material
  Serdar ALTIN, Abdurrahman YOLUN, Erdinç ÖZ, Sebahat ALTUNDAĞ Apr 17, 2021
 • Deltamethrin’in Carassius gibelio (Bloch, 1782) Üzerine Etkilerinin Elektroforetik ve Biyokimyasal Yöntemlerle Araştırılması
  Neriman GEY, Yusuf ERSAN Apr 17, 2021
 • On Additional Samples of Vipera berus barani Böhme and Joger, 1983 (Reptilia: Ophidia: Viperidae) with Maximum Case of Size from Turkey
  Aziz AVCI, Emin BOZKURT, Abdulmüttalip AKKAYA, Nazan ÜZÜM, Kurtuluş OLGUN Apr 17, 2021
 • Morphology and Fine Organization of the Midgut of Poecilimon ataturki Ünal, 1999 (Orthoptera: Tettigoniidae)
  Damla AMUTKAN MUTLU Apr 17, 2021
 • Organik Ürün Tüketim Alışkanlığına Eğitim Kurumlarındaki Öğrencilerin Bakış Açısı
  Tugay AYAŞAN, Meltem TUFAN, Şenol ÇELİK, Hakan İNCİ, Serdar ÖZDEMİRCİ, Hilal YILMAZ Apr 17, 2021
 • Iğdır İlinde Domates Üretim Maliyetinin Belirlenmesi
  Köksal KARADAŞ, Fatih GÜLER Apr 20, 2021
 • Copper-Catalyzed Electrophilic Amination of Diarylcadmium Reagents Utilizing Acetone O-(4-chlorophenylsulphonyl)oxime and Acetone O-(naphthylsulphonyl)oxime as Amination Agent
  Adem KORKMAZ Apr 23, 2021
 • Determination of Chemical Compositions, Antioxidant and Enzyme Inhibitory Activities of Naturally Growing Chenopodium album subsp. iranicum Aellen
  Ayça AKTAŞ KARAÇELİK, Hüseyin ŞAHİN Apr 23, 2021
 • Synthesis and structural features of hydrogen-bonded networks based on the combination of tectons triphenylboroxine cation and Pt(SCN)4 anion salt
  Fümet ÜSTÜNDAĞ, Elif GÜNGÖR, Hülya KARA SUBASAT Apr 25, 2021
 • Kök Yer Eğrisi ve Bode Diyagramı ile Gerçek Zamanlı DC Motor Konum Kontrolü İçin Faz İlerlemeli-Gerilemeli Denetleyici Tasarımı
  Mertcan ÖZDAĞ, Tuğçe YAREN, Selçuk KİZİR Apr 25, 2021
 • Arguvan (Malatya) Linyitinden Hümik Asit Ekstraksiyonu ve Kömür Yıkamanın Etkisi
  Mustafa BİRİNCİ, Kader ŞENTÜRK Apr 25, 2021
 • P(ε-CL-co-MMA)/Montmorillonit Nanokompozitlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektriksel Empedans Analizör Uygulamaları
  Güzin PIHTILI, Gülben TORĞUT Apr 26, 2021
 • İnvaryant Yakınsaklık Yardımı ile Tanımlanan Modülüs Fonksiyonlar Uzayı
  Hasan KARA, Dinçer ATASOY Apr 28, 2021
 • Bazı Ophrys Taksonlarında Labellum Mikromorfolojisi
  Mehmet AYBEKE Apr 29, 2021
 • Mentha piperita’nın Çelikle Çoğaltılması Üzerine Farklı Ortam Hormon ve Hormon Dozlarının Etkisi
  Meryem YEŞİL, Mehmet Muharrem ÖZCAN May 5, 2021
 • Koyun Ön Çapraz Bağının Hiperelastik Malzeme Özelliklerinin In-Vitro ve 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi ile Değerlendirilmesi
  İsmail Hakkı KORKMAZ May 7, 2021
 • GENETİK ALGORİTMA İLE EŞ ZAMANLI TOPLA-DAĞIT ARAÇ ROTALAMA: İSTANBUL ANADOLU YAKASI İÇİN BİR UYGULAMA
  Sinem BOZKURT KESER, Açelya TOPRAK, Faruk Emre CİĞER, Mehmet DEMİRÖZ, İnci SARIÇİÇEK May 8, 2021
 • Materyal Destekli Öğretim Yönteminin İlköğretim 8. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi
  Yener ALTUN, Mahfuz ÇATAL May 11, 2021
 • Karadeniz Bölgesinin Yumuşak Çekirdekli Meyve Üretiminde Mevcut Durumu ve Potansiyeli
  Ahmet ÖZTÜRK, Sevgi SERTTAŞ May 14, 2021
 • Bitki Patojeni Fungusların Tespitinde PCR’a Dayalı Yenilikçi Moleküler Teknikler
  Gülsüm PALACIOĞLU, Göksel ÖZER, Harun BAYRAKTAR May 14, 2021
 • Farklı Yem İşleme Teknolojilerinin Arpanın Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Mikroskopik Özellikleri Üzerine Etkileri
  Fisun KOC, H.ersin ŞAMLI, Levend COŞKUNTUNA May 15, 2021
 • Evaluation of Total Roughage Production and its Sufficiency for Livestock in Turkey
  Hülya HANOĞLU ORAL, Ahmet GÖKKUŞ May 16, 2021
 • Doğalgaz Yakıtlı Kombine Çevrim Santralinde Enerji ve Ekserji Analizi
  Beytullah ERDOGAN May 16, 2021
 • Hidrotermal Olarak Yaşlandırılmış Hibrit Aramid/Cam/Epoksi Kompozitlerin Su Emme Davranışlarının İncelenmesi
  Zeynal Abidin OĞUZ, Ahmet ERKLİĞ May 19, 2021
 • 2-(p-Florofenil)-5-(2-(4-asetilpiperazin-1-il)asetamido)benzoksazol’ün Sentezi, Moleküler Doking, DFT ve Antimikrobiyal Aktivite Çalışmaları
  Meryem EROL, İsmail ÇELİK, Gülcan KUYUCUKLU May 27, 2021
 • Theoretical Studies via DFT Calculation of Pyrimidine Derivatives as Potential Corrosion Inhibition
  Erdem ERGAN May 30, 2021
 • Passive Flow Control around NACA 0018 Airfoil Using Riblet at Low Reynolds Number
  Emre GÜLER, Tahir DURHASAN, İlyas KARASU, Hurrem AKBIYIK May 31, 2021
 • Can a Veterinary Drug be Repurposed for Human Cancers?: Cytotoxic Effect of Tarantula cubensis Venom on Human Cancer Cells
  Süleyman İLHAN Jun 2, 2021
 • Determination of Bioactive Properties of Alcohol Extracts of Types of Pleurotus sajor-caju and Pleurotus ostreatus
  Özlem GÜLMEZ, Murat ÖZDAL, Ömer Faruk ALGUR, Bilal YİLMAZ Jun 4, 2021
 • The Investigation of Fluorescence Biothiol Sensor Properties of 2-(carbazol-3’-yl)-4-formylpyridine
  Nuray ALTINÖLÇEK, Ahmet BATTAL Jun 5, 2021
 • Halohidrin Birimi İçeren Yeni İsoindol-1,3-dion Türevlerinin Sentezi
  Özlem GÜNDOĞDU Jun 7, 2021
 • Benzinli Bir Motorda Kullanılan Alkol Katkılı Yakıtların Motor Performans ve Egzoz Emisyonlarına Etkisi
  Rasim BEHCET, Ahmet YAKIN Jun 10, 2021
 • An investigation of exciton binding energies in cylindrical quantum wires consist of various coaxial Al, As and Ga alloys under external electric fields
  Abdullah BİLEKKAYA Jun 10, 2021
 • Genetic Diversity of Turkish Cultivated Emmer (Triticum dicoccum Schrank) Revealed by Microsatellite Markers
  Hatice DEMİR, Doğan İLHAN Jun 11, 2021
 • A High Available Multi-Controller Structure for SDN and Placement of Multi-Controllers of SDN with Optimized K-means Algorithm
  Bilal BABAYİĞİT, Banu ULU Jun 15, 2021
 • Gümüş Nanoparçacıklarının Kribbella turkmenica 16K104 Aracılığıyla Sentezi, Karakterizasyonu, Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi ve Genotoksik Potansiyelinin Değerlendirilmesi
  Serpil KÖNEN ADIGÜZEL, Tuğba ÇELİK, Ali Osman ADIGÜZEL Jun 16, 2021
 • Polimer Güneş Hücrelerine Gümüş Nanoparçacık Katkılamanın Verime Etkisi
  Abuzer YAMAN Jun 17, 2021
 • Spectrum of Discrete Sturm-Liouville Equation with Selfadjoint Operator Coefficients on the Half-line
  Gökhan MUTLU Jun 21, 2021
 • Antioxidant Capacity, Fatty Acid Profile and Volatile Components of the Onopordum Anatolicum and Onopordum Heteracanthum Species Seeds Grown in Van, Turkey
  Ayhan BAŞTÜRK, Sümeye PEKER Jun 21, 2021
 • Scolymus hispanicus L. Unu İlavesinin Hamurun Reolojik Özellikleri Üzerine Etkisi
  Dilek DÜLGER ALTINER, Yasemin ŞAHAN Jun 23, 2021
 • Farklı Sulama Seviyelerinin Bazı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çeşitlerinde Kök ve Sürgün Gelişmesine Etkileri
  Emre AKÇAY, Mustafa TAN Jun 25, 2021
 • Phylogeographic Structure of Kars Emmer Wheat (Triticum dicoccum Schrank ex Schübl) in Turkey Explained by SSR Markers
  Doğan İLHAN, Hatice DEMİR Jun 25, 2021
 • 4-((3-(Triflorometil)piridin-2-il)oksi)benzohidrazit İçeren Yeni Hidrazon Türevi Bileşiklerin Dört Basamakta Toplam Sentezi
  Aytekin KÖSE Jun 29, 2021
 • The Effect of Rosa Pisiformis (Christ) D.Sosn on Some Metabolic Enzyme Activities in STZ Applied Diabetic Rats
  Mahire BAYRAMOĞLU AKKOYUN, A. Şükrü BENGÜ, Yusuf TEMEL, H. Turan AKKOYUN, Suat EKİN, Mehmet ÇİFTCİ Jul 6, 2021
 • On Some Identities Involving Cauchy Products of Central Delannoy Numbers
  Serpil HALICI Jul 9, 2021
 • Acute Ecotoxicological and Histopathological Effects of Maxilon Blue 5G as an Azo Dye on Earthworms
  Mine KÖKTÜRK, Fikret ALTINDAĞ Jul 9, 2021
 • The Effect of Trolox on Oxidative Stress Index and Nitric Oxide Levels
  Ahmet HARMANKAYA, Ayla ÖZCAN, Kezban DALGINLI, Dinçer ERDAĞ, Yeşim AYDIN DURSUN, Büşra GÜNGÖR Jul 9, 2021
 • Kalkon Grubu Taşıyan Yeni Akrilamit Polimerinin Hazırlanması, Kinetik ve Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi
  Eray ÇALIŞKAN, Fatih BİRYAN, Kenan KORAN Jul 10, 2021
 • Fenazin Tabanlı Bileşiklerin OLED ve TADF Özelliklerinin İncelenmesi
  Zeynep Şilan TURHAN Jul 12, 2021
 • Modeling Transport Energy with Artificial Neural Networks
  Merve Kayacı ÇODUR Jul 13, 2021
 • Overhauser Dynamic Nuclear Polarization Parameters of a Nitroxide Radical in Liquid
  Handan ENGİN KİRİMLİ Jul 18, 2021
 • In-Silico Molecular Docking Studies of THBF Compound: TD-DFT Simulations and Drug Design
  Ahmet Turan TEKEŞ, Ahmet Çağrı ATA, Aslıhan Aycan TANRIVERDİ, İsmail ÇAKMAK Jul 18, 2021
 • Investigation of the Inhibition Effects of Some Antidepressants on Lactoperoxidase Enzyme
  Zeynep KÖKSAL, Ali ATASEVER Jul 28, 2021
 • Tuz ve Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Buğday Bitkisine (Triticum aestivum L.) Silikon Uygulamalarının Bazı Stres Parametreleri Üzerine Etkisi
  Emel DIRAZ YILDIRIM, Hakan GÜNEŞ Jul 28, 2021