Research Article
BibTex RIS Cite

Yoğun Bakım Ünitesinde Enteral Beslenen Hastaların Gastrik Rezidüel Volüm Ölçümünde Farklı Görüşler

Year 2019, Volume: 5 Issue: 4, 344 - 351, 30.12.2019

Abstract

Giriş:
Yoğun
bakım ünitelerinde (YBÜ) bakım ve tedavi gören hastaların mümkün olan en kısa
sürede beslenme aktivitelerinin gerçekleştirilmesinin en az ilaç tedavileri
kadar önemli olduğu bilinmektedir. Yeterli ve dengeli beslenen, günlük kalori
ve enerji gereksinimleri karşılanan hastalarda yara iyileşmesinin hızlandığı,
immun yeterliliğin sağlandığı, morbidite ve mortalite hızlarının azaldığı yapılan
çalışmalarda belirtilmektedir. Herhangi bir kontrendikasyon bulunmaması
durumunda öncelikle fizyolojik bir beslenme yöntemi olan enteral yolun
kullanılması önerilmektedir. Enteral beslenme (EB); gastrointestinal sistem
(GİS) fonksiyonlarının normal veya normale yakın olduğu durumlarda, besin öğelerinin
GİS yollarından devamlı ya da aralıklı olarak hastaya verilmesidir. EB
gastrointestinal intolerans veya disfonksiyon (kusma), gastrik distansiyon,
yüksek gastrik rezidüel volüm (GRV), diyare nedeniyle kısıtlanabilmektedir. GRV
eşiğinin en az 30 mL, en çok 500 mL olarak alındığı araştırmalar bulunmakla
birlikte, bu değerin 200 mL’den az olması gerektiğini ifade eden çalışmalar da
bulunmaktadır. Amerikan Parenteral ve Enteral Beslenme Derneği (ASPEN)’nin
kılavuzuna göre 4 saatte bir ölçülen GRV’nin 500 mL’ye kadar  normal olduğu ve bu değerin üstünde motilite
arttırıcı ilaçlara başlanabileceği, Kanada Klinik Uygulama Kılavuzu’na göre ise
bu değerin 250-500 mL arasında olması gerektiği önerilmektedir.Amaç:
Bu derlemenin amacı, yoğun bakım ünitesinde enteral beslenen hastaların gastrik
rezidüel volüm ölçümündeki farklı görüşleri açıklamaktır.Sonuç:
GRV
ölçümü YBÜ’lerde beslenme tolerasyonunun değerlendirilmesinde yaygın olarak
kullanılan bir yöntemdir ve EB’nin kesilmesine neden olan ana faktörlerden
birisidir. EB hastalarda standardize edilmemiş GRV ölçümü, hasta üzerinde olumlu
bir etki yaratmadığından ve çok az destekleyici kanıtları olduğundan;
hemşirelerin iş yükünü arttıran ve kanıta dayalı uygulamadan çok geleneksel
gereksiz bir uygulama olarak düşünülmektedir.

References

 • 1. Bourgault AM, et al. Development of evidence-based guidelines and critical care nurses ’ knowledge of enteral feeding. Critical Care Nurse. 2009;27(4):17-29.
 • 2. Kuppinger DD, Rittler P, Hartl WH, Rüttinger D. Use of gastric residual volume to guide enteral nutrition in critically ill patients: A brief systematic review of clinical studies. Nutrition. 2013;29:1075–1079.
 • 3. Ozen N, et al. Evaluation of the effect on patient parameters of not monitoring gastric residual volume in intensive care patients on a mechanical ventilator receiving enteral feeding: A randomized clinical trial. Journal of Critical Care. 2016;33:137–14.
 • 4. Kar P, et al. Measurement of gastric emptying in the critically ill. Clin Nutr. 2015;34(4):557–64. http://dx.doi.org/10.1016/j. clnu.2014.11.003.
 • 5. Metheny NA, Schallom L, Oliver D, Clouse RE. Gastric residual volume and aspiratıon in critically ill patients receiving gastric feedıngs. American Journal Of Critical Care. 2008;17(6):512-519.
 • 6. Metheny NA, Mills AC, Stewart BJ. Monitoring for intolerance to gastric tube feedings:a national survey. Am J Crit Care. 2012;21(2):e33–40. http://dx.doi.org/10.4037/ajcc2012647.
 • 7. Williams A, Leslie G. A review of the nursing care of enteral feding tubes in critically ill adults: part II. İntensive and Critical Care Nursing. 2005;21: 5-15.
 • 8. Williams TA, et al. Frequency of aspirating gastric tubes for patients receiving enteral nutrition in the ICU: a randomized controlled trial. J Parenter Enteral Nutr. 2014;38(7):809–16. http://dx.doi.org/ 10.1177/0148607113497223.-b.
 • 9. Bankhead R, et al. Enteral nutrition practice recommendations. JPEN. 2009;33:122-67.
 • 10. Montejo JC, Miñambres E, Bordejé L, Mesejo A. ve ark. Gastric residual volume during enteral nutrition in ICU patients: the REGANE study. J C Intensive Care Med. 2010;36(8):1386-1393.
 • 11. McClave SA, et al. Guidelines for the provision and assessment of nutrition support therapy in the adult critically ill patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN). J Parenter Enteral Nutr. 2009;33(3):277-316.
 • 12. Sucu G. Enteral beslenmede tasarlanan karar destek sistemi’nin hasta bakım sonuçlarından gastrik intolerans, diyareye etkisi ve sistemi kullanan hemşirelerin deneyimlerinin tanımlanması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora tezi, İzmir, 2012.
 • 13. Kenny DJ, Goodman P. Care of the patient with enteral tube feeding: an evidence- based practice protocol. Nurs Res. 2010;59(1): 22-31.
 • 14. Büyükçoban S. Enteral beslenme uygulanan yoğun bakım hastalarında iki farklı gastrik rezidüel volüm izlem protokolünün karşılaştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalı, Uzmanlık Tezi, İzmir, 2008.
 • 15. Reignier J, et al. Effect of not monitoring residual gastric volume on risk of ventilator-associated pneumonia in adults receiving mechanical ventilation and early enteral feeding. JAMA. 2013;309(3): 249-56. doi: 10.1001/jama.2012.196377.
 • 16. Booker KJ, Niedringhaus L, Eden B, Arnold S. Comparison of 2 methods of managing gastric residual volume from feeding tubes. American Journal of Critical Care. 2000;9(5):318-324.
Year 2019, Volume: 5 Issue: 4, 344 - 351, 30.12.2019

Abstract

References

 • 1. Bourgault AM, et al. Development of evidence-based guidelines and critical care nurses ’ knowledge of enteral feeding. Critical Care Nurse. 2009;27(4):17-29.
 • 2. Kuppinger DD, Rittler P, Hartl WH, Rüttinger D. Use of gastric residual volume to guide enteral nutrition in critically ill patients: A brief systematic review of clinical studies. Nutrition. 2013;29:1075–1079.
 • 3. Ozen N, et al. Evaluation of the effect on patient parameters of not monitoring gastric residual volume in intensive care patients on a mechanical ventilator receiving enteral feeding: A randomized clinical trial. Journal of Critical Care. 2016;33:137–14.
 • 4. Kar P, et al. Measurement of gastric emptying in the critically ill. Clin Nutr. 2015;34(4):557–64. http://dx.doi.org/10.1016/j. clnu.2014.11.003.
 • 5. Metheny NA, Schallom L, Oliver D, Clouse RE. Gastric residual volume and aspiratıon in critically ill patients receiving gastric feedıngs. American Journal Of Critical Care. 2008;17(6):512-519.
 • 6. Metheny NA, Mills AC, Stewart BJ. Monitoring for intolerance to gastric tube feedings:a national survey. Am J Crit Care. 2012;21(2):e33–40. http://dx.doi.org/10.4037/ajcc2012647.
 • 7. Williams A, Leslie G. A review of the nursing care of enteral feding tubes in critically ill adults: part II. İntensive and Critical Care Nursing. 2005;21: 5-15.
 • 8. Williams TA, et al. Frequency of aspirating gastric tubes for patients receiving enteral nutrition in the ICU: a randomized controlled trial. J Parenter Enteral Nutr. 2014;38(7):809–16. http://dx.doi.org/ 10.1177/0148607113497223.-b.
 • 9. Bankhead R, et al. Enteral nutrition practice recommendations. JPEN. 2009;33:122-67.
 • 10. Montejo JC, Miñambres E, Bordejé L, Mesejo A. ve ark. Gastric residual volume during enteral nutrition in ICU patients: the REGANE study. J C Intensive Care Med. 2010;36(8):1386-1393.
 • 11. McClave SA, et al. Guidelines for the provision and assessment of nutrition support therapy in the adult critically ill patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN). J Parenter Enteral Nutr. 2009;33(3):277-316.
 • 12. Sucu G. Enteral beslenmede tasarlanan karar destek sistemi’nin hasta bakım sonuçlarından gastrik intolerans, diyareye etkisi ve sistemi kullanan hemşirelerin deneyimlerinin tanımlanması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora tezi, İzmir, 2012.
 • 13. Kenny DJ, Goodman P. Care of the patient with enteral tube feeding: an evidence- based practice protocol. Nurs Res. 2010;59(1): 22-31.
 • 14. Büyükçoban S. Enteral beslenme uygulanan yoğun bakım hastalarında iki farklı gastrik rezidüel volüm izlem protokolünün karşılaştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalı, Uzmanlık Tezi, İzmir, 2008.
 • 15. Reignier J, et al. Effect of not monitoring residual gastric volume on risk of ventilator-associated pneumonia in adults receiving mechanical ventilation and early enteral feeding. JAMA. 2013;309(3): 249-56. doi: 10.1001/jama.2012.196377.
 • 16. Booker KJ, Niedringhaus L, Eden B, Arnold S. Comparison of 2 methods of managing gastric residual volume from feeding tubes. American Journal of Critical Care. 2000;9(5):318-324.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Articles
Authors

Banu TERZİ 0000-0002-9500-6872

Özlem DOĞU KÖKCÜ 0000-0003-1257-2551

Publication Date December 30, 2019
Submission Date September 23, 2019
Acceptance Date December 23, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 5 Issue: 4

Cite

APA TERZİ, B., & DOĞU KÖKCÜ, Ö. (2019). Yoğun Bakım Ünitesinde Enteral Beslenen Hastaların Gastrik Rezidüel Volüm Ölçümünde Farklı Görüşler. Journal of Human Rhythm, 5(4), 344-351.
AMA TERZİ B, DOĞU KÖKCÜ Ö. Yoğun Bakım Ünitesinde Enteral Beslenen Hastaların Gastrik Rezidüel Volüm Ölçümünde Farklı Görüşler. Journal of Human Rhythm. December 2019;5(4):344-351.
Chicago TERZİ, Banu, and Özlem DOĞU KÖKCÜ. “Yoğun Bakım Ünitesinde Enteral Beslenen Hastaların Gastrik Rezidüel Volüm Ölçümünde Farklı Görüşler”. Journal of Human Rhythm 5, no. 4 (December 2019): 344-51.
EndNote TERZİ B, DOĞU KÖKCÜ Ö (December 1, 2019) Yoğun Bakım Ünitesinde Enteral Beslenen Hastaların Gastrik Rezidüel Volüm Ölçümünde Farklı Görüşler. Journal of Human Rhythm 5 4 344–351.
IEEE B. TERZİ and Ö. DOĞU KÖKCÜ, “Yoğun Bakım Ünitesinde Enteral Beslenen Hastaların Gastrik Rezidüel Volüm Ölçümünde Farklı Görüşler”, Journal of Human Rhythm, vol. 5, no. 4, pp. 344–351, 2019.
ISNAD TERZİ, Banu - DOĞU KÖKCÜ, Özlem. “Yoğun Bakım Ünitesinde Enteral Beslenen Hastaların Gastrik Rezidüel Volüm Ölçümünde Farklı Görüşler”. Journal of Human Rhythm 5/4 (December 2019), 344-351.
JAMA TERZİ B, DOĞU KÖKCÜ Ö. Yoğun Bakım Ünitesinde Enteral Beslenen Hastaların Gastrik Rezidüel Volüm Ölçümünde Farklı Görüşler. Journal of Human Rhythm. 2019;5:344–351.
MLA TERZİ, Banu and Özlem DOĞU KÖKCÜ. “Yoğun Bakım Ünitesinde Enteral Beslenen Hastaların Gastrik Rezidüel Volüm Ölçümünde Farklı Görüşler”. Journal of Human Rhythm, vol. 5, no. 4, 2019, pp. 344-51.
Vancouver TERZİ B, DOĞU KÖKCÜ Ö. Yoğun Bakım Ünitesinde Enteral Beslenen Hastaların Gastrik Rezidüel Volüm Ölçümünde Farklı Görüşler. Journal of Human Rhythm. 2019;5(4):344-51.